JA

Opgetekend door Michaël Van Damme

‘Kernenergie zorgt voor problemen qua veiligheid en opslag van radioactief afval. Je neemt een beslissing voor een periode van 60 jaar en zadelt de maatschappij op met een probleem voor 240.000 jaar. Dat is van de Neanderthalers tot nu.

Aanvankelijk zei men over kernenergie: te goedkoop om te meten. Dat argument is onjuist. Niet alleen het onderzoek kost handenvol geld. In België vloeit jaarlijks 463,7 miljoen euro naar de sector, betaald door overheid en consument. Daarenboven wordt er aan oneerlijke concurrentie gedaan. De maatschappijen moeten zich maar verzekeren tot een bepaald plafond; alles daarboven neemt de samenleving voor haar rekening.

Gewoonlijk dragen ondernemingen zelf de kosten van verzekeringen voor risico’s die zij veroorzaken. Voor kernenergie wordt daarvan afgeweken. Een studie van de Europese Commissie toont aan dat kernenergie drie keer duurder is zonder dat verzekeringsvoordeel. Zo bekeken kunnen de hernieuwbare energiebronnen concurreren met kernenergie.

Volgens de CREG brengt de sluiting van de eerste kerncentrales de elektriciteitsvoorziening niet in gevaar. Ostfriesland, een regio in het noordwesten van Duitsland, produceert windenergie via turbines. Die kunnen momenteel 30 procent van de Belgische elektriciteitsproductie leveren. Bovendien moeten we veel investeren in energiebesparing en -efficiëntie. Door betere isolatie en het gebruik van zuinige huishoudtoestellen en spaarlampen, kan het verbruik aanzienlijk teruggedrongen worden.

De omschakeling naar duurzame energie kan extra jobs opleveren. Volgens een studie van de Europese Commissie kunnen er in Europa 2 miljoen jobs bijkomen als er substantieel wordt geïnvesteerd in zonne-energie.

Tegenstanders van de uitstap uit kernenergie zeggen dat kernenergie kan helpen om Kyoto te halen en de klimaatsverandering tegen te gaan. Ik betwijfel dat. Velen denken dat kernenergie de meest gangbare energie is. Volgens het Internationaal Energieagentschap maakt ze slechts 5,5 procent uit van de totale energiemix.’

NEE

‘De energieprijzen in Frankrijk zijn tussen 9 en 23 procent goedkoper. Frankrijk is het land met het hoogste aandeel nucleaire energie. Ik zie geen reden waarom we duurder zouden zijn. Ons net is kleiner en dichter.

Ik spreek niet tegen dat kernenergie gesubsidieerd wordt, maar dat geldt ook voor groene energie. De steun voor kernenergie per eenheid energie is kleiner dan de steun voor groene energie. Het verzekeren van kerncentrales is een ingewikkelde materie. Het risico op een ramp is zeer klein, maar de kosten zijn zeer hoog. Dat de overheid die verzekering voor een deel op zich neemt, is een vorm van subsidie.

Ons productiepark moet gediversifieerd zijn om onafhankelijk te zijn van brandstofprijzen. Bij kernenergie is de brandstofprijs zeer klein. Dat maakt het een zeer betrouwbare energiebron.

Het jaarlijkse energieverbruik stijgt met 1,4 procent. Dat heeft de federale regulator CREG becijferd. De groei neemt af, maar er is nog geen sprake van een daling. We moeten 31 procent meer energie leveren tegen 2025. Die tendens kan op korte termijn niet worden omgekeerd. Op verwarming kunnen we besparen, maar gezinnen maken meer gebruik van automatisering. Dat zorgt voor meer elektriciteitsverbruik. Ik geloof niet dat nieuwe energiebronnen die toenemende behoefte kunnen opvangen als we de kerncentrales sluiten.

De opslag van hoogradioactief afval is een probleem, maar in België bedraagt dat slechts 250 kubieke meter. Dat is vrij beperkt. Een Europese studie zegt dat nucleaire stroom samen met groene stroom de laagste externe milieukost heeft. Dat betekent dat nucleaire energie een beperkte impact heeft op het milieu.

Als we fossiele brandstoffen zouden gebruiken in plaats van nucleaire energie, halen we Kyoto nooit. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt er gediscussieerd over een overstap naar kolen met de ‘clean coal’-techniek. Die zorgt voor een betere verbranding dan de klassieke verbranding van kolen. Ik denk dat kernenergie milieuvriendelijker is.

Kernenergie zorgt net als groene energie voor heel wat jobs.’

‘Je zadelt de maatschappij op met een probleem voor 240.000 jaar.’

‘Nieuwe energiebronnen kunnen de toenemende energiebehoefte niet opvangen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content