NOG VEEL LOSSE EINDJES

'Het risico is niet gering dat werknemers naar de rechter zullen stappen.' (foto Monica De Coninck) © IMAGE GLOBE / OLIVIER VIN

De ontslagregeling voor arbeiders en bedienden is gelijkgeschakeld. Maar voor een rist andere punten is er nog geen identieke behandeling.

Op 1 januari werd een grote stap gezet in de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden. De carensdag of de eerste, niet-vergoede ziektedag voor arbeiders is verdwenen. Van een proefperiode in een arbeidsovereenkomst is ook geen sprake meer. Maar de echte doorbraak is de gelijkschakeling van de opzegvergoedingen en ontslagtermijnen. Die lopen op van twee weken in de eerste drie maanden tot vijftien weken als de werknemer vijf jaar bij een werkgever aan de slag is. Daarna worden de termijnen minder snel langer. De ontslagbescherming van arbeiders verbetert op deze manier, bedienden boeten in.

Wie eind 2013 in dienst was, behoudt wel de al verworven ontslagrechten.De bouw ontsnapt aan de nieuwe ontslagregeling, maar de vakbonden daar vechten deze uitzondering aan voor het Grondwettelijk Hof. Andere sectoren (diamant, meubelen…) hebben maximaal vier jaar uitstel gekregen.

De beslissing over de gelijkschakeling werd in juli vorig jaar geforceerd door minister van Werk Monica De Coninck (SP.A), net voor de deadline die het Grondwettelijk Hof had opgelegd. Het heette toen dat nog enkele ‘losse eindjes’ moesten worden aangepakt. Er blijken nog behoorlijk veel losse eindjes te zijn. Werkgeversorganisaties en vakbonden bijten er zich in de Nationale Arbeidsraad (NAR)al maanden de tanden op stuk. Wat ligt op tafel?

ONTSLAGMOTIVERING: de sociale partners zijn het erover eens dat een werknemer de ontslagreden mag kennen, maar hij moet ze vragen en kan ze later betwisten voor de arbeidsrechtbank. Het discussiepunt blijft de bewijslast: moet de werkgever de rechtmatigheid van het ontslag aantonen of de werknemer de onrechtmatigheid? De Coninckhad tegen 1 januari een akkoord gevraagd.Dat is niet gelukt.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID: die is sinds 2012 mogelijk voor arbeiders énbedienden, maar er blijft onenigheid over de motivering door een omzetdaling en over de opleg die werkgevers moeten betalen.

VAKANTIEGELD: de berekening en toekenning van en de inhoudingen op het enkel en dubbel vakantiegeld van arbeiders en bedienden verschillen.In het centraal loonakkoord voor 2011-2012 waren de principes van een gelijkschakeling afgesproken, maar de werkgeversorganisaties staan op de rem. ‘De gesprekken in de NAR staan nergens’, luidt het.

AANVULLEND PENSIOEN: bedienden bouwen nu een hoger aanvullend pensioen op dan arbeiders. Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) legde in juni vorig jaar een wetsontwerp aan de NAR voor om deze discriminatie weg te werken en om te sleutelen aan de rendementsgarantie voor groepsverzekeringen. Dat ontwerp is alleen technisch tegen het licht gehouden.

UITBETALING LOON: minstens eenmaal per maand, met eventueel een voorschot. Ditis nog niet besproken, maarwordt beschouwd als ‘een peulschil’ om in de bedrijfssectoren concrete afspraken over te maken.

COLLECTIEVE DOSSIERS: het gaat over de samenstelling van de arbeidsrechtbanken, de organisatie van sociale verkiezingen en de paritaire comités. Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden moet verdwijnen, maar dat zal tijd vergen.

De traditie van het sociaal overleg om ‘alles aan alles’ te koppelen en een mogelijke coalitiewisseling na de verkiezingen van 25 mei maken dat de onderhandelingen zeer traag vorderen. ‘Zo traag dat het risico niet gering is dat werknemers naar de rechter stappen met klachten over de resterende statuutverschillen en dat het Grondwettelijk Hof ons vervolgens opnieuw met de neus op de feiten duwt’, waarschuwt topman Mathieu Verjans vanhet ACV.

DOOR PATRICK MARTENS

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content