JA

Dit idee is niet nieuw, maar uw partijgenoot Louis Tobback herlanceerde het in zijn nieuwjaarstoespraak. Waarom treedt u de Leuvense burgemeester bij?

De jonge mensen die hier studeren, nemen deel aan het sociale en culturele leven van de stad. Ze spenderen er het grootste deel van hun tijd en leven. Het enige waaraan ze hier níét kunnen deelnemen, is de politiek.

Inspraak bestaat via overlegfora. Waarom is dat niet genoeg?

Die fora kun je niet met stemrecht vergelijken. Het stads-bestuur mee kunnen kiezen, is van een totaal andere orde. Het betekent niet alleen overleg, maar ook bepalen met wie je moet overleggen.

Per ingeschreven inwoner krijgen steden en gemeenten Vlaams geld van het Gemeentefonds. Studenten in hun studentenstad laten stemmen zonder dat ze er ook gedomicilieerd zijn, vindt u dat een optie? Louis Tobback kennelijk niet.

Toch moet ook dat bespreekbaar zijn. Al wensen we dan financiële compensatie op een andere manier. Maar het is goed om het debat te voeren. Als studenten zich niet meer bij hun ouders domiciliëren, kunnen hun ouders namelijk de kinderbijslag verliezen. En studenten die hun domicilie in de stad hebben, zouden er het OCMW om een leefloon kunnen vragen.

Dat studenten meestal maar tijdelijk betrokken zijn, vormt dat geen probleem?

Niet per se. Gent telt 65.000 studenten. Daarvan zitten er 30.000 op kot. In de loop van een legislatuur trekt een aantal studenten weg en komen er anderen bij, maar het aantal kotstudenten blijft jaar na jaar stijgen. Sommigen zullen twee keer kunnen stemmen, anderen zelfs niet één keer. Maar dat zijn individuele gevallen. Het moet gaan over het principe. Wettelijk moet je ergens zes maanden wonen voordat je er mag stemmen, dus nieuwe studenten zullen dat zeker niet kunnen.

Komt dit in orde voor 2012?

Zeker niet. Voor dit werkelijkheid wordt, moet er nog heel wat water naar de zee stromen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vindt dat studenten inspraak verdienen op de plek waar ze het vaakst zijn. U niet?

Ik vraag me af of de mening van de VVS hier gelijkloopt met die van de doorsneestudent. Ik durf dat te betwijfelen: de meeste studenten liggen niet wakker van het beleid in hun studentenstad.

Mijn belangrijkste bedenking in dit debat is echter dat er twee discussies onterecht door elkaar worden gehaald. De politieke representatie van studenten enerzijds, en anderzijds de ‘verevening’, de compensatie van de kosten die ze meebrengen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het klopt dat studenten de stad, net als pendelaars, extra geld kosten. Maar die discussie over het toewijzen van het Gemeentefonds moet in het Vlaams Parlement worden gevoerd. Ze staat los van de vraag of studenten in hun studentenstad al dan niet stemrecht moeten krijgen.

De huidige generatie studenten zit, anders dan vroeger, niet meer in een strak keurslijf. Het aantal dat precies de periode van een legislatuur in de stad woont, is heel klein. Want de meeste studenten doorlopen een flexibel traject. Ze pendelen eerst een paar jaar, gaan daarna op kot, en studeren vaak ook een periode in het buitenland. Hoe duurzaam is hun betrokkenheid dan? De meesten zijn vrijdagavond al weer thuis, of vroeger zelfs, en zijn eerder lokaal geëngageerd dan in de stad. Daar gedragen ze zich veeleer als consument dan als politieke participant.

Logisch, want ze kunnen er nu niet stemmen.

Een studentenstad moet uiteraard rekening houden met haar studenten. Maar of die inspraak via stemrecht moet? Daar ben ik niet van overtuigd. Ze kan ook verlopen via de bestaande fora waarin stadsbestuur en studenten met elkaar overleggen.

Behalve de SP.A lijken ook andere partijen dit voorstel genegen. Acht u het haalbaar?

Ik zie vooral veel praktische bezwaren.

NEE

Dit idee is niet nieuw, maar uw partijgenoot Louis Tobback herlanceerde het in zijn nieuwjaarstoespraak. Waarom treedt u de Leuvense burgemeester bij?

De jonge mensen die hier studeren, nemen deel aan het sociale en culturele leven van de stad. Ze spenderen er het grootste deel van hun tijd en leven. Het enige waaraan ze hier níét kunnen deelnemen, is de politiek.

Inspraak bestaat via overlegfora. Waarom is dat niet genoeg?

Die fora kun je niet met stemrecht vergelijken. Het stads-bestuur mee kunnen kiezen, is van een totaal andere orde. Het betekent niet alleen overleg, maar ook bepalen met wie je moet overleggen.

Per ingeschreven inwoner krijgen steden en gemeenten Vlaams geld van het Gemeentefonds. Studenten in hun studentenstad laten stemmen zonder dat ze er ook gedomicilieerd zijn, vindt u dat een optie? Louis Tobback kennelijk niet.

Toch moet ook dat bespreekbaar zijn. Al wensen we dan financiële compensatie op een andere manier. Maar het is goed om het debat te voeren. Als studenten zich niet meer bij hun ouders domiciliëren, kunnen hun ouders namelijk de kinderbijslag verliezen. En studenten die hun domicilie in de stad hebben, zouden er het OCMW om een leefloon kunnen vragen.

Dat studenten meestal maar tijdelijk betrokken zijn, vormt dat geen probleem?

Niet per se. Gent telt 65.000 studenten. Daarvan zitten er 30.000 op kot. In de loop van een legislatuur trekt een aantal studenten weg en komen er anderen bij, maar het aantal kotstudenten blijft jaar na jaar stijgen. Sommigen zullen twee keer kunnen stemmen, anderen zelfs niet één keer. Maar dat zijn individuele gevallen. Het moet gaan over het principe. Wettelijk moet je ergens zes maanden wonen voordat je er mag stemmen, dus nieuwe studenten zullen dat zeker niet kunnen.

Komt dit in orde voor 2012?

Zeker niet. Voor dit werkelijkheid wordt, moet er nog heel wat water naar de zee stromen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vindt dat studenten inspraak verdienen op de plek waar ze het vaakst zijn. U niet?

Ik vraag me af of de mening van de VVS hier gelijkloopt met die van de doorsneestudent. Ik durf dat te betwijfelen: de meeste studenten liggen niet wakker van het beleid in hun studentenstad.

Mijn belangrijkste bedenking in dit debat is echter dat er twee discussies onterecht door elkaar worden gehaald. De politieke representatie van studenten enerzijds, en anderzijds de ‘verevening’, de compensatie van de kosten die ze meebrengen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het klopt dat studenten de stad, net als pendelaars, extra geld kosten. Maar die discussie over het toewijzen van het Gemeentefonds moet in het Vlaams Parlement worden gevoerd. Ze staat los van de vraag of studenten in hun studentenstad al dan niet stemrecht moeten krijgen.

De huidige generatie studenten zit, anders dan vroeger, niet meer in een strak keurslijf. Het aantal dat precies de periode van een legislatuur in de stad woont, is heel klein. Want de meeste studenten doorlopen een flexibel traject. Ze pendelen eerst een paar jaar, gaan daarna op kot, en studeren vaak ook een periode in het buitenland. Hoe duurzaam is hun betrokkenheid dan? De meesten zijn vrijdagavond al weer thuis, of vroeger zelfs, en zijn eerder lokaal geëngageerd dan in de stad. Daar gedragen ze zich veeleer als consument dan als politieke participant.

Logisch, want ze kunnen er nu niet stemmen.

Een studentenstad moet uiteraard rekening houden met haar studenten. Maar of die inspraak via stemrecht moet? Daar ben ik niet van overtuigd. Ze kan ook verlopen via de bestaande fora waarin stadsbestuur en studenten met elkaar overleggen.

Behalve de SP.A lijken ook andere partijen dit voorstel genegen. Acht u het haalbaar?

Ik zie vooral veel praktische bezwaren.

Opgetekend door Jan Jagers

‘Er moet nog heel wat water naar de zee stromen.’

‘Inspraak kan ook via de bestaande overlegstructuren.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content