Vorige week overleed Groot-Nederlander Remi Piryns.

Remi Piryns speelde een grote rol in de Vlaamse Beweging, al trad hij daarbij weinig echt voor het voetlicht. Hij maakte naam als gangmaker van de Groot-Nederlandse gedachte en als een uiterst bekwaam bestuurder van ondernemingen. Hij zette zich als jongeman in voor het katholieke flamingantisme en werd als rechtenstudent in Leuven preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Tijdens de oorlog bekleedde hij een functie in de Nationaal-socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV) en kwam daarbij in conflict met de collaborerende Vlaams-nationale partij VNV omdat die, volgens hem, te weinig christelijke en Groot-Nederlandse accenten legde. Piryns werd enkele keren door de Duitsers opgepakt en dook onder om aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland te ontsnappen.

Toch werd hij na de bevrijding door het nieuwe Belgische bewind enige tijd in een kamp in Lokeren vastgehouden. Daar schreef hij zijn bekende Gebed voor het Vaderland ( Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden / niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande… ), dat door Gaston Feremans op muziek werd gezet en nog altijd op elke Ijzerbedevaart en op elk Vlaams Nationaal Zangfeest wordt gezongen.

Remi Piryns werd niet veroordeeld, maar hij hield zich daarna ver van de actieve politiek. Hij stond wel nog mee aan de wieg van het satirische tijdschrift Rommelpot, dat het Vlaamse protest tegen de repressie een stem gaf en waarin Willem Elsschot zijn beroemde gedicht over August Borms publiceerde. Piryns maakte carrière in de textielwereld, richtte de vzw Textirama op en bekwaamde zich in het gezond maken van zieke bedrijven. Hij was onder meer aan de slag bij de Werkhuizen Claeys in Lichtervelde en Zedelgem en bij Pauwels Trafo in Mechelen. In 1979 lag hij aan de basis van het Instituut voor Managementbegeleiding van Ondernemingen (IMBO), waarvan hij afgevaardigd bestuurder en later voorzitter was.

Maar Piryns bleef daarnaast ook al die tijd ijveren voor meer culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Als voorzitter voor Vlaanderen van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) voerde hij mee de gesprekken die zouden leiden tot de oprichting van de Nederlandse Taalunie en die de traditie van de Algemeen-Nederlandse Congressen nieuw leven zouden inblazen. Hij pleitte tot op hoge leeftijd voor een actieve uitwisseling van mensen en ideeën over de grens, en voor een uitbouw van de structuren van de Nederlandse Taalunie en van de Benelux. Remi Piryns werd net geen 84. Hij was de vader van zeven kinderen, onder wie Knack-redacteur Piet Piryns.

H.v.H.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content