‘Niet ons verzet, maar de pandemiewet zelf holt de parlementaire democratie uit’

Peter De Roover: 'Ik ben voorstander van realpolitik. We onderhandelen met de PS omdat we weten met welke kaarten we moeten spelen'. © BELGA IMAGE

‘Annelies Verlinden (CD&V) heeft geen pandemiewet nodig’, zegt Peter De Roover (N-VA).

De oppositie komt niet uit de verf. Dat zeggen niet de Vivaldi-regeringspartijen, maar Bart De Wever. Afgelopen weekend deed de N-VA-voorzitter op Radio 1 zijn beklag over de impact van de coronapandemie op het parlementaire werk. De strijd tegen het virus en de moeizame terugkeer naar de normaliteit kapen alle aandacht weg.

Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-Kamerfractie, is het niet oneens met zijn voorzitter. ‘Politiek gesproken is corona een godsgeschenk voor de regering’, zegt hij. ‘De media-aandacht ging volledig naar dat ene thema, men bleef blind voor andere opmerkelijke zaken.’

De afgelopen maanden armworstelde De Roover met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over haar pandemiewet, die de wettelijke basis moet bieden voor gezondheidscrises. De tekst werd vorige week naar de Raad van State gestuurd omdat de oppositie advies vroeg voor een amendement. Opnieuw.

Dit heeft veel weg van filibusteren: parlementaire vertragingsmanoeuvres om de regering stokken in de wielen te steken.

Peter De Roover:Men kan dat wel zeggen, maar zelfs een Franstalige onderzoeker van het socio-politieke studiecentrum CRISP stelt vast dat wij relevante vragen opwerpen. Het gaat hier over een ernstig stuk wetgeving. Onze politieke bezwaren zijn bekend: deze wet schakelt de rol van het parlement uit bij het ingrijpen in burgerlijke basisvrijheden. Maar los daarvan moet de wet juridisch-technisch correct zijn.

Ook bij het debat over de verlenging van de abortustermijn gebruikte u de kunstgreep om herhaaldelijk advies te vragen aan de Raad van State. Begeeft u zich niet op een hellend vlak?

De Roover: De oppositie moet zich verantwoordelijk opstellen. Het hellend vlak zit ‘m niet in ons verzet, maar in de pandemiewet zelf, die de parlementaire democratie uitholt.

Zal de pandemiewet er pas komen wanneer coronaregels overbodig zijn?

De Roover:Er zullen waarschijnlijk geen nieuwe verstrengingen meer komen, maar zelfs als die nodig zouden zijn, dan kan minister Verlinden naar het parlement komen zodat ze burgerlijke vrijheden niet meer moet inperken met een ministerieel besluit. Ze heeft geen pandemiewet nodig.

De oppositie zal de tekst indien nodig dus nog een keer naar de Raad van State sturen?

De Roover:Zolang de Raad van State ernstige bezwaren blijft hebben, sluit ik dat niet uit. Trouwens, ik lees dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geen celstraffen meer wil voor corona- overtredingen. Ik wacht de amendementen van zijn Open VLD af, want de huidige versie van de pandemiewet voorziet daar wel degelijk in.

Wat met het overige N-VA-oppositiewerk? MR-voorzitter Georges- Louis Bouchez neemt geen blad voor de mond en start zelf de polemiek rond de hoofddoek of de boerkini. Maait hij het gras voor uw voeten weg?

De Roover: Onze fractie voert in een brede opstelling fundamentele oppositie. Maar ik snap wel dat uitspraken van een voorzitter ‘als Bouchez’ schrappen – anders lijkt het ‘een regeringspartij als Bouchez’ veel meer nieuwswaarde hebben. Ik kan alleen maar mee vaststellen dat de oppositie voor een stuk in de regering zelf zit.

In tegenstelling tot zijn voorganger Charles Michel (MR) werkt premier Alexander De Croo (Open VLD) niet met zomerakkoorden waarmee de regering vóór het reces lastige dossiers afklopt. Dat bemoeilijkt uw werk.

De Roover: Denkt De Croo dat wie geen beslissingen neemt, ook geen kritiek krijgt? Het gaat hier niet over niks. Volgens het regeerakkoord moet de werkzaamheidsgraad naar 80 procent, maar we wachten nog steeds op de eerste activerende maatregelen. Nadat de sociale partners een akkoord op zak hadden, zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dat er nu eindelijk stappen moesten worden gezet in het activeringsbeleid. We zijn een maand verder, en ik zie zelfs geen blauw tintje in het beleid. Na corona zullen alle spanningen boven water komen.

Verwacht u een hete herfst voor Vivaldi?

De Roover: Er zijn verschillende hete hangijzers, zoals de begroting, de fiscale hervorming en de hongerstakers. Maar ook het pensioendossier: bevoegd minister Karine Lalieux behoort tot de harde linkervleugel van de PS, en ze houdt haar kaarten dicht tegen de borst. De kans bestaat dat ze wil breken met het pensioenbeleid van de regering-Michel, zodat langer werken wordt afgeremd en de pensioenfactuur oploopt.

En dan is er nog de kernuitstap. Groen is handig genoeg geweest om de andere partijen voor een voldongen feit te plaatsen. Bizar genoeg neemt deze ‘meest groene regering uit de geschiedenis’ maatregelen die de CO2-uitstoot verhogen door de bouw van extra gascentrales. Een groen dogma is belangrijker dan groen beleid.

De kernuitstap komt er toch sowieso? Zelfs uitbater Engie Electrabel heeft de bladzijde al omgeslagen.

De Roover: Volgens het regeerakkoord zal de regering de finale evaluatie in november maken. Tot vorige week is minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de indruk blijven wekken dat die beoordeling ernstig zal verlopen. Tegelijkertijd maakt de partij zich sterk dat de regering dankzij haar uit kernenergie zal stappen. Dat is weinig loyaal tegenover de coalitiepartners.

Laten we verder in de toekomst kijken. In 2024 wil uw partij een nieuw groot akkoord met de PS. U voert nu dus oppositie tegen uw geliefkoosde:regeringspartner.

De Roover: Inhoudelijk zullen wij geen overeenstemming vinden. Bart (De Wever, nvdr) zegt dat wij een akkoord moeten maken om elkaar de vrijheid te geven om het beleid te voeren dat gevraagd wordt in de twee democratieën.

Het antwoord van het Vlaams Belang is navenant: een stem voor de N-VA, betekent een stem voor de PS.

De Roover:( lachje) Een stem voor het Vlaams Belang is op socio-economisch vlak dikwijls ook een stem voor de PS. Het Vlaams Belang moet voor zichzelf uitmaken of het aan beleid wil doen, of zich wil specialiseren in het uitdiepen van tegenstellingen zonder oplossingen te zoeken.

Volgens De Wever is samenwerking met het Vlaams Belang uitgesloten. Staat de hele partij achter dat standpunt?

De Roover:Op dit ogenblik is het voor iedereen duidelijk dat het Vlaams Belang blijft weigeren om zijn huiswerk te maken.

U zult wellicht de liberalen nodig hebben voor een verregaande staatshervorming, maar de spanningen met Egbert Lachaert nemen niet af.

De Roover:Wat er in de zomer van 2020 is gebeurd ( de afwijzing door de liberalen van het N-VA-PS-akkoord, nvdr), heeft persoonlijke gevolgen gehad, maar ik wil elke politicus oproepen om kwetsuren uit het verleden niet te blijven meedragen. De regering zal in 2024 moeten aantonen dat er nog Belgische oplossingen bestaan – tot nu toe blijkt het tegendeel.

In 2023 organiseert uw partij een groot ideologisch congres. Zou het geen geste zijn aan de Franstaligen om artikel 1 van de statuten te herzien, dat pleit voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen?

De Roover: Ik denk niet dat dat op tafel komt. Ik ben voorstander van realpolitik: choose your battles. Wanneer wij aansturen op gesprekken met de PS, dan komt dat omdat wij weten met welke kaarten we moeten spelen. Realpolitik betekent evenwel niet dat je het doel uit oog verliest. Pragmatisme is nodig in de politiek, maar zonder kernverhaal raak je nergens.

Peter De Roover

– 1962 geboren in Turnhout

– Studeert licentiaat TEW (UFSIA)

– Gewezen leerkracht in het technisch onderwijs

– 1989-1998 algemeen voorzitter Vlaamse Volksbeweging

– 2001-2002 hoofdredacteur bij rechts opinieblad Punt

– 2007-2014 politiek secretaris Vlaamse Volksbeweging

– 2013-2014 chef politiek bij rechtse opiniesite Doorbraak

– 2014-vandaag Kamerlid N-VA

– 2016-vandaag Kamerfractieleider N-VA

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content