U pleit om het openbaar vervoer te verbeteren, maar hoe? Zowel op het vlak van verbinding, frequentie, kostprijs en comfort moet er nog heel wat gebeuren voor het openbaar vervoer kan concurreren met de auto. (Luc Mols – Nijlen)

Matienko: Het openbaar vervoer hoeft geen concurrent te zijn voor de auto. We moeten de prioriteiten van het openbaar vervoer herschikken, en inzetten op de bereikbaarheid van de steden en het vlotte vervoer binnen de stad. De leefbaarheid van onze grote steden is het grootste probleem. Daarom moeten we investeren in transferia, waar je overstapt van de auto op de trein, of op de fiets. De auto is belangrijk, maar hij is niet het enige vervoermiddel. Dan moeten mensen wel kunnen parkeren aan stations, of er een huurfiets nemen. Dat is de toekomst.

Vraag van de week Vraag van de week

Ik geloof dat de overheid er alles aan doet om het automobilisten zo moeilijk mogelijk te maken, en we krijgen de schuld van alle problemen op de wegen. Zou een beter beheer van de bestaande infrastructuur niet eerder voor een oplossing zorgen? (Marc Neefs – Herentals)

Matienko: U vergeet de ruimtelijke ordening. We hadden uitstekende snel- en secundaire wegen, maar we zijn erlangs gaan wonen, in lintbebouwing. Daarom moeten we nu de snelheid en het lawaai van ons verkeer verminderen, omdat de wegen nu ook een verblijfsfunctie hebben, en niet enkel een doorvoerfunctie. Terug naar doorvoerwegen is niet haalbaar, en nieuwe ringwegen rond de steden leiden tot veel verzet van bewonersgroepen. Daar is geen plaats voor in Vlaanderen, en ook geen draagvlak.

Motorrijlessen zijn een dure zaak geworden, door al die tussenexamens. Is dit nog redelijk? (René Van Eynde – Hoboken)

Matienko: Die opleiding is strikter geworden, omdat het moest van de EU. Nu haal je het rijbewijs in verschillende fases, waardoor de eindafrekening inderdaad duurder uitvalt. Die prijs is er omdat de wet veel oplegt aan de opleiding. Het moet op een groot oefenterrein bijvoorbeeld, waarvan de afmetingen zijn vastgelegd. Dat wordt doorberekend aan de motorrijder, net zoals de individuele begeleiding. Misschien moet de wetgever eens bekijken of al die regels wel zinvol zijn. Autobestuurders in opleiding mogen in ons land nu nog zelf op de weg oefenen, maar we zijn een van de enige landen waar dat kan. De EU vindt dit ook erg onprofessioneel en onveilig, en het kan niet anders dan dat dit in een volgende fase afgeschaft zal worden.

Hoe kan de overheid ons tijdens het weekend verlossen van al die Oost-Europese vrachtwagens die ons verkeer bemoeilijken? (Jan van Reeth – Oostende)

Matienko: Een vrachtwagenverbod in het weekend zou weinig verschil maken, omdat dit verbod al bestaat in onze buurlanden. Zij die weten dat ze niet door Frankrijk mogen, mijden ook ons land. Men zou meer moeten controleren op de slechte staat van die vrachtwagens, op hun rij- en rusttijden en op de lading.

Is de fietsbijstand van VAB een succes, en wat is het grootste probleem bij geholpen fietsers? (Patrick De Smit – Beveren)

Maarten Matienko: De fietsbijstand slaat zeker aan. Bandenpech was het meest voorkomende probleem, en fietsers verwijzen daarbij vaak naar de staat en het onderhoud van de fietspaden als oorzaak. Daarom is het belangrijk dat we het fietsen in Vlaanderen aangenamer maken. Om meer mensen op de fiets te krijgen, en zo de druk op het verkeer in de steden te verlagen.

Vindt u de belastingverhoging op bedrijfswagens van 2012 rechtvaardig? Ze maakt geen onderscheid tussen mensen die de wagen als vorm van bezoldiging krijgen en diegenen die hem werkelijk nodig hebben voor hun beroep. (Wouter De Meester – Gent)

Matienko: Dat is inderdaad onrechtvaardig. Die belastingverhoging is er enkel gekomen om de overheidsinkomsten te verhogen, en niet om onze mobiliteit te sturen. Ik zou het rechtvaardig vinden om vooral te belasten per kilometer dat men de bedrijfswagen privé gebruikt, zodat dit vermindert.

Volgende keer: Steven De Smet, hoofdcommissaris bij de Gentse politie

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.

Opgetekend door Thomas Verbeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content