Maandag 11 oktober.

Minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) wil de ambtenarij efficiënter doen werken. Daarom moeten onder andere de hiërarchische structuren doorzichtiger worden, aldus de minister.

Dinsdag 12 oktober.

De Vlaamse regering maakt honderd miljoen frank vrij voor meer veiligheid in het openbaar vervoer.

ù Marc Van Peel wordt verkozen tot fractieleider van de CVP in de Kamer. Hij wisselt van positie met Stefaan De Clerck, de nieuwe partijvoorzitter.

Woensdag 13 oktober.

Het aantal klachten tegen de politie is vorig jaar met veertig procent gestegen. Dat staat in het jaarrapport van het Comité P. De klachten hebben meestal betrekking op machtsmisbruik van de ordediensten.

ù De Belgische vrachtwagenchauffeur die eind maart de brand veroorzaakte in de Mont-Blanctunnel, wordt in Frankrijk beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Bij de brand kwamen 37 mensen om het leven.

ù De Beroepsfederatie van Mengvoederfabrikanten vraagt de overheid om strengere controles op de inhoud van veevoeder. De sector wijst op het feit dat jaarlijks 40.000 ton vet wordt ingevoerd zonder controle.

Donderdag 14 oktober.

Een nieuwe getuige beweert dat er in het huis van Marc Dutroux in Marcinelle nog een geheime plaats is. Die zouden de speurders nog niet hebben ontdekt. ( zie ook p. 26)

ù De inspectie van de rijkswacht onderzoekt een reeks klachten van vrouwelijke leerling-rijkswachters over ongewenste intimiteiten door hun lesgevers. De vrouwen zeggen dat ze handtastelijkheden moeten toelaten als ze willen slagen.

ù Een groepje chronisch zieken voert actie in Brussel voor een uitbreiding van de maatregel waarbij oudere chronisch zieken een vermindering van dertig procent op het remgeld krijgen.

ù Een pedofiel die verschillende meisjes tussen zeven en elf verkrachtte, wordt veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan drie jaar effectief. In een eerste rechtszaak was de man weer vrijgelaten, tot ongenoegen van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD).

ù De vijfhonderd dokwerkers van de haven van Gent gaan in staking uit protest tegen het uitblijven van de in een CAO vastgelegde premies voor weekendwerk.

Vrijdag 15 oktober.

Een deel van het dierenpark Planckendael bij Mechelen is zonder bouwvergunning gebouwd. De Vlaamse regering gaat het gewestplan veranderen, zodat Planckendael niet langer in een natuurgebied ligt.

ù Koenraad Aurousseau, de rechter die uit zijn ambt werd ontzet omdat hij zijn vrouw vervoerde naar gelegenheden waar SM-praktijken werden beoefend, wordt parlementair medewerker van VLD-senator en judocoach Jean-Marie Dedecker.

ù In de dioxinecrisis zou er naast Verkest-Fogra nog een bron van besmetting geweest zijn, meent de Nederlandse krant NRC-Handelsblad. Het blad schrijft dat de Belgische regering op de hoogte was van de zaak. Premier Guy Verhofstadt (VLD) weerlegt de beweringen.

Zaterdag 16 oktober.

In Gent bestaan plannen voor de aanleg van een regionale luchthaven.

Zondag 17 oktober.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP) wil enkele centra voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom erkennen.

ù In Gent schiet een politieagent een inbreker dood. Volgens het parket gaat het om een ongeluk.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content