Koen Meulenaere
Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

Sinds Jan Ceuleers en Louis Tobback enkele maanden geleden het laatste seizoen hebben ingezet, zijn de bretellen van Jan Schodts week na week breder geworden. De tijd is dichtbij dat ze hun meester zullen versmachten, en dat Het uur van de waarheid gepresenteerd zal worden door twee bretellen. Een beetje zoals vroeger Schodts zelf met Jan Hoet.

Wat hebben we gehad sinds Tobback ? Bruno Schoenaerts, Pierre Chevalier, Maurits Coppieters, Sherlock Kuijpers, en Tutti Quanti. Op een gegeven moment de gebroeders Van Rompuy !

Dit alles week na week op een later uur. De video zou hier uitkomst kunnen brengen, maar de ware fan van Het uur weigert dit soort hulpstukken. Om half één, vechtend tegen de slaap, Schodts met Maurits Coppieters over de bundeling van de progressieve krachten horen debatteren, dat krijgt algauw iets van een metafysische ervaring. Pierre Chevalier over volmachten, zonder gerichte training red je dat niet. Jos Geysels hebben we afgezet, maar Jef Ulburghs was de opoffering van de nachtrust dan weer meer dan waard.

JEF IS EEN christen die op een kwade dag bij de socialisten aansloot, iets wat altijd slecht afloopt. Kijk maar naar Frank Vandenbroucke. Vroeger zaten bij de BSP enkel socialisten. Bij de liberalen zaten liberalen, katholieken vond men bij de CVP. En wie hield van wandelen of graag Miel Cools hoorde zingen, kon bij de Volksunie terecht. Bij de verkiezingen was dat makkelijk maar aan deze voorspoedige periode kwam een einde toen ambitieuze voorzitters over de verruiming van hun partij begonnen te spreken. Uitbraak, doorbraak, inbraak, overspel… wat voor namen er ook voor verzonnen zijn, het kwam allemaal neer op overloperij met het oog op een zitje of een postje. Zo kwam Jef, hand opgelegd en gezalfd, bij de socialisten terecht.

In plaats van daarover te zwijgen, heeft hij er een boek over geschreven : ?De eeuwige rebel?. Ruime aandacht daarin voor Marijke Van Hemeldonck, van wie men veel kan zeggen maar niet dat ze de komst van roomsgezinden in de socialistische partij erg genegen was. Dat er een pastoor overkwam, was voor Marijke een zwaardere schok dan indien de antichrist persoonlijk zou binnenwandelen op een gebedswake van de Congregatie van de Heilige Maagd. Tot overmaat van ramp belandde Jef dan nog samen met haar in het Europees parlement, gelukkig als halve buitenstaander. Om zeker te zijn dat hij dat ook zou blijven, verklaarde Marijke publiekelijk dat Jef beschikte over een ego als een olifant en een brein als een apenootje.

Om dit te nuanceren, beschrijft Jef in zijn boek hoe hij Van Hemeldonck ooit in monokini aan een zwembad in Tanzania zag liggen. Jef zelf had eerst niets in de gaten gehad maar Willy Kuijpers, die tussen twee bloembakken op zijn buik door een verrekijker lag te spieden, had hem op de onverwachte bezienswaardigheid gewezen.

WAT WIJ DUS willen vernemen in Het uur zijn meer details. En Schodts zeker. Alleen kan hij daar bezwaarlijk mee beginnen. Er volgen dus enkele omcirkelende bewegingen. Is Jef gevraagd door de SP of heeft hij zichzelf aangeboden ? Heeft Jef zijn strijd met de Orde van Geneesheren gewonnen ? Denkt Jef dat er binnen de Europese Unie te veel geld wordt verspild ? En zo voort.

Dat alles enkel met de bedoeling dichter en dichter op te schuiven naar die ene vraag die ieder van ons bezig houdt : grootte, vorm en graad van stevigheid ? Ulburghs helaas, is zich van geen bijbedoelingen bewust en antwoordt omstandig op alle vragen.

Ja, hij is gevraagd, dat was nog toen Karel Van Miert meende dat een biechtvader binnen de partij van pas kon komen voor het geval sommigen zonden zouden begaan.

Nee, hij heeft zijn strijd met de Orde niet gewonnen.

Inderdaad, hij denkt dat er veel geld wordt verspild in de EU en de vergoedingen zijn buitensporig. Zelf heeft hij ze altijd verdeeld onder de arme sloebers.

Om onnozel te worden. Dat duurt en dat duurt, de klok kruipt voort, Schodts heeft al twee commercials moeten aankondigen en geraakt maar niet waar hij wezen moet.

Op het moment dat Ulburghs ook nog eens komt aandragen met zijn overstap naar Agalev, en hoe hij als oudste van de Senaat in de voorzitterszetel mocht gaan zitten, grijpt Schodts in : ?Jef, alstublieft. Hou op met dat gezaag. ’t Is over half één. Denkt gij nu echt dat er ook maar iemand geïnteresseerd is in de Senaat op een uur als dit ? De mensen willen pikantere onderwerpen na elf uur’s avonds. Komen we tot de kern van de zaak, dat zwembad in Arusha. Hoe zagen ze eruit ? En was het van de kou of van de goesting ??

Jef Ulburghs begrijpt niet waar Schodts het over heeft en begint over de taallessen die Europarlementsleden in staat stellen om niet alleen gratis vakantie te nemen, maar om er bovendien nog extra voor betaald te worden ook. Want het profitariaat binnen het Europees parlement, dat houdt geen weldenkend mens voor mogelijk. Per zitting een verplaatsingsvergoeding, van thuis naar Straatsburg en terug, van dertig frank per kilometer ! Dertig frank ! Dat loopt per jaar in de honderdduizenden. Aanwezig geweest of niet doet niet eens terzake. Forfaitaire hotelkosten. Vetbetaalde medewerkers, vaak echtgenoot of echtgenote. Subsidies om de Europese gedachte te propageren, bewijsstukken niet vereist. Gratis vliegtuigtickets. Het tart alle verbeelding. Ulburghs somt de hele waslijst op. Wij vallen van de ene verbazing in de andere, maar Schodts heeft er genoeg van. ?Luister Jef, is het waar of is het niet waar dat gij, als priester nochtans tot enige terughoudendheid genoopt, met ontbloot bovenlijf zijt gaan surfen in gezelschap van een vrouwelijk Nederlands Europarlementslid ??

Ulburghs geeft dit toe. Hij kan moeilijk anders want het staat in zijn boek. Schodts gaat verder : ?Is het waar of is het niet waar dat een nonnetje u haar liefde heeft verklaard ?? Ulburghs geeft ook dit toe, en vertelt er uit eigen beweging nog bij dat hij later zelf het huwelijk van die eerwaarde zuster heeft ingezegend. Bij haar thuis.

Schodts schuift bijna onder tafel : ?WAT ? Bij haar thuis ? Gij zegent dus buiten de kerk het huwelijk in van een kloosterlinge die haar gelofte heeft afgelegd ? En die in feite met u wou trouwen. Wat dacht de bisschop daarvan ?? Ulburghs verklapt dat monseigneur niet op de hoogte was gesteld, aangezien de bruidegom een praktizerend priester was met twee buitenechtelijke kinderen.

Dit laatste is er te veel aan. De bretellen van Schodts knappen met een droge knal los, en de sterpresentator wordt dwars door het plafond van de studio gekatapulteerd.

Koen Meulenaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content