Naar lesuren van 45 minuten?

MIEKE VAN HECKE 'Ik veeg de Franstalige aanpak niet meteen van tafel.' © PHOTONEWS
Patrick Martens

Franstalige secundaire scholen kunnen lesuren inkorten tot 45 minuten en de uitge-spaarde tijd gebruiken om leerlingen extra te begeleiden. Ook een idee voor Vlaanderen?

In het secundair onderwijs duurt een lesuur in de praktijk slechts 50 minuten. De resterende minuten zijn een adempauze voor de leerlingen of ze dienen om te verhuizen naar een ander lokaal. In het Franstalig secundair onderwijs krijgen scholen de mogelijkheid om de lesuren in te korten tot 45 minuten. De tijd die zo wordt uitgespaard, moeten ze bundelen tot een halve lesdag per week waarin ze leerlingen meer begeleiden. Dat kan hun overstap vanuit het basisonderwijs vergemakkelijken. Leerlingen met leerproblemen worden geholpen om bij te benen. Sterkere leerlingen worden extra uitgedaagd.

Enkele Franstalige scholen experimenteren al met zo’n lesurenmodel. In een college in Châtelineau slaagt daardoor volgens de krant Le Soir 70 procent van de leerlingen in de eerste graad, tegenover 50 procent eerder. Een rapport van de Universiteit Namen wijst op nog voordelen: minder agressieve leerlingen, meer gemotiveerde leerkrachten, een beter schoolklimaat.

Een nieuw decreet van de Franse Gemeenschap veralgemeent deze aanpak nu voor de secundaire scholen die daarover een akkoord bereiken met de leerkrachten en hun vakbonden. Die laatste lopen niet over van enthousias-me. Ze hebben praktische bezwaren en ze vinden dat aparte begeleidings-activiteiten het werk van de leerkrachten verzwaren. Eind 2016 volgt een evaluatie.

In Vlaanderen is niets bekend over experimenten met kortere lesuren. Het is er ook geen gespreksthema. ‘Maar ik veeg het idee niet onmiddellijk van tafel’, zegt directeur-generaal Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs. ‘Door de geplande hervorming van het secundair onderwijs denken we volop na over een betere en doelmatigere begeleiding van leerlingen met uiteenlopende talenten en leermogelijkheden. Dat zou kunnen met teams van leerkrachten die hun competenties ter zake samenleggen. Bij het model van de Franstalige collega’s zijn er zeker vragen. Scholen worstelen met de uurroosters van hun leerkrachten, en hoe spijker je bijvoorbeeld leerlingen met een taalachterstand bij? Individueel? In niveaugroepen met leerlingen uit verschillende klassen? Maar als de Frans-talige aanpak een positieve evaluatie krijgt, is het toch een valabel spoor.’

Topvrouw Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs daaren-tegen wijst het inkorten van lesuren af. ‘Leerkrachten hebben nu 50 minuten om les te geven over hun vak, oefeningen te maken en leerlingen te evalueren. Vaak moet op het einde ook nog de klasagenda worden ingevuld. Een lesuur vliegt om. Dat mag remediëring en verdieping uiteraard niet in de weg staan. We denken echter dat de huidige vrije keuze-uren – twee tot vier per week, afhankelijk van graad en opleiding – mogelijkheden kunnen bieden.’

Patrick Martens

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content