Na verslag van Onderwijsinspectie schorst minister Weyts de HBO5- opleidingen. Hij dient ook een klacht in bij het parket.

De inspectie kwam er nadat een dossier in Knack de aandacht had gevestigd op de rol die vier scholen spelen in een arbeidsmigratiekanaal. Verpleegkundigen uit de Zuid-Indiase deelstaat Kerala behaalden via een verkort traject een erkend Vlaams diploma, om hier te werken in onderbemande woonzorgcentra.

In drie van de vier scholen komt het programma onvoldoende overeen met de vooropgestelde competenties. De opleidingen stomen de Indiase verpleegkundigen vooral klaar voor ouderenzorg, terwijl hun diploma hen ook toelaat om in een ziekenhuis te werken. De studenten spreken daarnaast onvoldoende Nederlands, de helft van de scholen voert de verplichte taalscreening niet uit. De verplichte minimale lestijd wordt nergens gehaald.

In overleg met de scholen – Hivset Turnhout, StFran Leuven, Sint- Augustinus Aalst en Vives Kortrijk – werd beslist om voorlopig geen nieuwe studenten toe te laten. De huidige studenten mogen alleen afstuderen als ze voldoen aan alle voorwaarden. ‘We grijpen stevig in, want de kwaliteit van de HBO5-opleidingen mag niet in het gedrang komen’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Omdat ook aanwijzingen werden gevonden voor inbreuken op de onderwijswetgeving, heeft hij een klacht ingediend bij de bevoegde parketten.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content