Jef Van Baelen
Jef Van Baelen Journalist voor Knack

De allochtone politica Meryem Kaçar (Groen!) klimt op de barricaden: ‘De polarisatie moet stoppen.’

Met de beeldvorming over de gewone moslim is het sinds de moord op Theo van Gogh droevig gesteld, meent oud-senator Meryem Kaçar: ‘Overal zie, lees en hoor ik stoere verklaringen. Dat de Vlaming daar bang van wordt en zich afvraagt of die moskeeën nu inderdaad vol fundamentalisten zitten, begrijp ik wel. Minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael (VLD) en anderen hebben met hun ongenuanceerde uitspraken een gevaarlijk zaadje geplant. De modale Vlaming weet haast niets over de modale moslim, en dan wakkeren zulke uitspraken de angst en de haat alleen maar aan. Heel jammer voor de talloze moslims die zich correct gedragen.’

De reactie van de moslimgemeenschap op de moord op Van Gogh leek anders wat magertjes.

KAÇAR: Dat vind ik een gratuite uitspraak. De meeste moslims hebben die wandaad veroordeeld. Al zeker iedere moslimvertegenwoordiger die in de media werd opgevoerd en iedere moslim die ik erover gesproken heb. Zondag kwamen in Keulen 25.000 Turken op straat tegen extremisme en geweld. Waarom wil men die boodschap niet horen?

Misschien omdat er geen centraal aanspreekpunt bestaat voor de islam in België? De Moslimexecutieve vervult haar rol niet.

KAÇAR: Je kunt inderdaad moeilijk zeggen dat die instantie in naam van alle Belgische moslims spreekt. Het morele gezag van de voorzitter van de Moslimexecutieve valt niet te vergelijken met dat van kardinaal Danneels bijvoorbeeld. En ik ben het met u eens dat we dringend een geloofwaardige spreekbuis nodig hebben. Maar je kunt ook niet verwachten van een overwegend laaggeschoolde groep als de moslimgemeenschap dat ze zich een-twee-drie perfect organiseert op het hoogste politieke niveau.

Waar liep het mis met de Moslimexecutieve?

KAÇAR: Bij de oprichting zijn er allerlei machtsspelletjes gespeeld. Maar de kern van het probleem is dat sommige moslimgroepen bang zijn voor het ontstaan van een ‘Belgische islam’, waardoor hun invloed en macht zou afnemen. Ze gaan er dan wel aan voorbij dat die Belgische islam eigenlijk al bestaat. In de Maghreb zul je geen moskee vinden met een cafetaria en een sportlokaal. Er is nog weinig verschil met een Vlaamse parochie. Ik pleit voor een beleid dat de opiniemakers binnen de islam beter vertrouwd maakt met de Vlaamse samenleving, en voor een Moslimexecutieve waarin de diversiteit van de islam zich beter afspiegelt.

In de pers lezen we dat de huidige Executieve vol fundamentalisten zit.

KAÇAR: Wat is een fundamentalist? Iemand die zijn religie strikt beleeft zoals de godsdienstige teksten het voorschrijven. Zo ken ik ook wel katholieken en niemand vindt hen per definitie gevaarlijk. Iemand moet eens bepalen wanneer een overtuiging precies een gevaar wordt. Er is nood aan duidelijke afspraken, die bepalen wat we niet kunnen dulden in een democratische staat. Een democratisch land mag eisen, zelfs zware eisen stellen aan zijn burgers. Ik pleit voor een Multicultureel Pact, waarin alle betrokken overheden en organisaties gelijke rechten én democratische waarden verdedigen.

In maart verkiezen ze een nieuwe Moslimexecutieve. U bent daar geen voorstander van.

KAÇAR: Verkiezingen hoeven voor mij niet. Geen enkele religie bepaalt haar koers via verkiezingen. Ik snap niet waarom de islam daar een uitzondering op moet vormen. Als alternatief stel ik een vertegenwoordiging vanuit het islamitische middenveld voor. In Vlaanderen bestaat een rijke traditie van verenigingen en bewegingen die ook bij het beleid worden betrokken. Waarom kan er bijvoorbeeld niet worden nagedacht over een islamitische versie van het ACV? Nu, als er toch verkiezingen moeten komen, screen de kandidaten dan grondig en doe het vóór de verkiezingen, niet nadat ze verkozen zijn. Gevaarlijke extremisten kunnen we missen als kiespijn.

Komt het nog goed?

KAÇAR:De polarisatie moet in elk geval stoppen. Extremisme en onderdrukkend traditionalisme moeten bestreden worden. Ik denk dat een bloeiend middenveld van moskeeverenigingen en zelforganisaties hier een onschatbare rol kan spelen. Maar de beeldvorming die de gemiddelde moslim voorstelt als een tikkende tijdbom, is nergens goed voor. n

Jef Van Baelen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content