Hubert van Humbeeck

Frankrijk wil proberen om de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen weer op gang te brengen. Wellicht tegen beter weten in.

In het midden van het aanslepende protest tegen een wet die arbeid flexibeler wil maken, vond de Franse regering tijd voor een opmerkelijk diplomatiek initiatief. Begin juni organiseert ze in Parijs een internationale conferentie die het vastgeroeste vredesproces tussen Israël en de Palestijnen weer op gang moet helpen. Sinds de mislukte Amerikaanse poging in 2014 om de partijen aan tafel te krijgen, liggen alle gesprekken stil. Een nieuw Amerikaans voorstel heeft in de laatste maanden van het mandaat van president Barack Obama geen zin.

Frankrijk inviteert de ministers van Buitenlandse Zaken van een twintigtal landen, samen met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Arabische Liga. De conferentie werd zelfs met een weekje uitgesteld om John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de kans te geven om er in Parijs bij te zijn. Israël en de Palestijnse Autoriteit zijn zelf niet uitgenodigd. Als tijdens deze bijeenkomst zou blijken dat het initiatief kans van slagen heeft, volgt er later dit jaar een ruimere conferentie waarop de direct betrokken partijen wel worden verwacht.

Jean-Marc Ayrault, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, vloog vorige week naar Jeruzalem en Ramallah om een en ander uit te leggen. In Israël viel zijn voorstel alvast op een koude steen. Dat land schiet de laatste tijd niet bijzonder hartelijk op met Frankrijk en evenmin met de Europese Unie in het algemeen. Premier Benjamin Netanyahu versterkte zijn coalitie enkele dagen geleden met de rechts- nationalistische partij van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, die prompt de gevoelige portefeuille van Defensie kreeg. Lieberman stelde ooit voor om de Aswan-stuwdam in Egypte te bombarderen en heel Gaza te herleiden tot een voetbalveld.

Netanyahu zegt altijd dat hij alleen heil verwacht van een direct gesprek tussen Israël en de Palestijnen. De Fransen geloven dat ze kunnen helpen om dat gesprek op gang te brengen. Tot zolang blijven de Palestijnen hopeloos verdeeld en zet Israël de kolonisering van de bezette Westelijke Jordaanoever onverstoord voort. De aanstelling van Lieberman wijst er alvast niet op dat de tijd rijp is voor een snelle dialoog. Tenzij de Fransen er Israël bijvoorbeeld van overtuigen om met soennitische landen zoals Egypte en Saudi-Arabië front te vormen tegen zowel de IS als Iran. Als de vijanden van zijn vijanden vrienden worden, is Netanyahu misschien toch geneigd om in Parijs aan tafel te gaan.

Hubert van Humbeeck

De nieuwe Israëlische minister van Defensie stelde ooit voor om heel Gaza te herleiden tot een voetbalveld.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content