In ‘De erfenis van Jo en Pol’ (Knack nr. 42) beschikt Frank Demets blijkbaar over de gave van de voorspelling. Zo schrijft hij dat ScanSoft in 2004 een jaaromzet draaide van 135,4 miljoen dollar, terwijl het boekjaar van het bedrijf pas eindigt op 31 december 2004.

Dat ScanSoft een dochter van Xerox zou zijn, is op zijn zachtst gezegd misleidende informatie. Het is publiek geweten dat Xerox zijn aandelenpakket (11,3 procent) in ScanSoft op 19 maart 2004 verkocht aan de private equity-groep Warburg Pincus. ScanSoft werd de nieuwe naam van het bedrijf Visioneer, nadat dat op 2 maart 1999 een onderdeel van Xerox had gekocht, dat Scansoft heette.

Dat ScanSoft in 2004 verlies leed, is waar, tenminste voor de eerste zes maanden van het boekjaar. Het gaat om zo’n 3,2 miljoen dollar, ongeveer evenveel als het verlies vorig jaar, gedurende dezelfde periode, hoewel de omzet in die periode steeg met 59 procent. Een stijging die het bedrijf vooral dankt aan overnames en gestegen inkomsten uit licenties, waarvoor ScanSoft eerder de licentie kocht. Op 30 juni 2004 bedroeg het geaccumuleerde verlies van het bedrijf 155,7 miljoen dollar.

De bewering dat het verlies van ScanSoft te wijten is aan de acquisitie van de Philips-dochter Speechworks slaat nergens op. Verwart Frank Demets de acquisitie van een aantal Philips-afdelingen in januari 2003 (Speech Processing Telephony en de Voice Control-afdelingen) soms met de aankoop in augustus 2003 van Speechworks International, waarvoor 175,5 miljoen werd neergeteld? Die betaling gebeurde weliswaar in eigen aandelen, ooit een bekende groeistrategie van L&H. Ook ScanSoft groeit ‘als een kool’. In de achttien maanden voor 30 juni 2004 waren er vier belangrijke acquisities (acht sinds 1997). Niet te verwonderen dat de balans van het bedrijf 246,2 miljoen dollar goodwill vertoont en 47 miljoen ‘ intangibles‘. In het licht van die acquisities komt het nogal merkwaardig over dat de helft van de omzet gerealiseerd zou worden met ‘producten die ooit bij LHSP werden ontwikkeld’. Dat is trouwens in tegenstrijd met de samenstelling van het omzetcijfer zoals gepubliceerd door het bedrijf.

Wél juist is dat ScanSoft, waarvan Ricci CEO en voorzitter is, in december 2001 een aantal activa van het failliete L&H kocht op een veiling. In die activa zaten RealSpeak en de Dragon-spraaksoftware – dat laatste onderdeel van het bedrijf Dragon, ooit door L&H aangekocht en betaald met waardeloze aandelen van L&H. ScanSoft bood 41,3 miljoen, waarvan 27,8 miljoen in eigen aandelen. Hopelijk zijn de vereffenaars van L&H erin geslaagd om hun aandelen op tijd te verzilveren, dus vóór de waarde van het aandeel zakte naar 3,75 dollar. Ook merkwaardig dat niemand op de openbare veiling meer bood voor activa die toch zo veel waarde hadden.

Frank Demets zal vaststellen dat ScanSoft op dit ogenblik een beurswaarde heeft van 400 miljoen dollar (ooit 686 miljoen in de laatste 52 weken). Niet slecht voor een bedrijfje met een omzetcijfer van 88,9 miljoen de vorige zes maanden; en een eigen vermogen van amper 13 miljoen dollar na correctie voor goodwill en ‘intangibles’.

Daniel Revyn, Keerbergen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content