Marie Cerulus

© National

Toen Marie Cerulus (28) zag hoe goed haar meter werd verzorgd op de palliatieve afdeling, wist ze meteen waar haar toekomst lag.

U bent zich prompt gaan specialiseren in palliatieve zorg?

Marie Cerulus: Mijn meter had longkanker en ik was enorm onder de indruk van het professionalisme van het zorgpersoneel van die afdeling. Vooral het respect voor haar als persoon trof me. Daarom heb ik een postgraduaat palliatieve verzorging gevolgd aan de UCLL.

U hebt nadien op andere afdelingen in het ziekenhuis gezien dat niet alle patiënten de kans krijgen om waardig te sterven.

Cerulus: Op een palliatieve afdeling worden patiënten opgenomen die nog maximaal drie maanden te leven hebben. De therapie is stopgezet en alles draait om die persoon, zijn omgeving, zijn behoeften en zijn recht op een waardig overlijden. Maar op andere afdelingen ligt de focus nog te vaak uitsluitend op de therapie, op het puur medische, en worden andere behoeften en het levenseinde niet of nauwelijks besproken, tenzij helemaal op het einde.

Wat stelt u voor?

Cerulus: Om andere dan fysieke behoeften en wensen rond waardig sterven binnen en buiten het ziekenhuis bespreekbaar te maken, ook bij jonge en gezonde mensen. Palliatieve zorg moet beter en vroeger geïntegreerd worden in het ziekteproces. De medische zorgen en het respect voor de andere behoeften van de patiënten moeten meer in evenwicht zijn.

Daar zijn dokters en verpleegkundigen meestal niet op voorbereid.

Cerulus: Dat is ook niet evident. Een palliatief gesprek voeren zou deel moeten uitmaken van de opleiding.

U zult volgend jaar zelfs doctoreren. Dat is vrij ongebruikelijk voor verpleegkundigen.

Cerulus: Er zijn steeds meer verpleegkundigen die een masteropleiding volgen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het beroep, maar er zijn inderdaad nog weinig verpleegkundigen die voor een doctoraat gaan. Als verpleegkundige is het niet makkelijk om een beurs te krijgen om te doctoreren, precies omdat dat uitzonderlijk is. Daarom ben ik zo blij met de beurs die ik kreeg van Vocatio (een vzw die jong talent financieel steunt, nvdr). Ik begin er volgend academiejaar aan.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content