Waarom mag Laura alleen rond de wereld zeilen, en mag Giel niet naar India? Boeddhisme is toch geen extremistische strekking? En is het normaal dat de rechtbank hierover beslist vlak voor hij zou vertrekken? (Nini Benoy, Schilde)

Bruno Vanobbergen: Laura en Giel zijn allebei minderjarigen met een uitzonderlijke droom en ambitie. Veel mensen hebben het daar behoorlijk lastig mee. Enerzijds moeten we als maatschappij helpen om dromen te realiseren. Anderzijds moeten we de veiligheid van onze jongeren verzekeren. Daarom wil het parket grondig onderzoeken of er sprake is van een problematische gezinssituatie. Dit soort situaties moeten telkens individueel bekeken worden. Het tijdstip van de rechterlijke beslissing was inderdaad ongelukkig, maar dat komt omdat de bal pas aan het rollen is gegaan door de uitzending op Telefacts, drie dagen voor Giel zou afreizen. Veel sneller kon justitie niet handelen. Zonder die uitzending was Giel wellicht gewoon vertrokken.

Wat vindt u de belangrijkste verwezenlijkingen van het kinderrechtencommissariaat sinds de oprichting in 1998? Op welke terreinen is er nog werk aan de winkel? (Els De Backer, Stabroek)

Vanobbergen: We ontwikkelden instrumenten voor kinderrechteneducatie, we helpen professionals om kinderrechten te vertalen naar hun dagelijkse praktijk en we waken over de kinderrechten in alle nieuwe wet- en regelgeving. De grootste uitdagingen zijn momenteel om een kindvriendelijk migratie- en asielbeleid uit te tekenen en het inclusief onderwijs uit te breiden. Vlaanderen is door internationale verdragen verplicht om kinderen met een handicap maximale kansen te geven in het gewoon onderwijs. Nu staan sommige scholen daar al heel erg voor open. In andere scholen kan het totaal niet.

Internet en sociale media maken geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen. Wat doet het Kinderrechtencommissariaat voor de rechten van de kinderen op het net, onder meer om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan seks of gebruikt worden als seksobject? (Harry de Boom, Brussel)

Vanobbergen: Dat laatste is geen directe opdracht van het Kinderrechtencommissariaat. Mensen met klachten of meldingen daarover helpen wij om contact op te nemen met organisaties als Child Focus of het Belgische onlinemeldpunt eCops. Het is niet helemaal correct dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen en volwassenen. Voor een aantal sociale media moet je dertien jaar zijn alvorens je een profiel kunt aanmaken. De controle daarop is natuurlijk niet makkelijk. Voor ons is het vooral van belang dat deze media kinderen en jongeren niet alleen als consument beschouwen, maar ook hun rechten respecteren. Dat is niet altijd het geval. We hadden recent een aantal meldingen van kinderen die een vals Facebookprofiel verwijderd willen zien omdat ze ermee gepest werden. Het bleek niet eenvoudig om die eraf te halen.

Vanaf welke leeftijd mag je kinderen ’s nachts alleen thuis laten? (Annie Vanderlooven, Hoboken)

Vanobbergen: Het is heel moeilijk om daar een leeftijd op te kleven. Kinderen verschillen heel sterk van elkaar. Binnen hetzelfde gezin kan een dochter van twaalf veel verantwoordelijker zijn dan haar roekeloze broer van veertien. Ook de bereikbaarheid van de ouders of de nabijheid van een andere vertrouweling speelt een rol. Hoe dan ook, ouders blijven aansprakelijk tot hun kinderen achttien jaar zijn.

Vraag van de week

Regelmatig word ik in mijn school geconfronteerd met kinderen die naast hun schoenen lopen en thuis de baas spelen. Hebben kinderen ook geen ‘recht op plichten’? (Bart Van Dievel, Bonheiden)

Vanobbergen: Vandaag zie je inderdaad weleens dat kinderen bijzonder dominant zijn ten opzichte van hun ouders. Maar het is een groot misverstand dat kinderrechten bedoeld zijn om kinderen de baas te laten zijn in onze samenleving. Als ouder, grootouder, leerkracht of opvoeder dragen we een grote verantwoordelijkheid tegenover hen. Dat staat ook duidelijk in het Kinderrechtenverdrag. We hebben de kinderen die we maken en opvoeden. Ik ga echter niet mee in het discours dat kinderen té mondig zijn geworden. Er wordt nog altijd te weinig rekening gehouden met kinderen.

Volgende week: Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA).

Mail uw vraag naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content