Onvrede bij de N-VA over het Saeftinghedok

Chris De Stoop
Chris De Stoop Chris De Stoop is redacteur van Knack.

Vorige week stapte in Beveren opnieuw een gemeenteraadslid uit de N-VA-fractie. Uit ongenoegen over de koerswijziging van de partij over Doel en de havenuitbreiding.

Vorig weekend lokte de traditionele Scheldewijding in Doel weer duizenden bezoekers. Velen wilden ‘nog een laatste keer’ het stukgeslagen dorp bezoeken, nu de Vlaamse regering op 17 juli, net voor het zomerreces, het licht op groen zette voor het Saeftinghedok, dat pal over het dorp zou worden aangelegd.

Beveren, waar Doel bij hoort, wordt bestuurd door een coalitie van N-VA en CD&V. Vorige week stapte Bruno Stevenheydens uit de N-VA-fractie, voortaan zetelt hij als onafhankelijk gemeenteraadslid. ‘Ik kan me niet verzoenen met het beleid en met bepaalde standpunten waarvan ik vind dat ze onvoldoende in samenspraak zijn met het programma dat de N-VA destijds verdedigde’, luidde zijn motivatie. Een week eerder was partijvoorzitter Bart De Wever op een recordcontainerschip van rederij MSC naar Antwerpen gevaren, voorbij Doel, terwijl hij in interviews zei dat het Saeftinghedok er zo snel mogelijk moest komen. In 2012 had Stevenheydens De Wever nog begeleid tijdens een bezoek aan Doel en de poldergehuchten waarvan hij toen nog het behoud verdedigde: ‘Volgens ons zijn er andere oplossingen mogelijk.’

Een paar maanden geleden had Stevenheydens al zijn ontslag als schepen ingediend. Ook gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibeau namen in Beveren ontslag als bestuurslid en mandataris van de N-VA, omdat de partij nu een ander standpunt inneemt dan in het bestuursakkoord en het verkiezingsprogramma. Marina Apers, voorvechter van de actiegroep Doel 2020, schrijft in haar ontslagbrief dat ze dat standpunt niet kan verdedigen tegenover de mensen omdat de mobiliteitsproblemen niet alleen de leefbaarheid van Doel maar van heel Beveren onder druk zullen zetten. Ook Annick Thibeau, zelf woonachtig in Ouden Doel, wijst er in haar ontslagbrief op dat de koerswijziging op langere termijn het einde van de nog resterende polderdorpen zal bewerkstelligen.

De N-VA-afdeling van Beveren bevestigt dat in het bestuursakkoord staat dat ze geen voorstander zijn van een Saeftinghedok, maar voegt eraan toe dat we intussen drie jaar later zijn en dat de realiteit veranderd is. In 2012 was het Deurganckdok slechts voor 30 procent benut, maar door de verhuizing van MSC van de rechter- naar de linkeroever zal het dok binnen enkele jaren volledig in gebruik zijn en is een nieuwe containerterminal nodig, aldus de N-VA Beveren. In de Vlaamse regering toont N-VA-minister Ben Weyts van Mobiliteit en Openbare Werken zich een voorstander van het Saeftinghedok, maar hij koppelt het aan de Oosterweelverbinding en een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. Er moet nu eerst een milieueffectenrapport worden opgesteld.

Ook buiten de Wase polder groeit het ongenoegen binnen de N-VA. In Sint-Niklaas zet OCMW-raadslid Bernd Van Besauw zich openlijk af tegen ‘deze bocht van 180 graden’. En van N-VA-politicus Matthias Storme, de advocaat van Doel 2020, is zijn houding voor het behoud van Doel al langer bekend.

Chris De Stoop

Lokale N-VA’ers vinden dat de koerswijziging van de partij het einde van de polderdorpen versnelt.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content