‘Kan ’t u schelen of niet?’

AL MEER DAN HONDERD DEBATTEN IN VLAANDEREN 'Jongeren zijn wel degelijk met het beleid bezig, zeker als het over hun eigen omgeving gaat.'
Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Al in meer dan honderd gemeenten heeft de plaatselijke jeugd in de aanloop naar de verkiezingen een politiek debat op de agenda gezet.

Vlaamse en Brusselse jongeren zijn niet van plan om de lokale verkiezingen aan de oudere generaties over te laten. Onder de noemer Debattle vindt in het laatste weekend van september een lawine van debatten plaats die jongerenthema’s op de politieke agenda moeten zetten.

Dat jeugdraden of jeugdhuizen zo’n debat organiseren, is uiteraard geen nieuwigheid. De gretigheid waarmee het deze keer gebeurt, overtreft echter de stoutste verwachtingen. Hannes Jossart, projectverantwoordelijke voor Debattle bij het jeugdwerksteunpunt Karuur, is zelf verrast door het hoge aantal. ‘Honderd debatten in heel Vlaanderen die zich bij ons registreerden, was ons streefdoel, maar aanvankelijk hielden we er wel rekening mee dat we misschien iets te ambitieus waren geweest. Intussen zijn we de honderd voorbij. Bovendien zullen zich de komende weken zeker nog andere gemeenten melden.’

De bedoeling van Debattle was de debatten te bundelen en zo veel mogelijk in het weekend van 28, 29 en 30 september te organiseren. ‘Zo wilden we de boodschap naar buiten brengen dat jongeren wel degelijk met het beleid bezig zijn, zeker als het over hun eigen omgeving gaat’, zegt Jossart. De aankondigingsfilmpjes voor de debatten geven aan waar de jongeren van wakker liggen: een basketbalterrein dat afgesloten werd, een oude schuur die een feestzaal dreigt te worden zonder inspraak van jongeren. Maar ook veiligheid, renovatiepremies en mobiliteit staan hoog op het prioriteitenlijstje.

Slogans als ‘Echt anders’, ‘De kracht van verandering’ of ‘Iedereen inbegrepen’ komen er niet in. Om de jongeren warm te maken, gaat het er heel direct toe: ‘Kan ’t u schelen of niet?’ en ‘Weet voor wie je kiest’ zijn titels die weinig ruimte laten voor interpretatie. ‘Ik denk dat daar ook een beetje de frustratie uit spreekt van de jeugdraden, die tijdens de legislatuur vaak niet gehoord worden door de bestuurders’, zegt Jossart. Hij hoopt dat het resultaat van Debattle de politici met de neus op de feiten drukt. ‘De burgemeesters zullen allemaal een uitnodiging in de bus krijgen. Ze zullen ook merken dat jongeren hun huiswerk gemaakt hebben. Niemand zal ons dat weekend kunnen negeren.’

Het blijft niet overal bij een debat. In Kortrijk bijvoorbeeld zijn politiek geëngageerde jongeren al een aantal maanden bezig met K35. Vorige week, na enkele voorafgaande discussiemomenten, kwamen daar 35 35-jarigen samen om knopen door te hakken en vijf gezamenlijke prioriteiten naar voren te schuiven. Ook jongeren van de zes politieke partijen waren van meet af aan betrokken. ‘We wilden ervoor zorgen dat de beleidsvoorstellen geen stille dood zouden sterven en ingang vinden bij de politieke partijen’, zegt Arne Vandendriessche, een van de initiatiefnemers, woordvoerder van vicepremier Vincent Van Quickenborne en kandidaat voor Open VLD in Kortrijk. ‘Daarnaast beschikken we met academici Nicolas Bouteca (UGent) en Thomas Decreus (KULeuven) over een onafhankelijke reflectiekamer om het geheel te objectiveren.’

Vandendriessche geeft toe dat er van frontvorming over de partijgrenzen heen geen sprake is. ‘Elke partij zal over de concrete dossiers wellicht bij haar stelling blijven, maar persoonlijk ga ik in mijn campagne wel rekening houden met wat ik de voorbije weken allemaal gehoord heb. Daarnaast is het natuurlijk hartverwarmend dat we zo veel jongeren enthousiast gekregen hebben voor de gemeentepolitiek. In de stuurgroep zaten zelfs jongeren die thuis geen internet hebben.’

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content