Twee ambtenaren van Overijse zijn door een notaris persoonlijk gedagvaard omdat zij zijn bouwwerf verzegelden. De notaris bouwt in een natuurgebied.

Op 27 januari besliste plaatsvervangend vrederechter Hilde Pee van Overijse om bouwkundig tekenaar Danny Dewaet en politieagent Dirk Decafmeyer ?aansprakelijk te stellen voor het wegnemen van de zegels.” Voor elke dag dat de ambtenaren de zegels op de woning van notaris André De Jonckheere aan de Abstraat 126 niet zouden lichten, betalen ze een dwangsom van 50.000 frank.

Tijdens de zitting verklaarde ze dat ?het een ingewikkelde zaak betrof waarvan ze niets begreep” en dat er, desondanks, ?nog vanavond vonnis zou zijn”. Volgens de advokaten van de gemeente vertoonde de rechter een ?schijn van partijdigheid” en verkeerde ze ?in klaarblijkelijke staat van verwarring en niet-toerekeningsvatbaarheid”. Zo staat het in een vertrouwelijk (!) verslag van het schepencollege. Bedoeld wordt : de rechter was stomdronken.

De notaris benut alle rechtsmiddelen om de zegels, die namens de Vlaamse administratie van Ruimtelijke Ordening (Arohm) werden gelegd, te verbreken. Hij wil namelijk zijn huis, al was het voor de schijn, bewonen en dan rustig de juridische mallemolen laten draaien. De gemeente liet een deurwaarder vaststellen dat het geen bewoond huis, maar een illegale werf betreft. Als de zegels zijn gelicht, is de notaris wellicht voor vele jaren gerust, zo wordt gevreesd. Merkwaardig, want de nieuwbouw kwam er zonder ook maar één vergunning. Bovendien staat de illegale villa in een natuurgebied, dus uitgerekend daar waar de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP), in overleg met het gerecht, bouwovertredingen het strengst wil aanpakken.

VIJVER.

De Jonckheere startte in januari 1989 zijn poging om een bouwval om te bouwen tot een luxueuze fermette. Behalve van de VLD-vrienden in de Bestendige Deputatie, kreeg hij geen steun. Toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening Theo Kelchtermans (CVP) weigerde de vergunning (15 juni 1992). De notaris liet het niet aan zijn hart komen. Hij begon de werken.

Stedebouw kwam begin januari 1995 ter plaatse procesverbaal (PV) opstellen, gemachtigd ambtenaar Guy Brouckmans bekrachtigde dat PV en zond het ter kennisgeving aan de procureur. De bouw lag ambtshalve stil. Op 12 oktober vorderde Brouckmans de afbraak en het herstel in de oorspronkelijke toestand. De bouwwerken gingen door tot de bouw in december 1995 door een officier van de gerechtelijke politie werd stilgelegd en verzegeld. Later volgde nog een PV wegens het graven van een vijver.

In kortgeding kreeg de eigenaar gelijk, wat de zegels betreft. De rechter oordeelde dat ?precaire maatregelen tot ontzegeling” mogelijk zijn (29 december 1995). Omwille van de centrale verwarming. Vervolgens stapte de notaris naar de vrederechter. Hij koos zijn moment : de vrederechter was net met vakantie, en de eerste-plaatsvervanger was er evenmin. Zo kwam de zaak in handen van rechter Pee. Met de bekende afloop. Pikant detail : notaris De Jonckheere is zelf plaatsvervangend vrederechter in Overijse. Het belette hem niet doelbewust de wet op de stedebouw te overtreden. Na de wazige uitspraak van vrederechter Pee, liet de notaris de BVBA René Wolfs de zegels van zijn huis aan de Abstraat doorbreken. Onder meer de notaris en de gemeentepolitie waren daarbij aanwezig.

Omdat De Jonckheere plaatsvervangend vrederechter is, geniet hij voorrang van rechtsmacht. Een rechtszaak waarin hij betrokken is, wordt meteen op het niveau van het Hof van Beroep behandeld. De gemeente Overijse zou het initiatief kunnen nemen om de notaris als vrederechter te laten schorsen. Ze zou zich ook burgerlijke partij kunnen stellen. Ze kan ook opnieuw tot verzegeling overgaan. Maar door de intimidatie van De Jonckheere, durft niemand in Overijse nog een PV over een bouwovertreding tekenen.

De gemeente durft niet doorgaan, Stedebouw deed wat het kon. Blijft natuurlijk de procureur-generaal van Brussel, bij wie het dossier berust. Niets weerhoudt hem ervan om ter plaatse de zegels te leggen. Het Vlaamse gewest en de parketten willen de bouwovertredingen samen aanpakken, zo kondigde Baldewijns aan. Kordaat.

Gemeenteraadslid Dirk Brankaer (Overijse 2002) heeft nog suggesties voor de minister. Het ACV-gebouw Ter Nood, waar de nationale CVP wel eens vergadert, werd zonder vergunning verbouwd. Tegenover de dienst Stedebouw staat een loods die volgens een gerechtelijke uitspraak al jaren moest worden afgebroken. En het centrum van Jezus-Eik wordt vervuild door een onafgewerkt hotel dat helemaal niet in overeenstemming is met de vergunning. Bij de verkiezingen stonden er grote CVP-borden aan de loods, en hingen er CVP-affiches aan het hotel.

Door de intimidatie van plaatsvervangend vrederechter De Jonckheere durft niemand in Overijse nog bouwovertredingen verbaliseren.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content