Het ?Onderwijsdossier? (Knack nr. 12) had u het over de vrije studiekeuze van de CVP en de onderwijshervormingen in het algemeen. Even de praktijk illustreren.

In 1982 werd ik als 12-jarige in het Sint Victorsinstituut in Turnhout gedropt, geleid door de Broeders van Liefde.

Na veel moeilijkheden waarbij niet de minste moeite gedaan werd de oorzaken te achterhalen, noch om adequate oplossingen aan te reiken, stond ik voor de keuze : dat eerste jaar voor de derde keer overdoen, of afzakken naar het beroepsonderwijs. Beide studierichtingen te volgen binnen de eigen school. Vrije studiekeuze ?

Met groeiende onverschilligheid ging ik over naar het beroepsonderwijs. Gezien mijn uitzonderlijk positieve resultaten begrepen vele BSO-leraren niet wat ik daar zat te doen.

Na het zesde jaar besloot ik zelf terug te gaan naar het vierde jaar Grafische Vormgeving, deze sprong was nodig om een geldig diploma te kunnen behalen en het niveauverschil te overbruggen.

Op 21-jarige leeftijd keerde ik het SO de rug toe. Na nog twee jaar studie in Montpellier, volg ik nu moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent.

Wie is de schuld ? Ikzelf met mijn temperament en motivatie, zij het in interactie met de repressieve katholieke pedagogie. De onverschilligheid van mijn ouders en zeker ons onderwijssysteem dat een degelijk preventief studie-aanbod presenteert na het SO wanneer al een vierde op de verkeerde banken zit. Sprekend is dat zittenblijven het hoogste getal in Europa jaarlijks 25 miljard kost.

Sprekend is dat beroepsonderwijs beschouwd als de riool van ons selectief watervalsysteem vierkant draait. Over doelgericht onderwijs gesproken.

Waarom blijft men studenten uit minder exacte richtingen latig vallen met integraalrekening en kunnen we niet meer hoofdrekenen ? Waarom kent men het verschil niet tussen boeddhisme, islam en christendom ? In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk wordt in ons SO vrijwel geen filosofie gegeven.

Minister Van den Bossche wil de hervormingen doorzichtiger maken. Elke leerling die aan het SO begint, zou een complete lijst van studiemogelijkheden moeten krijgen, ongeacht de aard van de school en in overleg met ouders en eventueel PMS. Maar de schoolstrijd duurt voort. Ik ben met zovele anderen de dupe van die ideologische rivaliteit en belangenstrijd.

Etienne Vermeersch heeft gelijk : godsdienst moet niet via de school verspreid worden.

Sterker : onderwijs moet zo neutraal mogelijk zijn, godsdiensten horen zich niet te ontfermen over educatie omdat dan de weg openligt voor indoctrinatie en belangen.

We moeten streven naar een neutraal eengemaakt onderwijssysteem.

T. Schoepen, Gent.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content