Het wordt koud rond CVP-voorzitter Stefaan De Clerck. Hij zoekt warmte bij zijn nieuwkomers – 600 ‘beloftevolle’ mensen meldden zich aan om de ‘korven’ te bemannen. De oude partijkrokodillen staren ijzig naar de opgestarte modernisering, een proces dat zich vooral via de internetsite axis.cvp.be afspeelt (axis, de as van de vernieuwing). De christen-democratische partij wil niet langer een standenpartij zijn. Maar haar traditionele middenveld is haar voor geweest en hééft al nieuwe vriendschappen gesmeed.

Rode concurrent Patrick Janssens had maar even in de richting van de zelfstandigenvereniging Unizo te knipogen en meteen heette de meest trouwe CVP-bondgenoot de SP blozend welkom. Unizo heeft weinig socialistische leden, maar dat belet gedelegeerd bestuurder Kris Peeters niet een gestructureerd overleg met de socialistische partij op te zetten.

Erger nog, de Unie van Zelfstandige Ondernemers laat in stilte haar politiek comité verschrompelen. Het is ondoenbaar naast de CVP’ers mandatarissen van andere partijen te zetten, dat zou alleen maar tot impasses in het ‘Unizo-parlement’ leiden. Bijgevolg werkt de zelfstandigenvereniging voortaan met bilaterale contacten met de politieke partijen – alleen het Vlaams Blok is in de Brusselse Spastraat niet welkom. Met de socialisten komt er twee keer per jaar een topoverleg, de partijdiensten en die van Unizo zullen elkaar raadplegen. Middenstanders, vrije beroepen en KMO’ers kunnen er alleen baat bij hebben.

Bij het ACW, de machtige koepel van de christelijke arbeidersbeweging, start deze week een enquête onder de leden over de verhouding met de politiek. De traditionele monogame vriendschapsrelatie met de CVP staat op springen. Veel werknemers kiezen voor andere partijen. Maar vooral, met de christen-democraten in de oppositie ‘zitten geen ACW’ers meer in de uitvoerende macht’. Het was geen toeval dat voorzitter Theo Rombouts een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen zijn twijfel uitsprak over de toekomst van de unieke relatie ACW-CVP: op het gemeentelijke vlak konden de christen-democraten hun electorale achteruitgang in de parlementsverkiezingen niet goedmaken. De christelijke vakbondsvoorzitter Luc Cortebeeck was daar duidelijk over : wij zitten niet in de oppositie, wij zijn niet met de CVP getrouwd.

Bij de Boerenbond kwam de afgelopen week het politiek comité bijeen. Daar hebben alleen CVP-mandatarissen zitting in. Zij kregen de bevestiging dat de oude ideologische band niet wordt verbroken. Maar boeren zijn slim. De landbouworganisatie onderhandelt niet met andere partijen dan de CVP, maar wel met politici van andere partijen. Het zou onverstandig zijn de politieke besluitvormers te negeren die de belangen van onze leden kunnen behartigen, zeggen ze in Leuven.

Guido Despiegelaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content