Het voorstel van VLD-senator Jan Remans om het onderzoek naar reproductief klonen onder bepaalde voorwaarden wettelijk toe te laten, stuit op hevige tegenkanting. Het debat over het maken van genetisch identieke mensen is weer brandend actueel.

Jan Remans

ja

?Het onderzoek is nodig om te weten of het klonen van mensen technisch, medisch en ethisch verantwoord is.

Technisch verantwoord wil zeggen dat de zwangerschap efficiënt en veilig kan verlopen.

Bij dieren verschilt de succesratio sterk (2 tot 80 procent) naargelang soort, techniek, procedure, laboratorium, onderzoeker. Er is duidelijk grote vooruitgang. Onderzoek naar therapeutisch en reproductief klonen is voor een deel gelijklopend, maar verschilt in intentie en risico.

Medisch verantwoord wil zeggen dat de mogelijkheid op gezonde kinderen reëel is. Onderzoek op menselijke cellen en embryo?s is daartoe een noodzakelijke stap. We weten nu niet welke vorderingen verschillende onderzoekers maken. Vandaag gebeurt alles achter gesloten deuren. Transparantie moet de sleutel zijn van onderzoek. Laten we niet wachten tot het te laat is om na te denken over wat wanneer kan.

Ethisch verantwoord wil zeggen dat het embryo gerespecteerd wordt en dat de menselijke waardigheid, de eigen identiteit en de persoonlijke autonomie gewaarborgd zijn.

Als reproductief klonen technisch veilig zou zijn om ouders te helpen die op geen enkele andere manier genetisch eigen gezonde kinderen kunnen krijgen, zie ik geen ethische bezwaren.

Klonen zou onder zeer specifieke voorwaarden niet langer uit den boze mogen zijn. Vandaag kunnen niet alle patiënten geholpen worden door de bestaande technieken. Misschien kunnen we die ooit met klonen helpen. Ik denk ook aan paren waarbij een van de partners een erfelijke ziekte heeft en geen toevlucht wil nemen tot een anonieme donor. Het beperkte aantal is geen reden om het onderzoek niet te doen. Vergeet ook niet dat andere innoverende technieken, zoals kunstmatige inseminatie, oorspronkelijk ook grote verontwaardiging veroorzaakten.

Ik zeg niet dat nu de tijd is gekomen om mensen te klonen. Maar een absoluut verbod heeft weinig kans om gerespecteerd en opgevolgd te worden. Veeleer dan te denken aan een moratorium, vind ik het beter onderzoeken en toepassingen toe te laten mits aan bepaalde voorwaarden op technisch, medisch en ethisch vlak is voldaan.? n

nee

Josiane Van der Elst

?De groep van mensen die op geen enkele andere manier kinderen zouden kunnen krijgen, is enorm klein.

Met de huidige technieken kunnen we meer dan 90 procent van de patiënten behandelen. Alleen mannen of vrouwen

die geen zaad- of eicellen hebben, kunnen we niet

behandelen met eigen cellen. Maar voor hen bestaat nog

altijd het gebruik van donormateriaal. Sommigen doen alsof wij bepaalde mensen het recht op kinderen ontzeggen.

Het zijn dat soort argumenten waardoor we de publieke

opinie tegen krijgen en die de regelgeving en het

onderzoek misschien jaren achteruit helpen in plaats van vooruit.

Zelfs al zouden we een doelgroep kunnen definiëren, dan nog is het wetenschappelijk bekeken totaal voorbarig om reproductief klonen of het onderzoek daarover toe te laten.

De efficiëntie van de techniek bij dieren is zeer laag.

Voor het gekloonde schaap Dolly moesten 277 embryo?s

ingeplant worden, voor de gekloonde muis Conventa

hebben wij hier in Gent 300 embryo?s moeten terugplaatsen.

Als we dat model doortrekken naar de mens, zouden we honderden vrouwen moeten behandelen om één levende kloon over te houden. We weten ook uit het onderzoek met dieren dat zeer veel van de teruggeplaatste embryo?s

vroegtijdig afsterven, met misvormingen geboren worden

of op latere leeftijd afwijkingen ontwikkelen.

Het onderzoek naar reproductief klonen is niet nodig.

Om aan therapeutisch klonen te doen, moeten we in het onderzoek exact dezelfde stappen doorlopen.

Enkel de eindbestemming van het embryo is verschillend.

Ik kan mij voorstellen dat over een aantal jaren de

argumenten en ethische standpunten zo geëvolueerd

zijn dat voor een bepaalde groep van mensen een

uitzondering kan worden toegestaan.

Maar dat zal zeer goed beargumenteerd moeten

worden en dat rechtvaardigt op geen enkele manier

om nu reproductief klonen of het onderzoek ernaar toe te laten.? n

Moet de Studio Herman Teirlinck verdwijnen? Ja: 15,63% Nee: 84,36%

Opgetekend door Koen Snoeckx

?Vandaag gebeurt alles achter gesloten deuren.?

?Het onderzoek naar reproductief klonen is niet nodig.?

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content