Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

In een badkamer in het Leuvense staat een man voor zijn spiegel. De spiegel lijkt op Freddy Willockx. De man op Thoetmosis III, na zijn opgraving twee jaar geleden.

– Dag meneer Louis, een goedemorgen.

– ?Dat valt te bezien. Is het waar dat gij er met uw vele relaties in de pers voor gezorgd hebt dat den Bats de afgelopen weken meer geïnterviewd is dan ik ??

– Dat is juist. Ik vond dat hij dat verdiende. Den Bats heeft veel voor onze partij gedaan. Op de Coppieters gepast, dat mooie boek uitgegeven, en vroeger ook al met zijn actieplan tegen de mest.

– ?Dat zijn al drie vergissingen die ge daar opnoemt. Wat is er gebeurd met zijn actieplan tegen de mest ? Wat hebben we goedgekeurd bij de eerste stemming in het Vlaams parlement ??

– Akkoord, maar als ze ons verwijten dat we niks voor het milieu doen, hebben we met den Bats toch een goed excuus. Met blote borst tegen heel het Boerensyndicaat, wie doet dat na ? Ik kan het weten want ‘k stond er zelf bij.

– ?Hoezo, ‘k stond er zelf bij ??

– Wel, ik was één van die boeren. Vermomd natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Als aardbeienteler uit Melsele. Met een pet op mijn hoofd en een rode sjaal met witte bollen in mijn nek. Zelfs gij had mij niet herkend meneer Louis.

– ?En hebt gij mest gegooid op de auto van madam Bats ??

– Natuurlijk, den Bats had dat zelf gevraagd.

– ?Wablief ??

– Goede publiciteit, vond hij. Ge weet toch dat de rijkswacht hem verwittigd had dat er een bende boeren op komst was ?

– ?Dat wist ik niet, nee. Hoe wist de rijkswacht dat dan ??

– Dat was eigenlijk mijn schuld een beetje. Want we waren verkeerd gereden.

– ?Aha, ge waart verkeerd gereden.?

– Ik had mijn bril niet opgezet, want anders had iedereen mij direct herkend.

– ?Maar gij zijt toch bijziend. Zeker als ik u politieke verklaringen hoor afleggen, is me dat al opgevallen.?

– Correctiefactor min tien, meneer Louis. Dat is uniek in de wereld. Nog één stap verder en ge krijgt een hond cadeau. Het probleem was : we waren aan den Honky Tonk vertrokken en ze hadden mij gevraagd om voorop te rijden. Omdat ik wist waar het was. We hebben bij den Bats thuis meer dan genoeg vergaderd : ikke, de Coppieters, de Vande Lanotte…?

– ?De Vande Lanotte was daar toch niet bij, hoop ik.?

– Toet. En de Marcel ook. En Steve en Willy. Enfin, iedereen zowat, behalve gij.

– ?Was Brouckske daar ??

– In het begin wel, maar Brouckske kreeg ruzie met den Bats. Iets over den bouw, over putrellen.

– ?Ge bedoelt waarschijnlijk : Petrella ? Ricardo Petrella.?

– Weet ik het ? Ik weet alleen dat Brouckske den Bats een stommerik noemde en den Bats Brouckske een dikke nek. Een tjeef die bij de socialisten niks verloren heeft. Eerlijk gezegd, vind ik dat ook. De katholieken moeten maar bij de CVP gaan, wat vindt gij meneer Louis ?

– ?Maar den Bats probeert juist de katholieken naar ons te halen ! Het ACW, de Volksunie, Agalev… wie denkt ge dat daar zit ? De mannen van de loge misschien ? Maar vertel voort : hoe kwam het dat ge verkeerd gereden waart ??

– Wel, ik zat op de eerste tractor. Maar zonder bril zag ik geen steek voor mijn ogen. In plaats van bij den Bats zijn we per ongeluk de gendarmerie binnen gereden. Met vier tractors en een mestkar. Ik heb dat kunnen regelen met die mannen, ze hebben ons nog de juiste weg gewezen, maar intussen hadden ze wel den Bats gebeld dat hij zijn auto moest binnen zetten en dat ze de straat zouden komen afsluiten. Maar ze mochten niet. En hij heeft in zeven haasten de auto van zijn vrouw UIT de garage gereden.

– ?Hij was toen al zot of wat ??

– Neenee, dat was niet slecht gezien. Want wij hadden de televisie doen komen, dus dat was schitterende reclame. Den Bats op zijn sloefen tegen al die boeren : ik zwicht niet voor intimidatie ! We hebben het twee keer moeten doen want de camera van de BRT was kapot. In alle journaals uitgezonden. En de zondag daarna een half uur in De Zevende Dag over de privacy van politici.

– ?Maar hoe zat het dan met die mest op die auto ? Madam Bats zal toch niet content geweest zijn ??

– Dat vreesden wij ook. Maar den Bats zei : kapt maar jongens, dat zal haar leren. En hij heeft eerst nog het vensterke opengedraaid. Zou dat daar wat scheef zitten, denkt ge ?

– ?Bij den Bats ? Onmogelijk. Gij hebt zeker nooit gelezen wat ik verklaar over het gezin als hoeksteen van de samenleving ? ‘k Heb nog felicitaties gehad van Frans Van Mechelen. Wij onderscheiden ons juist van alle andere partijen doordat wij het gezin op de eerste plaats stellen.?

– Ik was er toch niet gerust in. We hebben trouwens maar een heel klein beetje mest op het dak van die auto gelegd. Had den Bats het nadien niet opengesmeerd, ge hadt het nauwelijks zien liggen. God weet heeft hij er zelf nog bij gelegd.

– ?Ik geloof mijn oren niet.?

– Weet ge wat den Bats zegt over uw oren ?

– ?Pardon ??

– Dat ze er zijn afgescheurd toen de TGV over uw kop is gereden. En dat ge daarom niet kunt luisteren.

– ?Och, hoe geestig. Den Bats moet zwijgen over de TGV.?

– Eén ding begrijp ik niet. Wij moeten allemaal tegen de TGV zijn. ‘k Versta wel niet waarom, maar gij hebt het zo bevolen. Waarom pleit Louis Vanvelthoven dan voor de IJzeren Rijn ?

– ?Van waar naar waar loopt de IJzeren Rijn ??

– Weet ik het ? Van Antwerpen naar Duitsland zeker ?

– ?Waar komt ge dan voorbij ??

– Leuven ?

– ?Maar nee pummel, door Lommel natuurlijk. En wie is eigenaar van de gronden die moeten onteigend worden ??

– De Louis ?

– ?Officieel zijn zoon en zijn dochter, maar dat is hetzelfde.?

– Maar gij zijt burgemeester van Leuven, meneer Louis. Waarom zijt gij dan tegen de TGV ? Hebt gij geen gronden ?

– ?Hier in Leuven is ALLES van mij. Zowel de grond als wat er op staat. Alleen kan ik dat niet op mijn zoon en dochter zetten. Onzen Bruno is onbekwaam en een dochter heb ik niet.?

– Maar IK heb een dochter. Een schat van een kind, juist haar vader. Als ons Sarah nu eens met uwen Bruno…

– ?Nog één woord en ge staat in de roepzaal van het Notarishuis. Het is hier de CVP niet, weet ge.?

– Nee meneer Louis.

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content