Vorige week ging een schokgolf door Frankrijk. Dat de rechtse populiste Marine Le Pen van het Front National zou scoren bij de Europese verkiezingen had iedereen verwacht. Maar dat ze een kwart van de stemmen zou krijgen? ‘Ik wil de EU vernietigen.’

Mevrouw Le Pen, u bent met het Front National de grote overwinnaar van de Europese verkiezingen. 25 procent, hoe kreeg u dat voor elkaar?

MARINE LE PEN: De Fransen willen weer heer en meester in eigen land worden. Ze willen zelf hun economie en hun immigratiepolitiek bepalen. Ze willen dat de Franse wetten boven de wetten van de Europese Unie staan. De Fransen hebben begrepen dat de EU niet beantwoordt aan de utopie die men hun verkocht heeft. De manier waarop de Unie werkt, ligt intussen ver van de democratie.

Vóór de verkiezingen werd nochtans benadrukt dat de democratie in de EU erop vooruit zou gaan met Jean-Claude Juncker en Martin Schulz, de topkandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

LE PEN: Dat is complete onzin. Iedereen wist toch dat het Europees Parlement niet beslist over de volgende voorzitter van de Commissie.

Wilt u Europa vernietigen?

LE PEN: Ik wil de EU vernietigen, niet Europa! Ik geloof in het Europa van de naties. Ik geloof in Airbus en in het Ariane-ruimteprogramma, in een Europa van samenwerkingsverbanden. Maar wat ik niet wil, is deze Europese Sovjet-Unie.

De EU is een machtig vredesproject dat ertoe geleid heeft dat er sinds 70 jaar geen oorlog meer is in Europa.

LE PEN: Nee, de EU ís de oorlog. De economische oorlog. De EU staat voor toenemende vijandigheden tussen de landen. De Duitsers worden voor wreed uitgescholden, de Grieken voor bedriegers, de Fransen voor luilakken. Angela Merkel kan naar geen enkel Europees land reizen zonder dat ze door honderden politiemannen beschermd moet worden. Dat is geen broederlijkheid.

U wilt naar Brussel, maar alleen om het systeem te bestrijden?

LE PEN: Waarom ook niet? De EU is een grote ramp, een antidemocratisch monster. Ik wil verhinderen dat het nog vetter wordt, verder ademt, met zijn klauwen alles bepotelt en met zijn tentakels in alle hoeken van onze wetgeving grijpt. Het heeft ons in onze glorierijke geschiedenis miljoenen doden gekost om een vrij land te blijven. Nu wordt ons recht op zelfbeschikking gestolen, en we laten het gewoon gebeuren.

Eigenlijk hebt u niet vanwege de EU gewonnen. De Fransen zijn woedend op president François Hollande vanwege de slechte economische toestand. Hebt u hem gebeld om hem te bedanken?

LE PEN: Nee, dan had ik ook voorganger Nicolas Sarkozy moeten bellen. Frankrijk zit in deze situatie omdat de conservatieve UMP en de socialisten zich onderworpen hebben aan Europese verdragen. Die behartigen tamelijk goed de belangen van Duitsland, maar tamelijk slecht die van Frankrijk.

Dus Duitsland heeft schuld aan de Franse ellende?

LE PEN: Als ikanti-Duitse verklaringen hoor, zeg ik altijd: je kunt Duitsland niet verwijten dat het opkomt voor zijn belangen. Ik kan mevrouw Merkel niet verwijten dat ze een sterke euro wil handhaven. Die verwijten richt ik tot onze eigen leiders, die onze belangen niet verdedigen. Een sterke euro ruïneert ons land.

Hoe komt u erbij dat de euro alleen in het voordeel van Duitsland is?

LE PEN: Om een heel eenvoudige reden: hij is door Duitsland en voor Duitsland gecreëerd.

Het was toch de Franse president François Mitterrand die de euro wilde om Duitsland in zijn vrijheid van handelen te beperken? De Duitsers hadden er juist veel moeite mee om de Duitse mark op te geven.

LE PEN: Dat is iets anders. Mitterrand wilde met de euro de integratie versnellen. Maar uit economisch perspectief is de euro Duits. Als we naar nationale munten zouden terugkeren, zou de Duitse mark als enige opgewaardeerd worden, wat een concurrentieel nadeel voor Duitsland zou opleveren. De Franse frank, daarentegen, zou in waarde verminderen en dat zou ons ademruimte geven.

Wie stemde voor eurosceptische partijen stemde dus tegen Duitsland?

LE PEN: Het model dat wij behartigen, is minder voordelig voor Duitsland dan het huidige model. Duitsland is het economische hart van de EU geworden omdat onze leiders zwak zijn. Maar Duitsland zou nooit mogen vergeten dat Frankrijk het politieke hart is. Wat nu bij ons gebeurt, anticipeert op wat in de volgende jaren in de rest van Europa zal gebeuren: de grote terugkeer van de naties die men wilde liquideren.

Is Angela Merkel voor u de boeman?

LE PEN: Ik heb respect voor leiders die de belangen van hun land verdedigen. Haar politiek valt positief uit voor Duitsland, maar helaas schadelijk voor alle andere landen. Maar ik waarschuw haar: pas op, mevrouw Merkel, als u het leed niet ziet waaronder de andere Europese volkeren gebukt gaan, dan zal Duitsland zich gehaat maken.

Merkel meent dat men aan politiek kan doen tegen de bevolkingen in. Dat zou ze in Duitsland niet doen, daar worden de resultaten van de verkiezingen gerespecteerd. Maar aan de anderen wil ze iets opdringen. En dat zal tot het uiteenspatten van de Europese Unie leiden.

Meent u het echt wanneer u zegt dat u uit de euro wil stappen?

LE PEN: Dat zeg ik al sinds de Franse presidentsverkiezingen. Het is een moeilijk thema en ik heb daarmee een flink risico genomen. Ik weet namelijk dat de politieke klasse het volk angst aanjaagt: zonder euro zal de zon uitdoven, de rivieren zullen opdrogen, we zullen een nieuwe ijstijd beleven…

Het einde van de euro zou ook echt tot een economische catastrofe leiden.

LE PEN: Dat geloof ik helemaal niet. Het zou een ongelooflijke kans zijn. Als we er niet uit stappen, explodeert de euro. Ofwel komt er een volksopstand omdat de mensen zich niet langer laten leegbloeden. Ofwel zeggen de Duitsers: Schluss, we kunnen niet meer voor de armen betalen.

U trekt nu met 24 afgevaardigden naar Brussel…

LE PEN: … als de vierde grootste delegatie na de Duitse CDU, de Italiaanse PD en de Duitse SPD.

Maar om een fractie te kunnen vormen, hebt u afgevaardigden uit zeven landen nodig. U hebt afspraken met het Vlaams Belang, met de Nederlander Geert Wilders, met de Oostenrijkse FPÖ en de Italiaanse Lega Nord. Dat volstaat niet.

LE PEN: Ik ben optimistisch dat we een fractie kunnen vormen. Ik heb binnenkort een hele reeks afspraken op mijn agenda staan.

De Britse Ukip, die meteen heel wat zetels binnenhaalde, wil niet met u samenwerken. Hun leider, Nigel Farage, noemt het Front National antisemitisch.

LE PEN: En de Britse premier David Cameron zegt over de Ukip dat ze uit halve garen en racisten bestaat. Ik vind het prima dat de Ukip zo sterk is als wij. Maar zij heeft al een fractie, en nu beschouwt ze ons als concurrenten. Vandaar die schandelijke beschuldigingen.

Zou u graag met de Ukip samenwerken?

LE PEN: Dat zou mogelijk zijn. We hebben dezelfde principiële houding tegenover Europa.

U en uw eventuele bondgenoten zijn allemaal tegen de EU, maar wat hebt u voor de rest gemeen met iemand als Geert Wilders?

LE PEN: (fel)Dat volstaat toch?

Hij is bijvoorbeeld voor homorechten, u bent tegen het homohuwelijk.

LE PEN: Dat zal me een zorg zijn. Voor mij volstaat de strijd voor de soevereiniteit van de naties. Iedereen moet volgens zijn eigen waarden en zijn geschiedenis kunnen kiezen binnen de Europese beschaving waartoe wij allemaal behoren.

Een samenwerking met extremisten zoals de Griekse Gouden Dageraad of de Duitse neonazipartij NPD hebt u uitgesloten. En met de Duitse AfD, de Alternative für Deutschland?

LE PEN: De AfDheeft die wens tot nog toe niet geuit. We delen bepaalde inzichten, maar de AfD is geen volkse maar een elitaire partij met een heel andere structuur.

Bevindt Frankrijk zich in een depressie?

LE PEN: Daar is zeker iets van aan. Ooit waren we een van de rijkste landen ter wereld, nu zijn we op weg naar de onderontwikkeling. De soberheid die de mensen opgelegd wordt, werkt niet. De mensen zullen zich niet laten afslachten zonder te rebelleren.

Heeft Frankrijk een keuze? De schulden zijn enorm.

LE PEN: De Franse schulden zullen enorm blijven. Want hoe meer soberheid er wordt opgelegd, hoe meer de groei daaronder lijdt, hoe lager de belastingopbrengsten uitvallen en hoe meer het tekort toeneemt. Bovendien spaart de regering bij de nuttige uitgaven in plaats van bij de schadelijke. Er moet gespaard worden op de generositeit van de sociale systemen die illegale immigranten dezelfde bescherming bieden als onze burgers. En op sociale fraude. En op de bijdragen die we aan de EU betalen en die elk jaar stijgen.

Wil het Front National terug naar het Frankrijk van de vroege jaren zestig? Een protectionistische staat die de economie stuurt, met een autoritaire staatsleider en minder immigranten?

LE PEN: Het lijdt geen twijfel dat de Fransen er toen beter aan toe waren. Ik kijk niet in de achteruitkijkspiegel, maar waarom beleven we sindsdien het einde van de sociale vooruitgang? Het was niet verstandig om in dertig jaar tijd tien miljoen buitenlanders op te nemen.

Denkt u dat Frankrijk zich voor de wereld kan verbergen?

LE PEN: Ik heb het niet over autarkie, ik ben niet gek. Wat we nodig hebben, is een intelligent protectionisme. We hebben tolsystemen nodig – zij het niet in de handel met landen die hetzelfde sociale niveau als wij hebben. Dat is billijke concurrentie. Het probleem is de totale opening van de grenzen: hoe verder een bedrijf nu gaat om slaven te vinden dat het als beesten behandelt, voor een hongerloon en zonder de milieuwetten na te leven, hoe meer winst het maakt. Dat is de wet van de jungle.

Toen u het Front National in 2011 overnam van uw vader, was het een troosteloze bedoening. Hebt u toen weleens gedacht: ooit wordt dit de sterkste partij van Frankrijk?

LE PEN: Natuurlijk, anders zou ik dit niet niet doen. Als ik niet zou geloven dat we de macht kunnen veroveren, zou ik me met mijn drie kinderen of met mijn tuin bezighouden.

Sinds u de partij leidt, hebt u gewerkt aan het ‘ontdemoniseren’ van het Front National. Is dat werk na dit resultaat voltooid?

LE PEN: Zo denkt het volk er in elk geval over, maar de elites blijven zich natuurlijk verweren. Worden wij behandeld zoals elke andere partij? Nee. Niet door de pers, en al helemaal niet door de politieke klasse.

Wat is eigenlijk het echte Front National? Aan de ene kant treffen we er de jonge vicevoorzitter Florian Philippot aan, die zichzelf als een gaullist typeert. Aan de andere kant staat uw vader, die recent zei dat ‘Monseigneur Ebola’ de globale bevolkingsexplosie binnen de drie maanden zou kunnen oplossen.

LE PEN: Hij heeft niet ‘zou kunnen’ gezegd. En dat was geen wens van hem, maar een zorg. Weet u, over het gaullisme werd ooit gezegd dat het de metro om zes uur ’s avonds was. Dan tref je daar Jean-Marie Le Pen en Florian Philippot aan, en ook ambachtslui, bedrijfsleiders, ambtenaren. We willen het hele Franse volk vertegenwoordigen met ideeën die links noch rechts zijn: patriottisme, de verdediging van de identiteit, de soevereiniteit van het volk. Als iemand zoals ik tegelijk als linksextreem en als rechtsextreem gecatalogiseerd wordt, dan is dat een illustratie van de juistheid van mijn positie.

Het Front National is een anti-immigratiepartij. Volgens enquêtes is dat de grootste zorg van uw kiezers.

LE PEN: Ja, we zijn voor een immigratiestop.

Waarom die xenofobie?

LE PEN: Xenofobie betekent vreemdelingenhaat. Ik haat niemand.

Is uw succes te danken aan het falen van de elite? De socialistische politica Samia Ghali zei: de Fransen willen dat men met het hart tot hen spreekt – iets wat helaas alleen u zou doen.

LE PEN: Onze politieke klasse heeft geen overtuigingen meer. Je kunt alleen het geloof uitstralen dat je hebt. Die geloven niet meer in Frankrijk, die hebben een postnationaal wereldbeeld. Ik noem ze francosceptici. Dat is de reden waarom de democratie bij ons implodeert.

Premier Manuel Valls heeft toch ook overtuigingen? Alleen zijn het niet dezelfde als de uwe.

LE PEN: Dat geloof ik niet. Hij heeft geen enkele overtuiging. Net als Nicolas Sarkozy. Dat zijn mensen die u om het even wat vertellen, alleen maar om hun kleine persoonlijke carrière te bevorderen.

Haalt u bij de presidentsverkiezingen van 2017 de tweede ronde?

LE PEN: Dat is een heel geloofwaardige hypothese, ja. Dat geeft iedereen toe. Ik ben ervan overtuigd dat we in de volgende tien jaar aan de macht komen. Misschien sneller dan velen het zich kunnen voorstellen.

Geen enkele Franse president was zo ongeliefd als François Hollande. Concentreert u zich tegen 2017 helemaal op een mogelijke comeback van Nicolas Sarkozy?

LE PEN: Ik schiet niet op een ambulance. Als kandidaat is Sarkozy geliquideerd.

U doelt op zijn betrokkenheid bij het financieringsschandaal van zijn UMP, die er al toe leidde dat partijleider Jean-François Copé moest aftreden?

LE PEN: Ja. Het spel is uit. Hij heeft bedrog gepleegd. Hij heeft de wetten van de republiek overtreden en heeft voor zijn campagne dubbel zoveel uitgegeven als toegestaan. Daardoor is hij gediskwalificeerd. Trouwens: ik betreur dat. Ik had hem graag als tegenstander gehad.

Waarom?

LE PEN: Omdat hij is wie hij is.

Iets anders. Waarom steunt u in de Oekraïnecrisis Vladimir Poetin tegen Europa?

LE PEN: Ik steun Poetin niet tegen Europa, dat is een karikatuur. Ik ben voor een federalistisch Oekraïne. De EU heeft olie op het vuur gegooid toen ze een land dat voor de helft naar het oosten kijkt een economisch partnerschap aanbood.

Bewondert u Poetin?

LE PEN: Ik heb een zekere bewondering voor Vladimir Poetin, want hij laat zich door een of ander land geen beslissingen opdringen. Ik denk dat hij op de eerste plaats aan de belangen van Rusland en de Russen denkt. Op dat vlak heb ik voor Poetin hetzelfde respect als voor Merkel.

Alleen is Poetin geen democraat.

LE PEN: Ah, werkelijk? Hij is geen democraat? In Rusland zijn er geen verkiezingen?

Er is bijvoorbeeld geen persvrijheid.

LE PEN: Maar u gelooft wel dat er in Frankrijk een echte persvrijheid is? 99 procent van de journalisten is links.

Dat beweert u. Journalisten worden er alvast niet opgesloten of omgebracht.

LE PEN: Eerlijk gezegd, er worden veel dingen over Rusland gezegd omdat het al jaren op instructie van de Verenigde Staten gedemoniseerd moet worden. Het behoort tot de grootheid van een Europees land om zich zelf een mening te vormen en niet alles door een Amerikaanse bril te zien. We hebben Rusland de les niet te lezen als we voor de Qatarezen, Saudi’s en Chinezen de rode loper uitrollen.

U bent dus minder voor Rusland dan tegen Amerika?

LE PEN: De Amerikanen proberen hun invloed in de wereld uit te breiden, vooral in Europa. Ze verdedigen hun belangen, niet de onze. Ik ben voor een multipolaire wereld waarin Frankrijk opnieuw aan het hoofd van de blokvrije staten staat, niet met de Verenigde Staten, niet met Rusland, niet met Duitsland. Je moet evenmin slaaf als meester willen zijn.

DOOR MATHIEU VON ROHR

‘Wat nu in Frankrijk gebeurt, gebeurt de volgende jaren in de rest van Europa: de grote terugkeer van de naties die men wilde liquideren.’

‘Ik had Sarkozy in 2017 graag als tegenstander bij de presidentsverkiezingen gehad. Omdat hij is wie hij is.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content