MAANDAG 1 APRIL :

Uit een grootscheepse enquête van de krant De Morgen blijkt dat in Zuid-West Vlaanderen zwartwerk duizenden arbeidsplaatsen vernietigt. Vooral in de bouwsector en de vleesverwerkende industrie wordt meer gewerkt dan officieel aangegeven.

Het onderwijsvakbladKlasse meldt dat het studiepeil voor het vak Frans in meer dan 80 procent van de Vlaamse scholen onvoldoende is. Met het Engels is het beter gesteld.

De CVP is woedend over een nieuwe artikelenreeks die de krant De Morgen publiceert over wantoestanden in de ontwikkelingssamenwerking. De partij verdenkt de krant ervan om CVP-staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels in diskrediet te willen brengen.

DINSDAG 2 APRIL :

Als gevolg van de paniek om de dolle-koeienziekte is in ons land het vleesverbruik met 15 procent gedaald.

Volgens Stedenbouwwacht wordt het Vlaamse platteland in een ijltempo verkaveld. Daarbij worden vooral woonuitbreidingsgebieden geviseerd. Die mogen normaal pas verkaveld worden als er binnen de woonzones van de gewestplannen geen bouwgrond meer voorhanden is. De open ruimte in Vlaanderen wordt zo steeds verder aangetast.

Omar Zemiri, de man die vorige week na een vuurgevecht met de rijkswacht in Kortrijk twee vrouwen gijzelde, blijft aangehouden. Hij wordt beschuldigd van poging tot doodslag en gijzeling.

WOENSDAG 3 APRIL :

SP-kamerlid Renaat Landuyt wil dat geldboetes beter geïnd worden. Terzelfdertijd heeft hij een wetsvoorstel klaar om de omvang van de boetes aan te passen aan de economische draagkracht van de veroordeelde.

Het gerecht heeft drie vermoedelijke GIA-leden ingerekend. De arrestaties gebeurden naar aanleiding van een aanslag op een rijkswachtpatrouille in december vorig jaar.

Staatssecretaris Reginald Moreels huurt de studiebureaus ACE en Soneco in om mee de verhouding tussen het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (Abos) en de ngo’s te onderzoeken.

DONDERDAG 4 APRIL :

Uit een onderzoek dat de krant De Standaard liet uitvoeren door het enquête-bureau Dimarso blijkt dat acht op de tien Vlamingen meent dat er in België een economische crisis heerst. Vooral prijsstijgingen, loonsvermindering, verminderde koopkracht en de belastingdruk zouden daarop duiden.

Minister van Landbouw Karel Pinxten (CVP) beslist om de 27.000 Britse kalveren die in België vetgemest worden, vrij te geven voor de handel. Hij ziet geen redenen om de verkoop van de kalveren nog langer te blokkeren.

In de Kamer wordt met een ruime meerderheid de verstrengde asielwet van minister van Binnenlandse zaken Johan Vande Lanotte (SP) goedgekeurd. Tijdens de stemming uitten enkele demonstranten in het parlementsgebouw hun ongenoegen over het nieuwe beleid.

In Ieper wordt hormonenspuiterErwin Soenen veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 7,5 miljoen frank. De veroordeelde zit al een celstraf van twee jaar uit wegens betrokkenheid bij een andere hormonenzaak.

In Nieuwpoort vallen veertien gewonden bij een uitslaande brand in twee flatgebouwen. Eenenveertig mensen werden geëvacueerd. De brand ontstond na een kortsluiting. Minstens vijf appartementen zijn volledig uitgebrand.

Uit jaarcijfers van de gemengde intercommunales blijkt dat steeds meer mensen niet in staat zijn hun gas- en elektriciteitsrekeningen tijdig te betalen. De gas- en stroomtoevoer werd in 1995 in 23.585 gevallen afgesneden. Dat is 20 procent meer dan het jaar daarvoor. Het aantal gezinnen dat een sociaal tarief aanvraagt, stijgt.

Omar Zemiri blijft in de cel.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content