Terwijl t’allenkante kabinetten in de steigers staan, worden de (in)formateurs overstelpt met memoranda. Daarin sommen allerlei organisaties hun prioriteiten voor het toekomstige regeringsbeleid op. Als pressiegroep die zich in het hart van de civiele maatschappij bevindt, neemt ook Zwarte Woensdag zijn verantwoordelijkheid ter harte. Het algemeen belang gaat immers voor. Volgende aandachtspunten verdienen voorrang naar het formatieberaadgebeuren toe:

Communicatie. Problemen moeten worden aangepakt vooraleer in de pers uitlekt dat er een probleem is.

Veiligheid. Om het veiligheidsgevoel van de burger te bevorderen, worden onder het motto “meer blauw op straat” de geel-zwarte verkeerspalen voortaan blauw geverfd.

Openbaar vervoer. Alleen wie de volle prijs van het treinticket betaalt, mag nog volop klagen over vertragingen bij de NMBS. Wie met korting reist, moet een navenant percentage van zijn klaagrecht inleveren. Wie bijvoorbeeld tegen halve prijs reist wegens het bezit van een kaart van de Kroostrijke Gezinnen, mag maar bij één vertraging op twee zijn beklag doen. Overigens wordt slechts één klacht per gezin genoteerd. Klachten van bruggepensioneerde treinreizigers worden uit de statistieken geschrapt. In Hasselt mag niemand over de bussen klagen.

Deontologie. Ministers worden verplicht naar de dansschool gestuurd teneinde het op vlotte en elegante wijze zetten van een stapje opzij of een stapje achteruit onder de knie te krijgen.

Kieswetgeving. Markten worden tijdens een sperperiode van drie weken voorafgaande aan de verkiezingen tot risicowijken uitgeroepen, wegens het grote risico om aldaar met campagnevoerende politici te worden geconfronteerd. Stalking van winkelende huisvrouwen en ongewenste intimiteiten met de bussels prei die zich in hun tassen bevinden, zal worden beteugeld met een uitgaansverbod.

Volksgezondheid. Met dioxine besmette flippo’s moeten uit de handel worden genomen.

Politieke cultuur. Teneinde aftredende premiers te beletten zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken, worden zij verplicht in het parlement een fractie te vormen naar rato van hun voorkeurstemmen. Aangezien voor een zitje in de senaat gemiddeld 162.500 stemmen nodig zijn en Jean-Luc Dehaene ruim 560.000 voorkeurstemmen haalde, krijgt hij in de senaat een fractie van drie zetels toegewezen. Dat zal wel ongeveer genoeg zijn.

Export. Aangezien het buitenland als gevolg van de dioxinecrisis geen Belgische producten meer lust, zal de bruid voor de prinsen Filip en Laurent dan maar op de binnenlandse markt worden gezocht.

Burgerzin. Aangezien het buitenland als gevolg van de dioxinecrisis geen Belgische producten meer lust, wordt Belgische dames gevraagd om zich vrijwillig aan te melden als kandidaat-bruid voor de prinsen Filip en Laurent. Voor de eerste van onbesproken gedrag zijn, voor de tweede mag het een beetje wilder. Kennis van het protocol niet nodig.

Begroting. De openbare schuld wordt via een sale and lease back-procedure te gelde gemaakt.

Privatisering. Het beeldrecht van ministers en leden van de koninklijke familie wordt in exploitatie gegeven aan de tijdelijke vennootschap Slangen & Schamp. Ook voor het gebruik van het typetje “de minister-president” moet copyright worden betaald.

Financiën. De belastingen worden meteen in euro berekend. De bedragen zullen plots veertig keer kleiner lijken.

Marc Reynebeau

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content