Ingrid Van Daele
Ingrid Van Daele Ingrid Van Daele is redacteur bij Knack

Wat kost een zevenjarig kind? Moeilijk te berekenen. Hoeveel alimentatiegeld partners bij een echtscheiding voor de kinderen betalen, loopt dan ook sterk uiteen. Toch wordt bij de berekening steeds vaker een indicatieve methode gehanteerd.

Partners bij een echtscheiding struikelen over meer dan alleen de verdeling van het koffieservies. Velen raken het niet eens over het hoederecht over de kinderen. Ook het alimentatiegeld is een heikel punt. De criteria die bij de berekening gehanteerd worden, zijn onduidelijk. Nochtans bestaat er een formule, de methode Renard, die almaar meer wordt toegepast. Het is even rekenen, maar de resultaten zijn indicatief.

Om dezelfde levensstandaard te kunnen aanhouden, zegt de theorie van Renard, moeten gezinnen met kinderen aanzienlijk meer verdienen dan gezinnen zonder kroost. Voor een gezin met een kind van tien jaar is dat bijvoorbeeld 21 procent meer. Wie dus met z’n tweeën netto 100.000 frank verdient, zou met zijn tienjarig kind 121.000 frank moeten verdienen om in dezelfde materiële omstandigheden verder te kunnen leven. Maar het gezin beschikt niet over dat bedrag en zal dus automatisch minder besteden. Anders geformuleerd: de reële kosten liggen een stuk lager. Volgens Renard bedragen ze 17,4 procent of volgens zijn berekeningen 0,21/(1+0,21). Tel bij het gezinsinkomen de kinderbijslag – een ‘extra’ inkomen van een gezin met kinderen – en de reële kosten voor het tienjarige kind komen op ongeveer 18.000 frank per maand (17,4 procent van 103.436 frank). Op basis van die kosten kan het alimentatiegeld berekend worden.

Uiteraard betaalt niet elke partner het hele bedrag. Wie wat betaalt, is afhankelijk van het inkomen. De kosten worden evenredig verdeeld. Wie het meeste verdient, zal het meeste betalen. Stel dat de moeder 40.000 frank verdient en de vader 60.000 frank, de kinderbijslag bedraagt 3436 frank. De moeder zal moeten opdraaien voor veertig procent van de kosten, of 7200 frank. De vader voor zestig procent, of 10.800 frank.

Wie het grootste deel van de kosten draagt, krijgt ook het grootste deel van het onderhoudsgeld. Stel dat het kind tachtig procent van zijn tijd bij zijn moeder doorbrengt, en twintig procent bij zijn vader. De moeder, die in het voorbeeld minder verdient dan de vader, maar de kinderbijslag int, zal geld toekrijgen van de vader. Op basis van de evenredigheidsregel is dat ongeveer 5100 frank. Verschillende advocaten stellen dat het bedrag na ingewikkelde berekeningen vaak overeenstemt met ongeveer tien procent van het hoogste loon. Wie het zelf van a tot z wil uitrekenen, kan een berekeningsschema aanvragen bij de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen.

‘Het is een indicatief cijfer’, benadrukt Monique Raquet, verbonden met de studiedienst van de BGJG. ‘Jonge kinderen kunnen extra kosten opleveren wat de kinderopvang betreft. Die moet afzonderlijk in rekening worden gebracht.’ Voor peuters van minder dan drie jaar mag ook niet te zwaar worden doorgerekend: de kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Ook voor studerende kinderen kunnen de kosten hoog oplopen. En dan zijn er de talloze kosten die niet kunnen worden voorzien: een beugel, een operatie. Over dat soort buitengewone kosten worden steeds vaker afspraken gemaakt. Naast het maandelijkse basispakket aan onderhoudsgeld wordt niet zelden een bijkomende regeling geformuleerd.

‘ Familiebemiddeling wordt daarom van steeds groter belang’, zegt een Brusselse advocate. In onderling overleg kunnen de partners speciale regelingen treffen voor bijvoorbeeld bijdragen in vakantieperiodes of voor onvoorziene extra uitgaven. ‘Bovendien kunnen ze op zoek gaan naar de fiscaal meest voordelige formule. Bij bilocatie van twee kinderen bijvoorbeeld is het veel voordeliger dat de partner met het hoogste inkomen de twee kinderen ten laste neemt, in plaats van elk een. De return delen de partners door twee. Of ze stoppen het geld in een pot voor de buitengewone kosten voor de kinderen.’

Familiebemiddelaars streven ook zoveel mogelijk naar co-ouderschap. Ouders met een vergelijkbaar inkomen, zijn dan vrijgesteld van onderhoudsbijdragen.

INGRID VAN DAELE

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content