– Zaterdag 31 december. Tijdens een nieuwjaarsfeest in het Antwerpse Switel-hotel breekt brand uit. Er vallen twaalf doden en meer dan 200 gewonden.

– Maandag 9 januari. De regering bereikt een nieuw akkoord over Voeren. Daar laaide eind ’94 de communautaire koorts weer op omdat José Happart (PS) ermee dreigde op 2 januari opnieuw burgemeester te worden. De regering stelt uiteindelijk de tweetalige José Smeets (Retour à Liège) aan als waarnemend burgemeester en past de werking aan van het tweetalig kollege van goeverneurs. De Vlaamse Voerenaars reageren teleurgesteld. Later geeft Happart tijdens een tv-debat met CVP-voorzitter Johan Van Hecke toe dat het statuut van Voeren nagenoeg ongewijzigd blijft.

– Zondag 22 januari. In Gent overlijdt op 68-jarige leeftijd VLD-senator Lucienne Herman-Michielsens, die in 1990 mee het initiatief nam tot wijziging van de abortuswet.

– Maandag 23 januari. De 76-jarige minister van staat Paul Vanden Boeynants (PSC) neemt ontslag als gemeenteraadslid in Brussel en verlaat de politiek.

– Dinsdag 24 januari. De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande (CVP) maakt bekend dat er geen kandidaat-overnemers meer zijn voor de in ’94 failliet verklaarde Boelwerf in Temse.

– Vrijdag 27 januari. Zware regenbuien veroorzaken overstromingen in Wallonië, in het Maasbekken in Limburg en ook in de rest van Vlaanderen rond de Schelde, de Dender en in de IJzervlakte.

– Zondag 29 januari. Op een SP-kongres in Gent wordt Louis Tobback met 88,5 procent van de stemmen tot nieuwe partijvoorzitter verkozen.

– Woensdag 1 februari. John Goossens, eerder door de ministerraad benoemd, volgt Bessel Kok op als gedelegeerd bestuurder van de telefoonmaatschappij Belgacom. De gewezen topman van Alcatel-Bell moet Belgacom klaarstomen voor de komende Europese konkurrentieslag.

– Donderdag 16 februari. Het Gentse hof van beroep in Gent vindt voldoende nieuwe feiten om het strafproces van Irma Laplasse te herzien. Laplasse werd op 30 mei 1945 gefusilleerd, nadat het krijgshof van Gent haar ter dood veroordeelde wegens verklikking met de dood van zeven verzetsstrijders tot gevolg. Op dat proces zou één van de getuigen meineed hebben gepleegd. Het proces moet worden overgedaan voor het militair gerechtshof van Brussel.

– Vrijdag 17 februari. Premier Jean-Luc Dehaene (CVP) kondigt vervroegde verkiezingen aan. De “zachte landing” van de regering komt voort uit de vaststelling dat een volgende koalitie minstens 100 miljard frank nieuwe besparingen moet vinden voor de begroting ’96.

– Vrijdag 17 februari. Speurders, vergezeld door raadsheer Francis Fischer van het hof van kassatie, houden een huiszoeking op het hoofdkwartier van de SP. Een dag eerder zijn de Brusselse advokaat Alfons Puelinckx en gewezen adjunkt-nationaal-sekretaris van de SP Luc Wallyn aangehouden. Terwijl de huiszoekingen aan de gang zijn, wordt ook de penningmeester van de partij Etienne Mangé in Luik ondervraagd. De drie worden ervan verdacht 50 miljoen frank smeergeld van Agusta te hebben ontvangen voor de SP, in ruil voor de aankoop eind ’88 van 46 gevechtshelikopters voor de Belgische landmacht.

– Vrijdag 24 februari. In de buurt van zijn woning in Wechelderzande wordt dierenarts Karel Van Noppen doodgeschoten. Van Noppen bestreed de hormonenmafia, die hem bedreigde.

– Dinsdag 28 februari. Johan Delanghe, gewezen kabinetschef van voormalig vice-premier en minister van Ekonomische Zaken Willy Claes wordt aangehouden op verdenking een rol te hebben gespeeld in de uitbetaling van Agusta-smeergeld aan de SP.

– Woensdag 8 maart. In een Brussels hotel wordt het lichaam gevonden van gewezen luchtmachtgeneraal Jacques Lefèvre. Hij pleegde zelfmoord nadat zijn naam was gevallen in het Agusta-onderzoek en nadat hij door het Luikse gerecht werd ondervraagd.

– Donderdag 9 maart. Het komt alweer tot een konflikt tussen minister van Leefmilieu Norbert De Batselier (SP) en zijn CVP-partners in de Vlaamse regering. De plannen van De Batselier om nieuwe bemestingsnormen in te voeren in de landbouw hadden eerder al spanningen opgeroepen tussen de CVP en de overige koalitiepartners, SP en VU. Pas in de nieuwe koalitie zal over het mestaktieplan een consensus worden gevonden.

– Dinsdag 14 maart. De Brusselse advokaat Alfons Puelinckx geeft tijdens ondervragingen door het Luikse gerecht toe dat hij bemiddelde voor de 60 miljoen frank smeergeld die het Franse Dassault betaalde aan gewezen adjunkt-nationaal-sekretaris Luc Wallyn van de SP. Wallyn beweert het geld te hebben overgemaakt aan SP-penningmeester Etienne Mangé. Maar die ontkent dat.

– Woensdag 22 maart. Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Frank Vandenbroucke neemt ontslag uit de regering, nadat bekend werd dat hij als SP-voorzitter tot twee keer toe penningmeester Etienne Mangé opdracht gaf zwart geld, gevonden in een partijkluis, te verbranden. Hij wordt op Buitenlandse Zaken opgevolgd door zijn partijgenoot Erik Derycke en als vice-premier door minister Johan Vande Lanotte (SP) van Binnenlandse Zaken.

– Vrijdag 7 april. Met de goedkeuring van voor herziening vatbare grondartikelen worden kamer en senaat ontbonden. Nieuwe verkiezingen volgen op 21 mei.

– Zondag 9 april. In de buurt van de Roemeense hoofdstad Boekarest stort een Airbus van de Roemeense luchtvaartmaatschappij Tarom neer. Zestig inzittenden, onder wie 33 Belgen, komen daarbij om.

– Donderdag 4 mei. Bestuurders van de luchtvaartmaatschappijen Sabena en Swissair ondertekenen een samenwerkingsakkoord. Swissair, dat 49,5 procent in Sabena verwerft, eist een besparingsplan ten belope van 850 miljoen frank.

– Zondag 21 mei. De parlementsverkiezingen brengen geen grote verschuivingen teweeg. De liberalen boeken onvoldoende vooruitgang om de rooms-rode meerderheid te breken.

– Zondag 28 mei. Koning Albert vraagt ontslagnemend premier Jean-Luc Dehaene (CVP) een nieuwe regering te vormen. Intussen bespreken de CVP en de SP de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Over de vorming van regeringen voor de Franse gemeenschap en het Waals gewest onderhandelen PS en PSC.

– Dinsdag 6 juni. Tijdens de bureauvergadering van de VLD neemt Guy Verhofstadt ontslag als partijvoorzitter.

– Zondag 18 juni. Bij een ontploffing in een tankstation met wegrestaurant in Eynatten, vlakbij de Duitse grens, komen 16 mensen om het leven.

– Vrijdag 23 juni. De nieuwe regering van Jean-Luc Dehaene samengesteld uit CVP, PSC, PS en SP legt de eed af. Twee dagen eerder al installeerde de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande (CVP) zijn nieuwe rooms-rode regering.

– Dinsdag 27 juni. In Brussel overlijdt de 51-jarige ABVV-voorzitter François Janssens.

– Vrijdag 30 juni. De rechtbank van eerste aanleg in Hasselt veroordeelt de Lommelse burgemeester en kamerlid Louis Vanvelthoven (SP) tot drie maanden voorwaardelijk en 40.000 frank boete wegens belangenvermenging.

– Donderdag 20 juli. In Brussel overlijdt 72-jarige ekonoom en politicus Ernest Mandel, een vooraanstaande figuur binnen de Vierde Internationale.

– Vrijdag 11 augustus. In Gent overlijdt de 70-jarige filozoof Leo Apostel. Tussen 1956 en 1977 doceerde hij aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

– Zondag 3 september. Vice-premier en minister van Defensie Melchior Wathelet (PSC) neemt onstag uit de regering. Hij wordt op Landsverdediging opgevolgd door partijgenoot Jean-Pol Poncelet. Minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) neemt het vice-premierschap over.

– Woensdag 6 september. Het hof van kassatie overhandigt kamervoorzitter Raymond Langendries (PSC) verzoeken tot het in staat van beschuldiging stellen van gewezen ministers Willy Claes (SP) en Guy Coëme (PS) wegens hun aandeel in de Agusta- en Dassault-zaken.

– Vrijdag 8 september. De regering verkoopt de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, waarvan ze 50 procent bezit, aan de ASLK-Bank. Opbrengst van de operatie : 4,6 miljard frank.

– Zondag 17 september. Al in de eerste stemronde wordt Herman De Croo met ruim 49 procent van de stemmen verkozen tot nieuwe VLD-voorzitter.

– Maandag 18 september. In Chaudfontaine overlijdt op 53-jarige leeftijd minister van staat en PRL-voorzitter Jean Gol.

– Donderdag 28 september. De socialistische vakbond ABVV kiest Michel Nollet tot nieuwe voorzitter.

– Dinsdag 3 oktober. Premier Jean-Luc Dehaene (CVP) legt de begroting ’96 aan het parlement voor. De regering plant 3.874 miljard uitgaven en 3.652 miljard inkomsten. Via besparingen ten belope van 112,5 miljard frank moet ze tegen 1999 het jaarlijks begrotingstekort naar 3 procent terugschroeven. Een norm die noodzakelijk is om België toe te laten tot de Europese muntunie.

– Woensdag 18 oktober. Vlaams media-minister Eric Van Rompuy (CVP) maakt zijn hervormingsplannen voor de openbare omroep bekend. Op termijn wordt de BRTN van een parastatale tot een naamloze vennootschap omgevormd.

– Donderdag 19 oktober. Met 97 stemmen voor en 52 tegen verwijst de kamer van volksvertegenwoordigers Willy Claes (SP) naar het hof van kassatie wegens zijn aandeel in de Agusta-affaire. In het geval van Guy Coëme (PS) besluit de kamer dat het onderzoek mag worden voortgezet, maar van verwijzing is voorlopig geen sprake. Als gevolg van zijn verwijzing naar kassatie neemt Willy Claes de dag daarop ontslag als sekretaris-generaal van de Navo.

– Vrijdag 27 oktober. Gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe van de Nationale Maatschapij van Belgische Spoorwegen (NMBS) wil herstruktureren. Hij vraagt van de overheid voor de komende tien jaar een bijkomende inspanning van 170 miljard frank. Van het personeel verwacht hij een inlevering van 70 miljard. Tegen 2005 moeten 8.400 banen verdwijnen. Als reaktie op die plannen breken in november spoorstakingen uit.

– Dinsdag 14 november. Lorenz, de man van prinses Astrid en schoonzoon van koning Albert II, krijgt de titel van prins van België.

– Vrijdag 1 december. De 55-jarige Hilde Houben-Bertrand treedt aan als goeverneur van Limburg. Ze is de eerste vrouwelijke provinciegoeverneur in België.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content