Piet Piryns
Piet Piryns Piet Piryns is redacteur bij Knack.

De nieuwe Duitse regering van Angela Merkel wil de belastingen met 24 miljard euro verlagen.

Na drie weken onderhandelen en een ultieme nachtelijke marathonzitting hebben de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel en haar conservatieve Beierse zusterpartij CSU een akkoord bereikt met de liberale FDP, die als grote overwinnaar uit de voorbije verkiezingen was gekomen. De onderhandelingen waren ‘niet altijd gemakkelijk’, gaf Merkel toe. Het voornaamste twistpunt was de door de liberalen geëiste belastingverlaging: de liberalen hadden ingezet op 35 miljard euro, de christendemocraten wilden niet verder gaan dan 15 miljard. En dus rolde er uitein-delijk een compromis uit: 24 miljard.

Duitsland zal in de toekomst geregeerd worden door een vrouw en een homoseksueel – nog niet eens zo heel lang geleden was zoiets ondenkbaar. Maar voor de rest is het toch business as usual. Grote hervormingen vallen er van het nieuwe kabinet niet te verwachten. ‘ Mutti’, zoals Angela Merkel steeds vaker genoemd wordt, volgt zichzelf op als bondskanselier. De liberale partijleider Guido Westerwelle wordt vicekanselier en minister van Buitenlandse Zaken. Westerwelle wil zich niet verzetten tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie en eist de ontmanteling van alle nucleaire wapens die al sinds het einde van de Koude Oorlog in Duitsland staan te roesten.

Het populaire Beierse wonderkind van de christendemocraten, de 37-jarige Karl-Theodor zu Guttenberg, verhuist van Economische Zaken naar Defensie en zal de steeds meer omstreden missie van Duitse troepen in Afghanistan bij de publieke opinie moeten zien te verkopen. Maar de moeilijkste opdracht wacht de nieuwe minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Vóór de verkiezingen waarschuwde Schäuble zijn partijgenoten van de CDU dat de zorgelijke toestand van de publieke financiën eigenlijk geen ruimte liet voor een belastingverlaging. De komende vijf jaar wil het nieuwe kabinet vooral de economische groei stimuleren, en als daarbij een gat in de begroting wordt geslagen, geldt dat als collateral damage. Een amendement op de Duitse grondwet vereist weliswaar dat het begrotingstekort tegen 2016 moet worden teruggebracht tot maximaal 0,35 procent van het bruto binnenlandse product, maar 2016 is nog ver weg. Dat zijn zorgen voor later.

Piet Piryns

‘Op een dag zullen de Turken misschien zelf beslissen dat ze geen EU-lidmaatschap meer nodig hebben. Ze hebben genoeg andere opties.’

Reuterscolumnist Paul Taylor, in ‘Europe’s World’.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content