De Lijn wil reorganiseren. Het personeel reageert ongerust.

De staking in Gent en de protestactie in Mechelen waren een signaal. De vakbonden bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn wilden op maandag 26 juli duidelijk maken dat ze niet gediend waren van de herstructureringsplannen van de directie.

‘Die plannen zijn nochtans gewoon bedoeld om de organisatie van ons bedrijf aan te passen aan de enorme groei die wij de jongste vijf jaar gekend hebben’, zegt adjunct-directeur-generaal Eddy Minnaert. ‘Radicaal zijn de geplande hervormingen zeker niet. We willen alleen onze structuren voorbereiden op de uitdagingen die De Lijn als mobiliteitsverstrekker te wachten staan. Concreet betekent het dat we de organisatie van de afdelingen Marketing en Communicatie, en Kennis en Techniek onder de loep lieten nemen door twee externe studiebureaus. Zij deden een reeks aanbevelingen, en wij gaan die binnenkort vorm geven, vanzelfsprekend in overleg met de vakbonden. Alleen op die manier kan De Lijn een dynamisch bedrijf blijven, dat dicht bij zijn klanten staat. En dat is alles.’

De vakbonden blijken vooral problemen te hebben met de snelheid waarmee de hele operatie moest plaatsvinden. Freddy De Wilder van de christelijke bond CCOD: ‘De bedoeling van de directie was oorspronkelijk om de volledige herstructurering al midden september door de raad van bestuur te laten goedkeuren. Terwijl wij als vakbonden nog maar amper onze voorstellen naast die van de directie hebben kunnen leggen. Op dit moment kennen wij noch de nieuwe organogrammen noch de verschillende functieomschrijvingen, en weten wij evenmin hoeveel mensen in de nieuwe structuur nog nodig zullen zijn. Bovendien is er een soort evaluatie aangekondigd: geen examen, zo wordt gezegd, maar het gaat toch om een meting van competenties, en met dat laatste kunnen wij niet akkoord gaan. Met een systeem van evaluaties hebben wij op zich geen probleem, als er maar voorafgaandelijk goed afgesproken wordt wie dat gaat doen, en hoe alles in een sfeer van maximale objectiviteit kan plaatsvinden. Het nieuws van de evaluaties zorgt nu trouwens al voor onzekerheid en wantrouwen op sommige diensten. Logisch, als collega’s zich opeens kandidaat kunnen stellen voor mekaars job. En wat als er iemand niet slaagt? Zal er dan een beroepsmogelijkheid bestaan?’

De Wilder stelt ook openlijk vragen bij het algemene beleid van directeur-generaal Ingrid Lieten. ‘Ze wil blijkbaar vooral heel snel resultaten boeken, op korte termijn haar stempel op dit bedrijf drukken. Dat ze ambitieus is, daar hebben we geen problemen mee. Maar haar ambities mogen natuurlijk niet ten koste van dit bedrijf gaan.’

In september zitten vakbonden en directie opnieuw rond de tafel.

G.M.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content