Wie wordt de nieuwe minister van Cultuur? Een betere vraag is: welke partij zal ‘blijven zitten’ met Cultuur?

De gesprekken over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering waren bij het ter perse gaan van dit artikel nog steeds aan de gang. Het zag er ook niet naar uit dat ze snel zouden worden afgerond. Toch circuleerden er al volop namen van ministeriabele politici. Zo ook voor de portefeuille Cultuur.

Voor de verkiezingen stond de Open VLD’er Sven Gatz met stip genoteerd. Hij maakte zeker kans op een ministerpost. Niet alleen omdat hij een degelijke fractieleider was geweest, maar vooral omdat hij een Brusselaar is en de Vlaamse regering één excellentie uit de hoofdstad in haar rangen moet tellen.

Toen bleek dat Open VLD uit de boot viel, waren de weddenschappen weer open. Het oude gerucht dat Freya Van den Bossche (SP.A) aasde op Cultuur, stak weer de kop op. Bij de socialisten valt echter te horen dat het onwaarschijnlijk is dat de partij haar nek wil uitsteken om Cultuur binnen te halen. De verdeling van de portefeuilles verloopt immers volgens een erg onvoorspelbaar stramien. De grootste partij (CD&V) krijgt de minister-president, en die telt voor twee. Dan komt de tweede partij (SP.A), dan de derde (N-VA). De ‘grote’ posten (Onderwijs, Welzijn, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Vlaams Parlementsvoorzitter) zijn veel feller gegeerd dan Cultuur, Jeugd en Sport. In de praktijk blijft die portefeuille vaak als laatste over. Zo wil de legende dat Bert Anciaux in 1999 met Cultuur ‘bleef zitten’.

Het ACW, de sterkste vleugel binnen de CD&V, zou erg graag cultuur hebben. Het socioculturele verenigings-leven is voor die partij erg belangrijk. Maar of ze daarvoor Welzijn of Onderwijs (als zich dat aandient) zal laten schieten, is erg onzeker. Bovendien heeft ze na het vertrek van Steven Vanackere naar de federale regering geen echte cultuurspecialisten meer in de fractie.

Vast lijkt te staan dat Kris Peeters de portefeuille Media zal behouden. Daarmee slaat hij een unaniem advies van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in de wind. Die pleit ervoor om een minister bevoegd te maken voor Cultuur en Media.

Andere bronnen gewagen van een nog verdere verkaveling. Zo zouden sommige politici wel graag minister van Sport worden, maar Cultuur liever aan iemand anders overlaten. Het samenvoegen van Welzijn en Jeugd lijkt ook niet onlogisch. Anderen dromen dan weer van één portefeuille Onderwijs en Cultuur.

En als de N-VA nu eens kiest voor Cultuur? Wie wordt er dan minister? Jan Peumans? Kris Van Dijck? Of een oude bekende: voormalig mediaminister Geert Bourgeois?

Ach, misschien wordt het gewoon opnieuw Bert Anciaux. Voor een hattrick. Dat hij tot de regering zal toetreden, is niet denkbeeldig. Hij is een Brusselaar en de SP.A zal hem zeker verkiezen boven Pascal Smet. Zijn score op 9 juni was ronduit verbluffend. Met 72.000 stemmen deed hij het beter dan zijn kwelgeest Louis Tobback. Bovendien zit zijn vriend Steve Stevaert opnieuw in het partijbestuur en geniet hij ook de steun van Frank Vandenbroucke en Caroline Gennez. Eén ding is zeker: Anciaux komt terug. Is het niet op Cultuur, dan wel op een andere zichtbare plek.

door Karl van den Broeck

Sommige politici zouden wel graag minister van Sport worden, maar Cultuur liever aan iemand anders overlaten.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content