Tito’s, rakwi’s, welpen en verkenners…, het vroegere jargon van de sterretjes en de kwikjes werd blijkbaar opnieuw bekeken. Wie is wat, wanneer en hoe lang ?

CHIRO.

– Speelclubbers (6-10 jaar). Ingewikkelde spelen en teveel spelregels zijn voor hen niet hanteerbaar. Ze hebben heel veel fantasie en geloven in allerlei gekke dingen. Vanaf ongeveer acht jaar ontdekken ze andere kinderen als gelijkwaardige wezens, met dezelfde gevoelens, stemmingen, enzovoort. Vanaf die periode zijn ze stilaan bekwaam om een echt groepsleven mee te maken.

– Rakwi’s (10-12 jaar). Rakwi’s hanteren waarden, normen en regels zeer strak, en denken daar ongenuanceerd over. Dit leidt vaak tot regelrechte botsingen tijdens aktiviteiten. De groepsnorm begint sterk hun leven te bepalen. Wie daar niet aan voldoet, wordt gemakkelijk uitgelachen en gepest. Bij het spelen ontwikkelen ze een grote ontdekkingsdrang. Met iedereen leren samenspelen en leren onderhandelen, is een serieuze opdracht voor deze groep.

– Tito’s (13-14 jaar). Hun wereldje wordt door elkaar geschud. Ze worden lichamelijk volwassen. Ze zijn geen kind meer, maar toch nog jong en maatschappelijk onvolwassen. De eerste experimenten vinden plaats (lief, roken..). De vriendengroep, de boezemvriend(in) nemen een belangrijke plaats in, van thuis wordt emotioneel afstand genomen. Struktuur aanbieden om het groepsleven mogelijk te maken, is voor tito’s echt nodig. Ze hebben ook ruimte nodig, onder andere om zelf beslissingen te leren nemen, tegen de groepsdruk in.

– Keti’s (15-16 jaar). De identiteitsvorming is volop aan de gang. Keti’s spiegelen zich hierbij aan leeftijdsgenoten, idolen maar ook aan de leiding om zo uit te maken wat ze willen doen, welke ideaalbeelden ze koesteren. Ze beginnen buiten de chirotijd met elkaar op te trekken, meestal in vaster groepsverband en met almaar meer gelijkgezinden. Essentieel in de programma-opbouw is hen inspraak te geven.

– Aspiranten (17-18 jaar). Ze zijn bijna jongvolwassenen die voor een heleboel keuzen staan : school, werken, in de leiding gaan… De groepsvorming krijgt veeleer allures van ploegen : ontmoetingen en gesprekken hebben daarin een belangrijke plaats, afwijkende meningen zijn toegestaan. Vele aspi’s hebben of willen een vaste relatie, maar de relaties wisselen elkaar af. Binnen hun aspi-periode willen ze zelf hun verantwoordelijkheid opnemen. Hevige maar zeker ook knotsgekke en uitdagende aktiviteiten waarin ze zich kunnen laten gaan, zijn aan hen besteed.

SCOUTING.

– Kapoenen (6-8 jaar). Ze ontdekken spelenderwijs en ongedwongen de wereld. Verkleedpartijen, bosspelen, schilderen, een eerste keer op kamp horen er bij.

– Kabouters en welpen (8-11 jaar). Een tijd om zelf dingen te doen en te proberen zoals knutselen, toneel spelen, op tocht gaan, kamperen…

– Jonggidsen en verkenners (11-14 jaar). Erop uittrekken in de natuur, ’s avonds rond een kampvuur zitten, op interview gaan, base-ball spelen, het eigen potje koken, een tentenkamp, is een greep uit de aktiviteiten voor deze groep.

– Gidsen en verkenners (14-17jaar). Een periode van zelf plannen, zelf beslissen, zelf afspraken maken. Bij gidsen en verkenners is er plaats voor avontuurlijke dingen en grotere projekten. Een kajaktocht, een weekendje dansexpressie, een videoclip maken, gidsen en verkenners programmeren en realizeren dit zelf.

– Jin (17-18 jaar). De afkorting voor “jij en ik een noodzaak. ” Wat willen we, wat doen we, en waarom, binnen en buiten scouting. Dat zijn de belangrijke vragen. Kritische zin en inzet in de groep zijn bouwstenen voor een jaar Jin. Meer dingen worden mogelijk : een trekkamp door de Pyreneeën, een gekke fuif, een speelplein bouwen voor migrantenkinderen….

– Scouting op maat. Dit is het projekt binnen de VVKSM om het scouts- en gidsenspel te organizeren op maat van migrantenjongeren, kansarmen en mindervaliden.

– Scouting zijwaarts. Zo noemt de VVKSM het projekt dat meisjes en vrouwen meer op de voorgrond wil brengen in verantwoordelijke funkties.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content