Volgens Jef Tavernier ziet de politiek de essentie van de drugswet over het hoofd.

Toen Jef Tavernier (Groen!) zijn partijgenote Magda Aelvoet twee jaar geleden opvolgde als federaal minister van Volksgezondheid kreeg hij er ook haar omstreden drugsnota bij. Er waren toen net twee wetsontwerpen ingediend, maar het zou nog tot maart 2003 duren voor die goedgekeurd raakten. En dat allemaal om één passage over het wettelijk omkaderd gedoogbeleid voor cannabisgebruik. Vorige week vernietigde het Arbitragehof het artikel daaruit waarin staat dat de politie geen proces-verbaal hoeft op te stellen als een meerderjarige geen problematische cannabisgebruiker is of geen overlast veroorzaakt.

Had u die vernietiging zien aankomen?

JEF TAVERNIER: Nee. Wellicht zou het Arbitragehof minder problemen met de tekst gehad hebben als er destijds niet zoveel verschillende interpretaties aan gegeven waren. Aan de ene kant was er de wet en aan de andere kant de omzendbrief van toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD), die eigenlijk de wet moest verduidelijken. Tijdens de discussies in het parlement over die omzendbrief, kwamen de fundamentele tegenstellingen tussen de verschillende partijen aan de oppervlakte. Zo hadden we in de wettekst bewust niet gepreciseerd hoeveel gram cannabis een volwassene in zijn bezit mag hebben, maar plakte minister Verwilghen daar plots wel een getal op. Dat soort discussies heeft voor verwarring gezorgd.

Moet de regering nu meer details aan de tekst toevoegen?

TAVERNIER: Ik betwijfel of dat wel kan. Vijf gram cannabis zegt bijvoorbeeld niet veel, want alles hangt van de concentratie af. Eigenlijk draait het om de vraag of er sprake is van handel of persoonlijk bezit. De hoeveelheid cannabis is een gemakkelijk criterium, maar daarom is het nog niet correct. Ik zie niet in waarom een politieagent wel zou kunnen beoordelen of iemand zich schuldig maakt aan openbare dronkenschap, maar niet of iemand overlast veroorzaakt omdat hij cannabis heeft gebruikt. Nochtans is overlast een begrip dat ook in de gemeentewet voorkomt.

Betreurt u de beslissing van het Arbitragehof?

TAVERNIER: Ik betreur veel meer dat iedereen voorbijgaat aan de essentie van de drugsnota: preventie. Proefprojecten op het vlak van preventie die groene ministers nog hebben opgezet, worden nu nog altijd niet structureel gefinancierd. De laatste dagen beweren de bevoegde ministers wel dat ze meer in preventie willen investeren, maar ze hebben ondertussen wel bijna twee jaar verloren.

A.P.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content