Wat een toekomstige koningin over dit land en haar schoonfamilie moet weten. Of waarover de Coburgs aan tafel niet praten.

Het weze duidelijk: in geen geval, zelfs niet na haar huwelijk, zal Mathilde aan tafel bij de Coburgs over de Tweede Wereldoorlog beginnen. Op het paleis herinneren personeelsleden zich nog steeds de ijselijke stilte die viel toen de jeugdige prins Laurent op een dag aan tafel vroeg of het waar was dat grand-père tijdens de oorlog de la résistance had gedaan – de argeloze snaak kreeg een en ander op het college in het oor geblazen door enkele Brusselse blagueurs.

Als verwante – via haar moeder – van Taddeus Komorowski, held van het Poolse gewapende verzet tegen de nazi’s, zou Mathilde in een onbewaakt moment al eens geneigd kunnen zijn dit onderwerp aan te snijden.

Al zullen ze Mathilde bij de d’Udekems thuis intussen wel het hele verhaal hebben gedaan van Leopold III, de oorlog, diens eigenaardige relatie met de Duitse bezetters, zijn plotse huwelijk met de West-Vlaamse Lilian Baels.

Onnodig daarop terug te komen. Trouwens, daarover deed Evrard Raskin onlangs een boekje open en volgens een mededeling van prinses Lilian staat zijn publicatie bol van ” verklaringen en kwaadwillige verdachtmakingen die schade berokkenen aan de eer van Koning Leopold III en die ontbloot zijn van elke grond“.

Lakeien in Brussel en Laken kregen intussen de opdracht er nauwlettend op toe te zien dat de onschuldige Mathilde het verwerpelijke boek niet in handen krijgt. Tegelijk zal in de paleisbibliotheek ook worden gezocht naar een eventueel resterend exemplaar van de Glossaire érotique geschreven door Auguste Scheler, bibliothecaris van Filip graaf van Vlaanderen, de vader van koning Albert die graag van die ondeugende boekjes las – de graaf is de Coburg naar wie Mathildes verloofde werd genoemd. Maar we dwalen af.

Zoveel delicater dan het verleden van Leopold III is dat van de Engelse cousins van haar toekomstige man.

JACK THE RIPPER

Met die Engelse tak van de familie – Albert von Saxen-Coburg-Gotha, prins-gemaal van Queen Victoria, was een volle neef van Leopold I – zijn de Coburgs immers meermaals in schande gevallen. Om te beginnen gaf Edward VII, zoon van Albert en Victoria, een heel nieuwe betekenis aan het woord fuifjas. Maar diens oudste zoon, kroonprins Albert Victor hertog van Clarence, stierf in 1892, op zijn 28ste, helemaal kierewiet, want van syfilis doortrokken. Victoria’s kleinzoon was nauwelijks 22 toen hij in 1886 werd opgepakt in een homobordeel in de Londense Cleveland Street waar loopjongens van de lokale telegraafdienst kwamen bijklussen. Daar bleef het niet bij. Deze vooraanstaande Coburg prijkt nog altijd mee bovenaan de lijst van verdachten in het Jack the Ripper-onderzoek! Zelfs Colin Wilson, een wereldautoriteit inzake moord en doodslag, nam de Royal Jack-theorie, in 1970 voor het eerst uitgediept in het gezaghebbende The Criminologist, over in zijn klassieke Order of assassins.

Deze hertog van Clarence, oudere broer van George V, was dus de oom van de latere Edward VIII die in 1936 afstand deed van de Engelse kroon na zijn omstreden huwelijk met de Amerikaanse Wallis Simpson. Edward was een echte Coburg met die typische trage geest die de Belgische tak zo sympathiek maakt.

Intussen weten de Britten dat ze van geluk mogen spreken dat Edward troonsafstand deed, want de man stond van bij zijn kroning in nauw contact met agenten van het nazi-regime, namelijk met zijn twee neven Phillip von Hesse en Karl Edward hertog van Saxen-Coburg, beiden topofficieren van de Sturmabteilung.

Karl Edward, die (net als Leopold III) met de jonge Edward in Eton studeerde, rapporteerde de geheime informatie die de nieuwbakken koning Edward hem toevertrouwde rechtstreeks aan Hitler. Het was opnieuw Coburg die Edward na zijn troonsafstand samen met Wallis Simpson naar Berchtesgaden bracht voor een “officieel” bezoek aan de Führer. De rol van oom Karl van de Sturmabteilung en diens mogelijke banden met Leopold III werden in België nooit onderzocht. En misschien is het maar beter zo. Het volk hoeft ook niet alles te weten.

R.V.C.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content