Stijn Fockedey
Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

De stichting P&V geeft 300.000 euro aan 19 initiatieven om het jeugdwerk toegankelijker te maken.

‘Een traditionele jeugdwerking is voor veel jongeren vaak niet toegankelijk genoeg. De Stichting P&V die tegen de uitsluiting van jongeren opkomt, schreef daarom het project Jongerenforum uit. Met 300.000 euro subsidieert zij projecten die de drempel van jeugdwerking in België moeten verlagen. Opmerkelijk is dat een jury van een dertigtal Nederlandstalige en Franstalige jongeren uit België de projecten geselecteerd heeft.

‘De verdeling van de subsidies zijn niet van bovenaf opgelegd. Jongeren hebben zelf beslist welke projecten voor de subsidies in aanmerking kwamen en hoeveel ze elk kregen’, zegt Veronique Philips. Zij is coördinator van het Jongerenforum. Philips: ‘De subsidies die de jeugdprojecten krijgen, variëren tussen de 2500 euro en de 50.000 euro. De 19 laureaten hebben al een eerste schijf gekregen om hun projecten zo snel mogelijk op te starten.’

Voor en door jongeren is ook het ordewoord bij de geselecteerde projecten. Zo geeft de stichting P&V 49.300 euro aan de vzw Jong om jongeren in Gent een boot te laten bouwen. Deze vereniging zet zich met zijn jeugdwelzijnswerk in voor (kansarme) jongeren in het centrum van Gent en de wijken daaromheen. ‘Jong vzw is eigenlijk gegroeid uit verschillende organisaties die zich in Gent met jongeren bezighouden’, zegt Jan Naert die het project bij de vzw zal coördineren. ‘Met de boot hebben we nu een initiatief dat de jongeren over de verschillende wijken bij elkaar zal brengen. Het is de bedoeling om het laagdrempelig en plezierig te houden. Een (schoolse) cursus hout- of metaalbewerking mag het zeker niet worden.’

In Gent gaan ze met de bouw van hun boot van nul af aan beginnen, maar in Kortrijk is de vzw Boothuis bezig met de renovatie van een binnenschip ‘De Wencisa’ dat als clubhuis voor jongeren zal dienen. Zij krijgen 12.500 euro om het interieur van het schip af te werken. Bart Caes van vzw Boothuis vindt het ook belangrijk dat de jongeren zelf hun steentje kunnen bijdragen: ‘Bij jongeren die uit kansarme milieus of uit de bijzondere jeugdzorg komen, is de tijdbesteding vaak een heel negatief element. Met de renovatie kunnen ze dat zinvol invullen.’

De subsidies van stichting P&V komen niet alleen kansarme jongeren ten goede. Zo krijgt de vzw Epona in Momalle 45.600 euro om een ruitershow te organiseren door jongeren met en zonder een handicap. ‘We organiseren al enkele jaren kleine ruitershows onder professionele begeleiding, maar nu willen we met onze groep een groot spektakel brengen’, zegt Denis Roland van vzw Epona.

Het is voor de organisaties vaak niet gemakkelijk om de milieus, waaruit de maatschappelijk kwetsbare jongeren komen, in hun werking te betrekken. Daarom maakt de vzw Bizon in Gent, met 16.500 euro steun van de stichting, een film over hun jeugdwerking. ‘We hebben eigenlijk gemerkt dat onze monitoren eigenlijk vooral uit hogere klassen komen dan de jongeren die ze begeleiden’, zegt Michiel Galle, medewerker van vzw Bizon. Zij organiseren vrijetijdsactiviteiten voor jongeren die in het traditionele jeugdwerk uit de boot vallen. Galle: ‘Met de film willen we de adolescenten uit die milieus voor het jeugdwerk warm maken. Die film zul je kunnen bekijken op een website, maar we plannen ook een tournee door Vlaanderen.’

DE VOORSTELLING VAN DE VIER GENOEMDE PROJECTEN EN DE 15 ANDERE LAUREATEN ZAL BINNENKORT TE VINDEN ZIJN OP: http://www.jongerenforum- stichtingpv.be/

Stijn Fockedey

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content