De laatstejaars van het secundair onderwijs moeten zo langzamerhand gaan kiezen wat ze volgend jaar willen studeren. Daarbij wil het Europees Salon van de Student helpen.

ALLES BEGON in 1988, en heel heel bescheiden : een Salon van de Student leek toen zelfs overbodig. Er bestond toch genoeg informatie ? Laatstejaars verdronken zowat in folders, brochures en boeken over studiekeuze en verantwoord studeren. Maar het initiatief groeide al gauw uit tot een succes, omdat het salon zich niet beperkte tot het verstrekken van informatie op papier, maar die informatie ook liet doorlichten door mensen die de opleiding verzorgden. Het salon verhuisde naar de Heizel en trok vorig jaar al tachtigduizend geïnteresseerde bezoekers aan.

Sinds 1989 veranderde de naam in Europees Salon, een gevolg van de verschillende Europese initiatieven voor uitwisseling tussen universiteiten. Dit jaar verdient het salon die naam dubbel en dwars : 1996 is door Europa namelijkk uitgeroepen tot European Year of Lifelong Learning, in het Nederlands barslecht vertaald als ?Europees Jaar voor Onderwijs en Opleiding tijdens de Gehele Loop van het Leven.” De ambtenaar die dat verzon, moet dringend één van de talloze taalcursussen volgen die op dit salon worden voorgesteld.

Want ondanks de melding ?van de student” valt hier voor oud(ere) en jong wel wat te ontdekken. Het salon neemt twee paleizen van de Heizel in, maar blijft heel overzichtelijk. En dat is bewust gedaan. Er werden elf thematische categorieën afgebakend : exacte wetenschappen, talen, Economie/Recht, (para)medische wetenschappen, communicatie & journalistiek, onderwijs, uniformen, socio-culturele wetenschappen, transport en kunsten/architectuur. Voor elk van die thema’s worden alle opleidingen gegroepeerd : dag- en avond-onderwijs, universiteiten en hogescholen, postgraduaat. Dat is dit jaar zeker belangrijk, omdat het onderwijs na de recente hervormingen inderdaad veranderde.

KIEZEN.

Tegelijk wordt iedereen er zich almaar meer van bewust dat succesvol studeren meer inhoudt dan elke avond blokken. Succes begint bij correct kiezen. Om dat te doen, moet je niet alleen zélf weten wat je wil, je moet ook weten hoe je dat doel kan bereiken. Dat impliceert dat je informatie moet hebben over de verschillende wegen, en dat je na een mislukking niet meteen de moed opgeeft.

Op het salon zijn ouderen dus meer dan welkom. Mislukt of teleurgesteld in een eerder begonnen studie ? Overschakelen is mogelijk. Ontevreden over je huidige werk ? Er zijn nog uitwegen. Bang voor nieuwe technologie ? Hier krijg je informatie. Zin in een tweede diploma ? Dat kan.

Toch richt het salon zich in de eerste plaats naar jongeren die er vragen mogen en moeten stellen over hun toekomst. Ze komen er niet alleen veel te weten over hun toekomstige studie, tegelijk worden de verschillende toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt onder de loupe genomen. Die terugkoppeling vind je overal terug. Je wil later iets gaan doen met taal ? Oké, dan zijn dit de mogelijkheden. Omgekeerd : je wil archeologie studeren ? Dan kan je later terecht in onderwijs, musea, kunstgalerijen, archieven, maar ook in media en internationale organisaties.

Die dubbele stroom wordt doorgetrokken tot in de randmanifestaties. De Intro-jobruimte spreekt voor zichzelf. Je leert er solliciteren, maar maakt er ook kennis met specifieke opleidingen, waar je wellicht nooit aan dacht. In de Humanitaire ruimte kan je kennismaken met Artsen zonder Grenzen, Amnesty International, Rode Kruis Vlaanderen en Greenpeace. Je krijgt informatie over die verenigingen, maar ook hoe je daar aan het werk kan. Zo hebben AzG niet alleen artsen en verplegers nodig, maar ook chauffeurs, beheerders van de stock en, bijvoorbeeld, telefonisten. Het Rode Kruis zet onder meer advocaten aan het werk. En Greenpeace werkt niet alleen met kamikaze-matrozen.

De Ruimte Democratie geeft iedereen de kans meer inlichtingen te verkrijgen over onze eigen (ingewikkelde) instellingen, en ook over de werking van de Europese instellingen. Je kan er bovendien in debat gaan met politici.

Nieuw dit jaar is dat een lidstaat van de Europese Unie optreedt als gastland. De Duitse Bondsrepubliek ?een groot maar onbekend buurland,” beweren de organisatoren stelt zichzelf én zijn opleidingen voor. Ook de Europese uitwisseling komt aan bod. Alweer via die terugschakeling : studeren in het buitenland is niet alleen interessant voor jezelf, het opent ook je ogen voor werk in het buitenland. Met alle kansen en moeilijkheden, die daaraan verbonden zijn.

Eigenlijk wat te veel om op te noemen. Vandaar dat iedereen aangeraden wordt toch gericht te zoeken. Meer dan vierhonderd instellingen bezoeken is natuurlijk niet te doen. Maar als eerste stap op weg naar de toekomst, blijft een kennismaking wél mooi meegenomen. Zeker omdat het salon de informatie niet betuttelend opdient. En dàt komt zelfs in 1996 verfrissend over.

M.V.

Europees salon van de student, Paleis 11 & 12 Heizel/Brussel, van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 maart. Open van 10 tot 17 uur. Info : tel. 0900.00960.Vademecum van de Hogere Studies, speciale uitgave Go Student, Knack, 250 frank in de krantenwinkels, gratis op het salon.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content