Rudy De Leeuw
Rudy De Leeuw ABVV-voorzitter

Rationeel Energie Gebruik (REG) kan zowel werkscheppend als milieuvriendelijk zijn. Daarom moet het een prioriteit worden en geen hypotese, zoals nu in het uitrustingsplan.

Producenten, verdelers, gebruikers en overheid moeten er via een herziening van de tarifering en van de doorslaggevende ekonomische parameters toe bijdragen dat de hypotetische besparing van 8 terawattuur zeker gehaald wordt, op grond van konkrete verbintenissen en financiële middelen. Die besparing komt overeen met het vermogen van vier steenkoolcentrales.

De draagwijdte van de huidige REG-maatregelen is beperkt en weinig konkreet. Het ABVV vreest dat de vraag sneller zal evolueren dan voorzien. Indien dit zo zou zijn, dan moet de deklassering van een aantal centrales uitgesteld worden, om het tekort in het produktiepark op te vangen.

Inzake de keuze van brandstoffen moet zo spoedig mogelijk werk worden gemaakt van de installatie van een steenkoolcentrale ter vervanging van de geplande Steg-centrale voor het jaar 2001. Het studiewerk rond steenkoolcentrales moet versneld worden. Steenkoolcentrales bieden het voordeel voldoende milieuvriendelijk te werken, banenscheppend te zijn en de afhankelijkheid van gas- èn kernergie af te bouwen.

De wenselijkheid van de voorstellen op het vlak van kernenergie kon niet afdoende worden aangetoond.

De industriële warmte-krachtkoppeling worden aangemoedigd. De socialistische vakbond wenst dat de bevoegde instanties zo spoedig mogelijk alle ekonomische parameters van deze optie kunnen evalueren.

De overheid moet bovendien de ontwikkeling van een gezonde konkurrentie tussen de aktoren van die industriële warmte-krachtkoppeling mogelijk maken. Dit kan onder meer door partnerschap van en tussen ondernemingen te vergemakkelijken en door billijke prijzen per geproduceerde kilowattuur vast te leggen.

Er moet voorrang worden gegeven aan investeringen in België, zowel inzake bouw als exploitatie van de produktie-eenheden. Mocht bijkomende invoer nodig zijn, dan moet dit besproken worden in het Nationaal Komitee Energie, in het kader van een nieuwe procedure met betrekking tot het uitrustingsplan.

Het ABVV wil dit dossier van dichtbij blijven opvolgen : het gaat tenslotte om 271 miljard investeringen, met werkgelegenheidsimplikaties. Het uitrustingsplan vormt ook het begin van een politiek van rationeel energieverbruik en energiebesparing, met onder meer de keuze tussen nucleaire- versus gas en steenkoolenergie. Tenslotte is in dit dossier ook de energiekost voor de individuele en de industriële gebruiker aan de orde.

Rudy De Leeuw

Nationaal Sekretaris ABVV

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content