Sterven is een beetje doodgaan. Herman klapt zijn dagboek dicht.

Maandag. Geslapen gelijk een myosotis. In Brussel de dag begonnen met een gesprek van hoofd tot hoofd met Dewael. Verstandige jongen, Patrick, ik heb het altijd gezegd. Ik moest hem wel wat helpen, maar enfin. ’t Is een beetje een twijfelaar, soms doet hij mij denken aan zijn nonkel Herman. Ik zeg : Patrick, zeg ik, ge gaat uw eigen en de partij toch niet nog verder in de schulden steken door aan de tweede ronde deel te nemen. Ge kent mij : suaviter in modo, fortiter in re ! Ik gevoelde mijn malsheid afkalven, maar ik beheerste mij. Dus heb ik hem eerst geconsolideerd met zijn nederlaag en ik heb hem geëxpliqueerd dat ik niet van plan ben de vernieuwing van de partij terug te zwengelen. Contrarie. Ik ben zelfs bereid de VLD te verruimen tot de lijst-De Croo, zodat we bij de volgende kiezing overal zesendertig procent hebben zelfs in Tongeren en in Bree. Ziet ge mijn affiche daar al hangen ? Op den duur had hij het begrepen. Niet iedereen is in de wieg gelegd voor primus perpetuus, en dat is geen schande.

Vergeten Het Laatste Nieuws te lezen.

Dinsdag. Met mijn trouwe Basiel de schuiven van Guy op het bureau in de Melsensstraat eens uitgekuist. Ge houdt het niet voor mogelijk. Een paar fietsspelden. Een kapot gescheurde foto van Wilfried Martens. Twee boeken die hij van een journalist cadeau had gekregen (er stond een dedikatie in, maar ik noem geen namen) : “Massa en macht” van Elias Canetti en “De man zonder kwalificaties” van Albert Musil. Welwelwel. Zelfkennis is het begin van de porseleinwinkel. Wijsheid vindt men in de boeken, wijs zijn zal men elders zoeken !

Woensdag. Voilà ! Wat heb ik altijd gezegd ? Ik ben nog maar twee dagen president en het zit er bovenarms op tussen de soskes en de tsjeven. Het is al koekenbak over de burgerwachten. Ik versta Johan Vande Lanotte toch niet goed. Wij hebben in Michelbeke al jaren een burgerwacht of gaat hij Sint-Sebastiaan nu ook al een privé-militie noemen ? ’t Is niet omdat de rijkswacht te paard patrouilleert, dat wij dat niet zouden mogen. De Flurk die in Michelbeke een Reine-Claude wil ontvreemden, zal vroeg moeten opstaan.

Donderdag. Johan Van Hecke en Leo Delcroix op reis naar Kinshasa. Ze zullen daar schoon staan blinken met hun zilverpapier. Ik zie ze nog niet met de Orde van de Luipaard terugkeren. Voor alle zekerheid toch maar een paar faxen gestuurd naar ginderachter.

De helft van de Vlamingen kent geen vijf ministers bij naam en de andere helft denkt dat Vlaanderen 2002 het logo van de VLD is. Daar verschiet ik nu niet van, zie. Vraag op de Grote Markt in Oudenaarde aan tien mensen om één minister op te noemen en ze zullen u iemand uit de streek noemen die al sinds 1987 geen minister meer is ! Maar kunt ge dat die mensen kwalijk nemen ?

Vrijdag. In de Melsensstraat de Diensto-foon van onze partij geïnstalleerd. De eerste die belde was Basiel om een keer te proberen of het marcheerde. Hij vroeg of ik er niet kon voor zorgen dat er twee facteurs in ’t zwart zijn kelder kwamen witten. Hij had zijn neus dichtgeknepen en zijn stem verdraaid, maar ik had hem door. De skavuit ! Hij heeft iets van mijn guitigheid overgenomen : wie bij de kangoeroe slaapt, krijgt zijn vlooien. Dat is normaal.

Zaterdag. Twaalf weken lang heb ik mijn intiem journaal op het geduldig papier van dit nieuwsmagazine gesmeten. Nooit heb ik van mijn ziel een moordenaarskuil gemaakt. Quod scripsi, scripsi ! Maar nu de partij gemend moet worden en de goedendag opgeraapt, nu de persiennes moeten worden opgetrokken en het fruit geoogst, kan het niet bij woorden blijven. Het is met spijt en een zweem van melancholisheid dat ik de direktie van Zwarte Woensdag heb meegedeeld dat ik mijn letterkundige arbeid in de frigo moet zetten. Partir c’est mourir un peu… Sterven is een beetje doodgaan. Tot de volgende kiezing. Uw dienstwillige…

Herman

Het wereldkampioenschap pétanque in Brussel (Foto : Patrick de Spiegelaere)

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content