Het is lang geleden dat er zo’n openlijke vijandigheid heerste tussen de minister van Onderwijs en de vakbonden. De afgesprongen CAO-onderhandelingen, de betogingen, de voorbije en aangekondigde stakingen: het zijn in wezen allemaal symptomen van een diep wantrouwen.

De simpelste verklaring daarvoor is dat de katholieke ‘zuil’ (de Guimardstraat en haar scholen) al haar gewicht in de strijd gooit om de niet-katholieke Marleen Vanderpoorten (VLD) te kraken.

Simpel inderdaad, want het klopt niet. Diezelfde Guimardstraat werkte graag en goed mee met de SP’er Luc Van den Bossche die veel daadkrachtiger door het onderwijs donderde dan de frêle Vanderpoorten. Natuurlijk zat de CVP-bondgenoot toen in de regering, maar (even ter herinnering) de CVP’er Daniël Coens kreeg als onderwijsminister met dezelfde hardnekkige weerstand te maken toen hij de besparingstreinen in gang zette die alleen al het secundair onderwijs zo’n 17 miljard frank lieten inleveren.

Het wantrouwen is veeleer te verklaren door een aantal tactische fouten. Van de minister zelf kwam de – wellicht verkeerd begrepen – uitspraak dat ze zelf met de leerkrachten wilde praten. Dat joeg de vakbonden op de kast. De vervangingspool werd gezien als een aanslag op het recht van het bevoegd gezag aan te nemen wie het wil.

Erger waren de uitspraken van Vlaams minister-president en VLD’er Patrick Dewael (ontzuiling en gratis computers voor alle onderwijsmensen) en van VLD-voorzitter Karel De Gucht (afschaffing van kijk- en luistergeld als loonsverhoging voor leerkrachten). Hardop vroeg iedereen zich af wie nu eigenlijk het departement onderwijs leidde en waarom de collega’s van de VLD telkens weer de boel versjteerden? Ging het dan toch om een rondje katholieken stangen? Dan toch niet voor Dewael en Vanderpoorten, die hun eigen kinderen naar het katholieke net stuurden. Zij weten best dat katholieke scholen lang niet zo gesloten en rooms zijn als André Macharis, topman van het Humanistisch Verbond en lid van het VLD-bestuur, verkondigt.

Sprak Macharis uit wat De Gucht dacht? De Gucht was immers – zo wordt gefluisterd – zelf graag onderwijsminister geworden. Maar ook hij weet dat het katholieke net, dat zeventig procent van de scholen omvat, maar driekwart krijgt van wat het gemeenschapsonderwijs financieel binnenhaalt. Vreemd dat de VLD, die claimt een ‘goede huisvader’ te zijn wanneer het om centen draait, kiest voor het duurste onderwijs dat bovendien (volgens de officiële cijfers) minder kwaliteit aflevert dan het katholieke net. Als goede liberaal zou De Gucht trouwens respect moeten hebben voor de vrije markt. Als een product zeventig procent van de markt bekoort, dan moet er toch iets meer dan ideologie spelen.

Misjoe Verleyen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content