Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert Rik Van Cauwelaert is directeur van Knack.

Van nu af zal Agalev zich als een sociaal-groene partij opstellen en het regeringswerk kritischer beoordelen. Jos Geysels, politiek secretaris van Agalev en behoeder van het groene gedachtegoed, zei het eerder al in dit blad en herhaalde het op de voorbije nieuwjaarsreceptie van zijn partij.

De intentieverklaring komt op haar tijd. Want het was bijvoorbeeld minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) tijdens haar tv-optredens aan te zien dat ze niet bijster gelukkig was met het nieuwe drugsbeleid van paars. Uitgerekend Aelvoet, die er anders een handje van heeft om haar politieke nederlagen met veel aplomb te komen toelichten. Haar uitleg destijds voor het VRT-journaal waarom er dan toch geen ecotaks komt, had zelfs alles van een zegebulletin.

In Antwerpen bijvoorbeeld werkte Agalev zich uit de naad bij de vorming van een nieuwe meerderheid met socialisten, liberalen, christen-democraten, om toch maar de voorbeeldigste leerling van de klas te zijn. De partij zorgde ervoor dat het lokale congres stemde zoals het hoorde door het electorale succes van Fatima Bali (van Marokkaanse origine) straal te negeren. Op die manier bleef het Antwerpse schepenambt slechts vir blanke voorbehouden en mag Agalev nu met veiligheidsschepen Dirk Grootjans (VLD) mee op parforcejacht door ’t Stad, achter illegalen aan.

Zo wandelden Agalev en Ecolo de jongste maanden in de paars-groene coalities van de ene triomf naar de andere: van Doel over de afschaffing van de nachtvluchten boven Zaventem, het asielbeleid en de afschaffing van de ecotaks naar de NMBS en de depenalisering van softdrugs.

Het probleem was: de groenen gingen het op de duur geloven. Of zoals Vlaams Agalev-minister Mieke Vogels van Volksgezondheid het vorige week, na de opgeflakkerde controverse rond de gevaren van chloor in het zwemwater, in het haar eigen register stelde: ‘ Waai zen toch goe’ bezig…

Intussen werden de bevoegdheden van de verschillende Agalev- en Ecolo-ministers – met de hulp van premier Guy Verhofstadt (VLD) – wel stilaan uitgehold. Wat ze bij Agalev en Ecolo niet belette bang te blijven zitten. Na nog geen twee jaar samenwerken met paars muteerde Agalev tot een heuse machtspartij. Iets waarin de Volksunie in het verleden nooit is geslaagd. Maar nu komen er andere tijden.

Rik van Cauwelaert

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content