JOS ANSOMS

Kamerlid Jos Ansoms (CVP) wil met onbemande camera’s het rijgedrag van de Belgen verbeteren en dient een oud wetsvoorstel opnieuw in : zo vastgestelde snelheidsovertredingen moeten ook effektief worden bestraft.

“We willen met repressie de gevaarlijkste punten beveiligen. Denk aan de zware ongevallen bij de werken op de Boudewijnsnelweg. Onbemande camera’s hebben daar positieve gevolgen. Maar waar de infrastruktuur onveilig is, moeten we die aanpakken. Dat gaat evenwel niet voor de zogeheten zwarte punten, die wijzigen in tijd en plaats. Een punt kan onveilig zijn naar gelang het regent of niet. Of een weg kan gevaarlijk worden doordat elders wordt gewerkt.

Voorts willen we een mentaliteitswijziging bewerkstelligen. Als de subjektieve pakkans overal stijgt, zal de Belg zijn rijgedrag aanpassen. Als we de camera’s met borden aankondigen, wordt verder weer plankgas gereden. Ik weiger de diskussie over de repressieve en de preventieve aanpak te voeren. In het repressieve kan namelijk ook veel preventie zitten. In West-Londen hadden veel overtredingen en ongevallen plaats. Er kwamen twintig onbemande camera’s en het aantal overtredingen daalde van 360 naar 10 per dag, het aantal ongevallen zakte met 60 procent. Het is onzin te beweren dat we de staatskas willen spijzen. Dat zal alleen in het begin gebeuren. Want we willen dat wie wordt geflitst ook betaalt en niet dat elk gerechtelijk arrondissement een ander beleid voert. Maar als de mentaliteit wijzigt, dan worden er ook geen processen-verbaal meer uitgeschreven. Dan zullen de camera’s werkeloos toezien.

Aan mijn vorig voorstel voegde ik twee zaken toe : de eigenaar van een wagen wordt voortaan als de dader van de overtreding beschouwd, tenzij hij de verantwoordelijkheid doorschuift naar een andere betalende. Tweede zaak is dat streng wordt opgetreden tegen wie met allerlei handigheidjes probeert het camara-oog te ontduiken. “

VALERE VAUTMANS

De onbemande camera’s mogen geen bijkomende bron van inkomsten voor de staat worden. Ze kunnen niet overal worden ingezet, want ze houden geen rekening met de omstandigheid van de overtreding. Dat zegt senator Valère Vautmans (VLD).

“De onbemande camera’s tasten de privacy in beperkte mate aan. Ik vind dat niet het hoofdargument. Privacy blijft belangrijk, maar ze is al zo vaak aangetast : in elk warenhuis hangen camera’s. Ik vrees veel meer dat de overheid de camera’s gaat misbruiken om inkomsten te genereren. Als die onbemande camera’s worden ingezet tijdens de daluren, wanneer er weinig verkeer is, en ze bovendien worden opgesteld achter bruggen op de autosnelwegen dan wordt tachtig procent van de automobilisten geverbalizeerd. Dat heet misbruik als het de bedoeling van de staat is zo geld binnen te halen en als de overheid niet de bedoeling heeft om weggebruikers te pakken die een gevaar zijn voor medeburgers.

Onze fraktie is dus in principe gewonnen voor het idee van de onbemande camera’s, maar alleen onder zeer restriktieve voorwaarden. Voor ons mogen alleen roodrijders worden gepakt. Voor hen geldt geen ekskuus. Snelheidsovertreders mogen ook worden geverbalizeerd, maar alleen in zones of op plaatsen waar hun snelheid een reëel gevaar betekent. Een camera is immers een toestel, geen agent of rijkswachter die de omstandigheden van de overtreding kan beoordelen en dat kan vertalen naar de rechter die deze omstandigheden kan gebruiken voor het bepalen van de strafmaat. Het feit van de overtreding blijft, maar de omstandigheden gaan met die camera verloren.

Voor ons kan de onbemande camera worden gebruikt op zwarte punten, maar niet onder normale omstandigheden op autosnelwegen. Autowegen zijn immers de veiligste van alle wegen. Bovendien is niet de snelheid maar het onaangepast rijgedrag er de oorzaak van de zware ongevallen. Soms is 80 kilometer per uur te veel, soms is 140 per uur geen probleem. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content