Mannen blijken vooral rechtstreeks met hun kinderen bezig : de fles geven aan de baby is leuker dan strijken.

Het mag gezegd wezen : de eis dat mannen hun steentje bijdragen op het thuisfront, is al lang door de realiteit achterhaald. Toch blijft de verdeling van het aandeel beroeps- en gezinsarbeid tussen man en vrouw in de meeste gezinnen nog een traditioneel patroon volgen. Dat geldt eveneens voor de verdeling van de concrete verantwoordelijkheden op het thuisfront.

Op vlak van de soort huishoudelijke activiteit komen de onderzoekers tot lijstjes, die niet zouden misstaan in de schoolboeken van vijftig jaar geleden : de man zet in de meeste gezinnen de vuilniszakken buiten, tankt de wagen, kijkt het sanitair na, doet kleine herstellingen, wast de auto en zorgt voor de belastingaangifte. De vrouw buigt zich over alle werkzaamheden die met textiel te maken hebben van kopen en klaarleggen tot wassen en strijken , maakt de kamers schoon, kookt en lapt de ramen. Man en vrouw voelen zich in gelijke mate verantwoordelijk voor budgetbeheer en bankverrichtingen.

En maakt het eigenlijk wat uit of de vrouw met ogen als reeën op het kaartje van Miet Smet straks nog even de kraan gaat herstellen, als inmiddels haar partner al naar gereedschapskist grijpt ? Zolang haar man niet per se de strijkbout wil hanteren, kan zij het zich wellicht permitteren het oliepeil van de auto te negeren. De kans dat ze omspringt met tang en schroevendraaier is natuurlijk groter voor een alleenstaande vrouw, tenzij ze geluk heeft met de buurmannen. Voorts ligt de drempel naar technische beroepen wellicht manshoog voor meisjes, die niet op jeugdige leeftijd ingewijd werden in de werking van moeren en bouten. Omgekeerd kan tijdelijk deeltijds werk al veel minder als afwijkend geïnterpreteerd worden door mannen, die op jeugdige leeftijd in het huishouden werden geïntegreerd.

De studie leert dat vooral babygeluidjes mannen tot actie aanmanen : vooral voor opvoedingstaken scoren mannen zeer goed, waardoor ze zonder veel problemen aan een toch respectabel aantal uren gezinsarbeid komen. Pikant detail : bijna de helft van de mannen geeft de kinderen geregeld een kleine wasbeurt, maar voor een grote wasbeurt worden de kinderen in drie van de vier gevallen onder handen genomen door hun moeders. Die staan bijna uitsluitend in voor het opvangen van de kinderen bij ziekte, bij het verlaten van de school en de zorg voor hun kleding.

Ooit gebruikte een waspoederfabrikant de reclameslogan : de lieve lachjes zijn voor papa, de vuile broekjes zijn voor mama. Dat was nog zo slecht niet bekeken.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content