De twee grote vakbonden ACV en ABVV verzetten zich tegen besparingen in de sociale zekerheid (SZ). Zij zijn ook tegen communautarizering en privatizering van de SZ. De regering moet binnenkort de SZ grondig hervormen om ze betaalbaar te houden. Volgens het ABVV heeft de SZ dringend meer geld nodig, en moet dat komen van de kapitaalbezitters en van de grote winstgevende bedrijven.

Het ABVV zegt dat er een groot socialistisch front met SP, PS en het ziekenfonds in de maak is om het huidige stelsel te verdedigen. Op dinsdag is daarover overleg tussen vakbond en de twee partijen, maar de SP weigert te spreken van een rood afwijzingsfront.

CVP-fraktieleider in de kamer Paul Tant verklaart in De Standaard dat de CVP geen genoegen zal nemen met een mini-operatie. Dat zou niet overeenstemmen met de gedane kiesbeloften. Volgens hem moet de SZ worden opgedeeld : een arbeidsgebonden pijler betaald door bijdragen uit arbeid, en een persoonsgebonden pijler betaald door belastingen. Deze opdeling moet een latere communautarizering vergemakkelijken. Tant geeft wel toe dat daarover in zijn partij verschillende standpunten bestaan.

De verklaringen over de SZ zijn een nieuw element in een langer wordende rij van kleine of grote meningsverschillen in de meerderheid. Uitschieters daarbij zijn de uitspraak van minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) over de eutanasie op zijn moeder, de verklaring van minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) dat hij vroeger soft drugs heeft gebruikt, de kritiek op het Abos (zie “Rode Draad”), de aanklacht tegen voormalig minister van Defensie Leo Delcroix (CVP) over nalatigheid bij de genocide in Ruanda en de moord op tien Belgische para’s, de verklaring van PS-voorzitter Philippe Busquin dat er geen sprake kan zijn van een drastische hervorming van de SZ, de kritiek van Renaat Landuyt (SP) op het beleid van Justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) en het ongenoegen van minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke (SP) over een gesprek van Europarlementslid Leo Tindemans (CVP) met de Zaïrese president Mobutu Sese Seko.

Zowel CVP-voorzitter Johan Van Hecke als PSC-voorzitter Gerard Deprez hebben de socialisten al gewaarschuwd voor te veel dissidente klanken. Van Hecke vraagt premier Jean-Luc Dehaene (CVP) om de meerderheidspartijen via hun voorzitters tot de orde te roepen. Volgens sommige bronnen zal dat op 6 december gebeuren tijdens een extra-lunch, maar de premier doet daarover geen uitspraken.

(zie ook p. 18.)

DINSDAG 28 NOVEMBER

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content