De Vlaamse overheid wil iedereen aansporen om loden waterleidingen zo snel mogelijk te vervangen. Er komen gerichte informatiecampagnes, vooral gericht naar eigenaars van gebouwen en schoolbesturen. De overheid zal ook onderzoeken of een subsidiesysteem kan helpen.

Het aantal waterleidingen in lood moet dringend naar beneden, vinden Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) en haar collega van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). Uit de analyseresultaten van drinkwaterstalen in Vlaanderen, die Knack eerder bracht, bleek dat ons leidingwater nog al te vaak lood bevat. Het nieuwe Vlaams Actieplan Loodpreventie moet ervoor zorgen dat we tegen 25 december 2013 de Europese norm halen: drinkwater mag dan niet meer dan 10 microgram lood per liter bevatten.

De drinkwaterbedrijven in Vlaanderen zijn zelf al enkele jaren bezig met het vervangen van hun loden aansluitingen. Uit recente cijfers die Knack kon inkijken blijkt dat er nog 118.342 aansluitingen moeten worden vervangen. De sector hoopt voor de eigen aansluitingen de deadline van 2013 te halen.

Een veel groter probleem zijn de loden binnenleidingen. Een watermaatschappij is verantwoordelijk voor de installatie tot en met de aansluiting aan de watermeter in een huis. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de binnenleidingen. Hoeveel loden binnenleidingen er nog zijn in Vlaanderen is niet bekend. Maar dat het er veel zijn, is duidelijk, bevestigt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V), die al jaren het dossier volgt. ‘De bedoeling van het Actieplan is enerzijds de bevolking te informeren, maar anderzijds ook een inventaris te maken van het aantal loden leidingen. Meestal weten eigenaars niet uit welk materiaal de waterleidingen binnen in het huis bestaan. We willen iedereen erbij betrekken: burgers, eigenaars en beheerders van gebouwen. Om ook eigenaars van huurwoningen te bereiken, zijn er al afspraken gemaakt met het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond. Extra aandacht gaat naar oudere wijken in steden. Daar hebben we veel kans om loden leidingen aan te treffen.’

Speciale aandacht gaat ook naar openbare gebouwen waar kwetsbare groepen aanwezig zijn, zoals scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen en ziekenhuizen. Die krijgen extra informatie, en waar nodig extra controles van het leidingwater, desnoods kraan per kraan.

Informeren en inventariseren is één ding, maar de bedoeling is vooral dat die loden leidingen vervangen worden. Over de financiering bestaat echter geen duidelijkheid. Loden leidingen vervangen kost voor een doorsneewoning ongeveer 1500 euro. In schoolgebouwen kan dat nog hoger oplopen. Een stevig bedrag, dus wil de Vlaamse overheid bekijken of er een subsidie kan worden gegeven. Tegen eind dit jaar moet daar duidelijkheid over zijn.

Cathy Galle

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content