België moet de strijd tegen namaak drastisch opvoeren.

Wat heeft België gemeen met Costa Rica, Israël, Peru, Kazachstan, Portugal, Italië, Turkije, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten? Het is een van de landen waar de regering wat meer inspanningen mag leveren om de strijd tegen namaak en diefstal van intellectuele eigendom op te voeren. Dat blijkt uit een steekproef van de International Chamber of Commerce (ICC) en het Duitse economische onderzoeksinstituut ifo bij 1100 bedrijfs- en academische economen. Onder de naam Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP) heeft de International Chamber of Commerce een wereldwijd initiatief gelanceerd om diefstal van intellectuele eigendom en namaakproductie – twee grote problemen van de huidige internationale handel – te bestrijden.

Volgens de steekproef vindt 94 procent van de ondervraagde economen dat regeringen meer inspanningen moeten leveren om namaakpraktijken tegen te gaan. Zij voegen daar onmiddellijk aan toe dat de bestrijding van namaak niet gemakkelijk is, omdat de productie ervan door de consumenten zelf wordt gestimuleerd. Of heeft u nog nooit een neptasje van Delvaux gekocht in Antalya? De meeste mensen beschouwen namaak als totaal onschadelijk. Maar dat is het helemaal niet, aldus experts. Dergelijke praktijken zouden de wereldeconomie jaarlijks ongeveer 454 miljard euro kosten. Het grootste deel van dat bedrag wordt volgens de ICC door de regeringen gedragen, door verloren belastinginkomsten op de echte goederen. Nepproducten vormen bovendien een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid, vooral als het gaat om medicijnen en onderdelen voor vliegtuigen en motoren.

Uit gegevens van de internationale recherchedienst Interpol blijkt dat de inkomsten uit namaak en illegaal kopiëren almaar meer worden gebruikt voor de financiering van de georganiseerde misdaad. De lage prioriteit die in een land wordt gegeven aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten heeft een rechtstreekse negatieve impact op directe buitenlandse investeringen en op de economische groei.

Met BASCAP wil de ICC echter niet alleen de regeringen wakker schudden, maar ook de burgers inlichten over de schadelijke samenstelling van nagemaakte en gekopieerde producten. Vooral in Afrika en het gros van de Oost-Europese landen voorziet de wetgeving vaak niet in de juiste middelen om namaak te bestrijden. Uit de antwoorden op de enquête kwam naar voren dat nepproducten de grootste bedreiging vormen voor de Afrikaanse economieën, in het bijzonder voor Marokko, Kenia en Zuid-Afrika, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en het grootste gedeelte van de Oost-Europese en Aziatische landen. Volgens de meerderheid van de bevraagde economen is de diefstal van intellectuele eigendom ook een levensgroot probleem in Italië, Portugal, Israël, Turkije, Paraguay, Peru, Costa Rica en Mexico.

Samengesteld door Marcel Schoeters

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content