Pushbacks in Zuid-Oost-Europa

© Bron: Border Violence Monitoring Network (BVMN)

Europese grenswachters drijven migranten soms terug zonder na te gaan of ze internationale bescherming nodig hebben. Om die reden kunnen zulke pushbacks het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties schenden. Dat verdrag verbiedt het om personen terug te sturen naar een land waar ze foltering riskeren of vervolging vanwege ras, godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep. De ngo BVMN documenteert sinds 2017 zulke incidenten. Deze kaart geeft het totale aantal pushbacks weer tussen 2017 en eind 2022. In totaal gaat het om 1650 incidenten waarbij 24.990 migranten betrokken waren.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content