Toekenning van hogere functiebenaming (plus bijhorend salaris) aan de bestaande functies. Bijvoorbeeld : algemeen directeur = gedelegeerd bestuurder ; ploegbaas = eerstaanwezend ploegbaas ; handlanger = handlanger eerste klas. Of nog : directeur-generaal = chief executive officer ; verkoper = commercial manager ; machine-arbeider = maintenance engineer.

Bij nieuwe aanwerving is het salarisniveau wettelijk vrij. Die tolerantie biedt twee uitwegen tot loonsverhoging :

a) de onderneming ontslaat een (beloftevol) medewerker en werft hem daags na het aflopen van de opzeggingstermijn tegen een hoger loon (opnieuw) aan ;

b) twee ondernemingen ?ruilen? elk een medewerker van een zelfde functie, in beide gevallen tegen een hoger aanwervingsloon. (Juridisch is het toegelaten dat twee ondernemingen op eenzelfde industrieterrein hun hele personeelsbestand ruilen, maar de hoge verhuiskosten neutraliseren de positieve motivatie-effecten).

Uitvlagging van bepaalde personeelscategorieën naar lage-loonkostlanden. Bijvoorbeeld : directeurs, chauffeurs, reparateurs. De regering laat de delocalisatie toe van matrozen naar Luxemburg, maar niet die van piloten. Er zijn uitwegen : de Kanaaleilanden, de Bahamas (alleen voor hoger gekwalificeerde medewerkers)… Cyprus is een aanrader.

Uitbreiding van niet-belaste voordelen in natura. Bijvoorbeeld : werkkledij die wielertoeristen ’s zondags kunnen aantrekken ; wassen van de wagens op de personeelsparking ; kredieturen voor telefonisch bankieren op het werk ; verdeling van de overschotten van de bedrijfskeuken (speciaal daartoe aangekochte filet pur, primeurgroente, exotisch fruit…). Opgepast : toekenning van een GSM aan alle werknemers is een niet-fiscaal veilig voordeel in natura.

Toekenning van toekomstige voordelen. Er zijn verscheidene wettelijk toegelaten mogelijkheden : opties op salarisverhogingen na de inwerkingtreding van de Europese Monetaire Unie ; waarborg tot niet-verplichte opname van het vrijwillig brugpensioen.

Vorming en opleiding kunnen een incentive zijn. Bijvoorbeeld : koppelen van een blokvakantie aan de bedrijfsopleiding tot lasser ; gevorderde computeropleiding voor secretariaatspersoneel op cruise in de Middellandse Zee.

Bijzondere zorg voor de veiligheid, gezondheid en verfraaiïng van de werkplaatsen van de thuis- en telewerkers. Het menu motiverende voordelen gaat van schilderen en behangen van de living tot de installatie van een nieuw toilet en het onderhoud van de centrale verwarming.

Bijkomende beloning onder de vorm van flexibele arbeidsorganisatie. Bijvoorbeeld : overstap naar deeltijdarbeid, twee jobs van vijfenzeventig procent ; outsourcing van de boekhoudafdeling de ontslagen accountants krijgen langlopende onderaannemingscontracten.

Bijdragen :

Guido Despiegelaere en Piet Piryns

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content