De Belgische kmo’s betalen een kwart meer voor hun elektriciteit dan een jaar geleden. Het ergst van al is dat ze niet beseffen hoeveel geld ze op hun energiefactuur kunnen besparen, aldus de zelfstandigenorganisatie Unizo.

Sinds de liberalisering van de Vlaamse elektriciteitsmarkt in 2003 zijn de energieprijzen voor bedrijven niét gedaald. Erg? Slechts een op de drie Vlaamse kmo’s heeft het afgelopen jaar energiebesparende investeringen doorgevoerd. Erg? Ongeveer evenveel kmo’s kijken hun energiefactuur niet na en laten dus mogelijke besparingen schieten. Erg?

‘Ik vind die cijfers al bij al hoopgevend’, aldus Unizo-energieconsulent Michel Van Gorp. Hij betreurt dat een meerderheid van de Vlaamse ondernemers nog niets heeft ondernomen om zijn energiekosten te verminderen, maar ziet het tij keren. ‘Een onderzoek van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt geeft aan dat 40 procent van de Vlaamse kmo’s de kosten van elektriciteit niet belangrijk vindt. Volgens ons is het probleem dat ze vooral niet wéten hoeveel geld ze kunnen besparen. Daar proberen we wat aan te veranderen.’

In oktober, door de Vlaamse overheid uitgeroepen tot ‘de maand van de energiebesparing’, heeft Unizo op haar website elke dag een energietip gepubliceerd. Dat initiatief heeft de wereld niet veranderd, beseft Van Gorp, maar draagt wel bij tot een beter bewustzijn inzake energieverbruik. ‘In de loop van de maand hebben we steeds meer vragen en opmerkingen van ondernemers en beroepsverenigingen gekregen. Daarom hebben we beslist om onze inspanningen op te drijven.’ Unizo heeft een reeks voorstellen klaar om ‘de huidige toestand op de energiemarkt snel te remediëren’. De zelfstandigenorganisatie maakt het onderscheid tussen voorstellen die moeten leiden tot een verminderd energieverbruik enerzijds en lagere stroom- en aardgasprijzen anderzijds. Van Gorp: ‘Ons uitgangspunt luidt: meten is weten. Het systematisch opvolgen van het energieverbruik is cruciaal. Hulp bij de interpretatie en analyse van hun verbruiksgegevens kan ondernemers overtuigen van het belang van kostenbesparende aanpassingen.’

Het Europees statistisch bureau Eurostat heeft uitgerekend dat de prijs van elektriciteit voor Belgische kmo’s het afgelopen jaar met 25 procent is gestegen. Maar blijkbaar hebben velen dat nog niet in hun bedrijfsresultaten opgemerkt. Een veelzeggend cijfer: hoewel de overheid en de distributienetbeheerders verschillende subsidies voor energiebesparende investeringen aanbieden, maakt slechts 21 procent van de investerende kmo’s daarvan gebruik. Unizo ziet heil in het gebruik van een benchmark tool die ondernemers in staat stelt om hun energieverbruikskosten te toetsen aan het gemiddelde voor bedrijven in hun sector. Om economie met ecologie te verzoenen, pleit Unizo voor een systeem van derdepartijfinanciering. Van Gorp: ‘Een ondernemer gaat sneller over tot investeringen met een terugverdienperiode van één jaar dan van tien jaar. Vandaar dat energiebesparende maatregelen weleens op de lange baan worden geschoven. Wij vragen dat de distributienetbeheerders en leveranciers een fonds ter beschikking stellen om ecologische energie-investeringen van kmo’s te financieren. Die investeringen zouden zichzelf terugbetalen dankzij de lagere energiefactuur. In het kader van de openbare dienstverplichting van de netbeheerders en de leveranciers kunnen zij worden verplicht om zo’n fonds te spijzen.’

Bart Vandormael

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content