Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Bij racisme tegenover moslims neemt het Centrum initiatief. Maar ik hoor u niet wanneer het gaat om beledigingen van moslims tegen vrouwen in korte rokken of bedreigingen tegen homo’s. (Wim Van de Woestyne, Wilrijk)

Jozef De Witte: Wij willen mee zorgen dat iedereen de wet respecteert, en die geldt in alle richtingen. Alleen geloven sommige mensen dat blijkbaar nog altijd niet. Zo hebben we de voorbije jaren meerdere rechtszaken aangespannen tegen Sharia4Belgium. Het Centrum lag aan de basis van haar veroordeling wegens homohaat en bedreigingen aan het adres van ongelovigen. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een klacht ingediend tegen een bedrijf dat alleen maar homo’s wou aanwerven. Wat betreft de seksistische opmerkingen aan vrouwen, is niet het Centrum, maar het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bevoegd.

Wij zijn lid van de christelijke evangelische kerk. De gemeente De Panne weigert ons toestemming te geven om onze Gideonbijbel te verdelen op de openbare weg, bijvoorbeeld aan schoolpoorten. Kunnen wij dat recht opeisen? (Eddy Gunst en Lut Van der Stricht, Veurne)

De Witte: Ik denk dat hier in de eerste plaats de code van de openbare weg geldt. Helaas ben ik daar niet mee vertrouwd. Mocht u het gevoel hebben dat de gemeente bepaalde aanvragen op een verschillende manier behandelt en de ene of de andere godsdienst benadeelt, dan raad ik u aan om met ons contact op te nemen. Zonder de exacte toedracht te kennen, kan ik mij hierover niet uitspreken.

Ik ben jeugdverantwoordelijke bij een nationale voetbalclub. We hebben een groot aantal spelers met een andere huidskleur. Allemaal toffe kerels. Ik ijver ervoor om die jongens bij hun naam te noemen. Maar heb je het bij voorkeur over ‘zwarte jongens’ of over ‘negers’? (Marcel Lauwers, Grobbendonk)

De Witte: Spreekt u ook over ‘die blanke jongens’, of noemt u die gewoon altijd Piet of Jan? Het lijkt me inderdaad het beste om hen gewoon met hun naam aan te spreken. Vandaag vindt men dat ‘zwarte’ beter gebruikt kan worden en dat neger een slechte bijklank heeft. Maar we kunnen het beter vragen aan de anderen hoe we over hen spreken of hoe we hen aanspreken. Wij krijgen soortgelijke vragen over mensen die niet weten of ze een persoon met een handicap te hulp moeten snellen of dat zij dat net vervelend vinden. Mijn advies is, stel gewoon de vraag: kan ik u helpen of niet?

Als wij Vlamingen het onrecht van de taaldiscriminerende Franstaligen aanklagen, kijkt u de andere richting uit. Waarom? (Marc Verhamme, Waarschoot)

De Witte: Ten eerste is taaldiscriminatie opgenomen in de Belgische wet. Ten tweede heeft de wetgever beslist dat wij daar als Centrum niet voor bevoegd zijn. Tot op heden is er voor deze klachten geen onafhankelijk mechanisme opgericht en ik betreur dat. Als men morgen het Centrum aanwijst om dit op zich te nemen, zal ik dat in alle loyauteit uitvoeren.

Vraag van de week

Denkt u dat men over vijftig jaar verwonderd zal terugkijken op de leeftijdsgebonden discriminatie die tot de orde van de dag behoort? En wat doet het Centrum aan dit probleem? (Els De Backer, Stabroek)

De Witte: Ik heb het gevoel dat u mij letterlijk citeert, want ik heb onlangs exact hetzelfde gezegd. Ik hoop dat men over vijftig jaar inderdaad verwonderd zal zijn over de huidige leeftijdsdiscriminaties. Maar ze zijn zo structureel dat ze bijzonder moeilijk uit te roeien zijn. Vorig jaar, tijdens het Europees jaar voor intergenerationele solidariteit, hebben we er extra op gefocust. Maar eigenlijk komt het erop neer dat leeftijd nooit een criterium mag zijn. Een regel die zegt dat werknemers recht hebben op outplacement als ze ouder zijn dan 45, is discriminerend voor wie jonger is. En meer vakantiedagen voor oudere werknemers zijn zowel discriminerend voor de jongeren als voor de ouderen, want die laatsten zullen daardoor misschien minder snel aangeworven worden. Al die maatregelen zijn goed bedoeld, maar ze hebben een averechts effect.

Volgende week: VN-klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele (UCL). Mail uw vraag naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content