De Belgen steunen hun monarchie niet alleen uit nostalgie, ze vinden ook dat zij een nuttige politieke rol speelt.

Veel Belgen vinden dat een koning nuttig is om het land samen te houden. Tegelijk twijfelen ze er sterk aan of het moderne, eengemaakte Europa nog behoefte heeft aan gekroonde hoofden.

De stelling dat Albert en zijn opvolgers in Europa achterhaald zijn, heeft ongeveer evenveel voor – (48%) als tegenstanders (45%). De scepsis is duidelijk groter in Vlaanderen (53%) dan in Brussel (45%) of Wallonië (38%).

Alleen bij de CVP-achterban gelooft een kleine meerderheid (51%) ook in Europees verband in de duurzaamheid van de monarchie. De kiezers van alle andere Vlaamse partijen maken zich niet veel illusies meer – die van de SP (64% zegt “achterhaald”) nog het minst van al.

Ook hier denken de Franstaligen anders: een grote minderheid deelt de Vlaamse twijfel over het nut van een monarchie in het eengemaakte Europa. Vooral de PSC-kiezer (76%) ziet de monarchie tot in lengte van dagen voortbestaan.

Ook 15% van de republikeinen ziet de monarchie zo’n blijvende rol spelen, terwijl een ruime minderheid (42%) van koningsgezinden dan weer denkt dat het straks afgelopen is.

Grotere eensgezindheid bestaat over de vraag of de koning een van de elementen blijft die België samenhoudt. Zeven op de tien Belgen is daarvan overtuigd: ongeveer evenveel Vlamingen (73%) en Brusselaars (71%), iets minder Walen (64%). Opvallend is dat het geloof in de onwrikbare band tussen vorst en vaderland stelsematig afneemt met de leeftijd. Terwijl 79% van de 65-plussers zich in deze waarheid herkent, daalt dat tot 62% bij wie jonger is dan 35.

Dat zonder Laken geen driekleur meer zal bestaan, daarvan zijn opnieuw de christen-democratische kiezers massaal overtuigd (85% van de PSC-achterban, CVP 80%). Bij de SP (80%) denkt men er niet anders over, bij de PS wél. Daar kent amper 57% de monarchie een unifiërende rol toe. Krijgt Albert in de volkshuizen van Luik en de Borinage concurrentie van de sociale zekerheid als eerste bindmiddel tussen noord en zuid?

Toch is er dus bij alle partijen in noord en zuid een meerderheid die gelooft dat de monarchie het cement is dat België in stand houdt. Ook hier is de gemiddelde Agalev-kiezer (58%) sceptischer dan zijn Ecolo-evenknie (74%), en geven de VLD’ers (76%) meer gewicht aan de monarchie dan de PRL-FDF-MCC’ers (61%). Opvallend toch: ook de achterban van VU-ID21 (59%) en het Vlaams Blok (66%) erkent het belang van de monarchie voor België. En – zoals blijkt uit de eerste vraag – ze steunen bovendien deze koning. Ergo…

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content