Bart Staes (Groen)
Bart Staes (Groen) Europees parlementslid voor Groen

In uw lichtjes puberale brief spuwt u een portie ironische gal tegen groene politici die het maatschappelijk debat over wetenschap en technologie kritisch voeren (‘Beste Bart Staes’, Knack nr. 25). Onder het mom van kritisch denken serveert u in minder dan 700 woorden een ratatouille van gecompliceerde kwesties: biotechnologie in de landbouw, globalisering van de voedselproductie, klimaatverandering, homeopathie en elektromagnetische straling. Dat is uw goed recht. Maar dit epistel viel me eerlijk gezegd wat tegen van iemand die toch gezegend is met een dosis (al dan niet homeopathisch) gezond verstand.

U verdedigt dé wetenschap, dat spreekt. En wie niet automatisch halleluja roept over de zegen van wetenschap of technologie is achterlijk. Is ‘de wetenschap’ een soort religie voor u?

Ik beperk me tot de groene biotechnologie. Ik beweer niet dat ggo’s per definitie ongezond zijn, zoals u schrijft. Ik zeg alleen dat het debat ruimer is. Ik ben niet tegen wetenschappelijk onderzoek, noch tegen de maakbaarheid van mens en samenleving. Maar ik ben wél, om Groen-senator Prof. Dr. Petra de Sutter te citeren, ‘absoluut tegen een maakbaarheid van de mens die leidt tot onrechtvaardigheid, tot verknechting en tot uitbuiting…’.

Dat doen wij in het Europees Parlement. In tegenstelling tot Vlaanderen wordt daar wel gedebatteerd over de zogenaamde voordelen van dit soort technologie. Begin dit jaar sprak het EP zich met een ruime meerderheid uit tegen de commerciële teelt van een ggo- maïsvariant van Pioneer, net als 19 van de 28 milieuministers. Vijf onthielden zich. Vier waren voor. Geen groen complot dus. Zou het kunnen dat Vlaanderen de spreekwoordelijke uitzondering is in het debat?

U verdedigt klakkeloos de belangen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). U bent de kritiekloze woordvoerder van een handvol voedselgiganten die een machtsgreep plegen op de hele voedselketen.

Hebt u zich trouwens afgevraagd waarom men het vitamine A-tekort met uw ‘gouden’ rijst wil aanpakken? Dat heeft meer met marketing te maken dan met ‘wetenschap’. Dat deze ‘wonderrijst’ nog steeds niet vrijelijk te koop is aan redelijke prijzen, ligt niet aan groene activisten of het voorzorgsprincipe. Dat ligt aan moeizame research en tegenslagen, zoals Science schreef.

Tot slot, het voorzorgsprincipe waarvan u ons verwijt dat we het misbruiken als ‘reddingsboei’. Welke reddingsboei hebben wij nodig? Om ondanks onze ketterse opvattingen toch opgenomen te worden in uw hemelse rijk? Het voorzorgsprincipe is verankerd in Europese wetgeving. Het is er niet gekomen door achterlijke en angstige groenen. Het is trouwens niet toevallig dat de Verenigde Staten en ‘big business’ de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU nu aangrijpen om het Europese voorzorgsprincipe aan te vallen. Zij verketteren onze regelgeving inzake milieubescherming en voedselveiligheid als ‘niet-wetenschappelijk’.

De beste voorzorgsmaatregel die een journalist kan nemen tegen uitglijden over genetisch gemanipuleerde bananenschillen, is kritisch blijven tegenover dominante denkbeelden en macht, zich niet laten inkapselen, luisteren naar minderheden… en objectiviteit betrachten. Of is dat ook al achterlijk tegenwoordig?

Dit is een ingekorte versie van het antwoord van Bart Staes aan Joël De Ceulaer. De volledige tekst vindt u op www.knack.be

Bart Staes

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content